Jūs piepildāt jūsu plānu

8.aprīlis/2010


Serapis Bei caur Marlēni Svetlišofu


Mani sveicieni visiem Gaismasdarbiniekiem!


Nāku runāt par Augšāmcelšanās enerģijām, kas pastiprinās katrā no jums. Šīs enerģijas rada pamatīgu nemieru, kas dažkārt atspoguļojas jūsu pasaules ārējos apstākļos. Ziniet tikai to, ka šī dziļā tīrīšanās katram jums ir nepieciešama, lai visā pilnībā būtu sagatavoti Kristus Es un varētu to integrēt sevī un jūsu piecās ķermeņa sistēmās. Tas bija un ir notiekošais process katrā cilvēkā.


Mēs lūdzam jūs šī procesa laikā netiesāt ne sevi, ne citus, jo laiks ir tāds, kas pieprasa visu atbrīvot un tad apvienot Vienotā Apziņā, kas vajadzīga visu Augstākajam Labumam. Lai arī tagad tas nav acīm saskatāms, tad nedaudz vēlāk jūs sapratīsit visa šobrīd notiekošā mērķi un viss kļūs skaidrs. Priekšā stāvošajā laikā katrā cilvēka būtībā notiks vēl daudz un dažādi pārdzīvojumi un notikumi. Jūs esat šī procesa vēstneši un jūs to piedzīvojat pirms visiem citiem uz šīs pasaules. Visam notiekošajam ir Augstāks mērķis un viss kalpo Augstākajam mērķim.


Atrodoties uz Augšāmcelšanās Ceļa, katram Iniciētajam tiek pieprasīts iziet cauri daudziem pārbaudījumiem un testiem, lai ikvienu sagatavotu lielākai spējai kalpot Gaismai un uzdevumam, ko esat izvēlējušies tagad pildīt nesot Dievišķā Plāna Augstāko Vīziju visai Zemei un radībai uz tās. Jūs pildāt šo Plānu Tagad momentā un tā kalpojat visu Augstākajam Labumam. Kad esat pašu pārdzīvojumu centrā, tad atcerieties tikko teikto. Mēs saprotam, ka tas nav viegli. Dažas jūsu domas, vārdi un rīcība nāk it kā no kādas citas Būtnes, kas atrodas ārpus jums, un, patiešām, tā tas arī ir, jo tas ir jūsu apvienotā Es paplašinātais aspekts vai fragments, ar kuru tiek strādāts, lai to dziedinātu un atbrīvotu un tad pievienotu jūsu Absolūti Integrētajā Sevī. Tas ir šobrīd svarīgākais notiekošais process.


Mēs no Augstākajām pasaulēm vienmēr esam jums blakus, un strādājam, lai pēc iespējas vairāk mīkstinātu un atvieglotu notiekošos procesus, lai jūs saņemtu tikai to ko spējat asimilēt un pārvarēt. Visi jūsu dzīvju pavedieni sanāk kopā. Ziniet to un priecājieties, jo tas tikai norāda uz beigu procesu. Jūs tiekat bezgalīgi mīlēti un nekad neesat atstāti vieni.


ES ESMU Serapis Bei

Marlēne Svetlišofa

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/04/16