Jaunā Augšāmcelšanās fāze

29.marts/2010


No Visuma Divpadsmitu Padomes saņemts caur Natāliju Glasoni        Radītāja gaisma atveras jūsu priekšā un viļņojas cauri jūsu būtībai un realitātei uz Zemes. Mēs, Visuma Divpadsmitu Padome, dalām ar jums svētā un debešķā Radītāja gaismu nākot no tām vibrācijām, kurās eksistējam Radītāja visumā. Šajā reizē mūs sūtīja Melhisedeka kungs, lai dalītos kādā ļoti svarīgā informācijā, kas ļaus jums sasniegt lielāku izpratni par notiekošajām pārmaiņām un garīgo pieredzi, to, kas risinās jau tagad vai varētu notikt tuvā nākotnē. Mēs, Divpadsmitu Padome, palīdzam Melhisedeka darbā kā Visuma Logosam un uzturam visuma līmeņa augstās vibrācijas. Tā ir mūsu misija palīdzēt tiem, kas spēj uztvert un ir gatavi savienoties ar visuma līmeņa Radītāja gaismas zeltīto krāsu.


Mēs nākam tīrā mīlestībā un pilnīga miera klātbūtnē, ļaujiet sev atvērties mūsu gaismai, kādu brīdi atkārtojot pie sevis ‘Visuma Divpadsmitu Padome’ , ļaujot sajust vai pieņemt mūsu vibrācijas un rezonansi. Tas veidos svēto savienojumu, lai jūsu sirds atvērtos mūsu mīlestībai un jūsu prāts- apgaismības domām, ar kurām vēlamies dalīties.


           Šobrīd Zemes cilvēce iet cauri ļoti sarežģītam kompleksam, ļoti vērtīgam augšāmcelšanās procesam vai garīgajai izaugsmei, un ikvienam cilvēkam šis process ir unikāls. Jo vairāk cilvēku spēj pieņemt enerģiju vibrācijas vai paplašinātu apziņu, jo prāti, dvēseles un sirdis apvienojas milzīgā atbalsta spēkā visam notiekošajam un ļauj paātrināti un vieglāk virzīties uz priekšu visam procesam. Tas nenozīmē, ka visu cilvēku piedzīvotais un pieredzētais tādēļ kļūs vienāds, bet rezultāts, enerģijas līmenis vai atskārsmes var būt identiskas. Mēs, Visuma Divpadsmitu Padome, esam sūtīti izplatīt kopā ar Melhisedeku varenas enerģiju vibrācijas no visuma līmeņa, lai stiprinātu cilvēces enerģiju un garīgo attīstību. Mēs esam radījuši zvaigznes formas bāku, kas raida caurspīdīgo, balti zeltīto gaismu, kurai piemīt palielināšanās spējas. Šīs gaismas zvaigzne ir pavairota četrkārtīgi, lai tās novietotu Zemes auras malās, un to enerģija jau piepilda Zemi. Četras gaismas zvaigznes paliks Zemes auras malās līdz būs izpildījušas savu uzdevumu. To gaisma šobrīd plūst uz Zemes centru un cilvēce jau varētu izjust visuma gaismas vibrāciju plūstam sev cauri vai apjaust savā realitātē lielāku gaismas apziņu. Jūs varat mūs lūgt savienot jūs ar tuvāko caurspīdīgās visuma līmeņa balti zeltīto gaismas zvaigzni, lai varētu saņemt enerģiju plūsmu caur savu būtību.


           Visbiežāk no Radītāja plūstošās enerģijas satur mīlestības vai miera enerģijas, jo tās nepieciešams šobrīd iezemēt Zemē un cilvēces dvēselēs. Pastiprinošais un palielinošais spēks varētu likties neparasts, bet tas jau ir iezemēts Zemē un vajadzības gadījumā kalpo kā cilvēces izaugsmes un jaunu apjausmu pamats. Palielinošās īpašības piepilda Zemi un ļauj palielināt kādas konkrētas enerģijas, domas vai emocijas jūsu realitātē. Zvaigznes enerģijas mērķis ir pievērst jūsu uzmanību tiem aspektiem vai ieradumiem sevī, kas ir jāpārvar, vai ko esat sevī aprakuši, nevēloties vairs ar tiem sastapties. Šī zvaigzne varētu arī stiprināt kādu jūsu sapni vai vēlmi, kas jau bijis jūsos kādu laiku, šī enerģija tikai pastumj uz priekšu, lai piepildītu- materializētu jūsu vēlmi vai sapni. Zvaigznes darbības mērķis ir paaugstināt jūsu garīgo attīstību. Daudzos tā var izsaukt sāpes, ciešanas, nedrošību, šaubas vai nepamatotas bailes, bet, koncentrējoties uz sevi, var ieraudzīt šo sajūtu avotu. Tajā pašā laikā citi var izjust prieku un svētlaimi. Notiekošā mērķis ir pārspīlēti jums parādīt vēl tās lietas, kas sevī ir jāsakārto. Šāds instruments netiek dots bieži, ierasti vai regulāri, tas ir īpaši svēts, kad uzsāk savu darbību.


Tiem, kas nezinās par gaismas zvaigznes esamību var rasties mulsums un apjukums par notiekošo, tāpēc mēs šajā laikā sūtām uz Zemi pastiprinātu mīlestības daudzumu, lai sniegtu atbalstu pilnīgi visiem. Ja jūtat, ka jums nepieciešama vēl papildus palīdzība, mīlestība vai atbalsts, lai atrastu tās vietas un lietas sevī, kas ir jāpalielina, lai tās atklātos un spētu sakārtoties, tad mēs lūdzam jūs piesaukt mūsu enerģijas tā kā mēs teicām šī vēstījuma sākumā. Mierīgi sēžot, vienkārši iedomājieties, sajūtiet vai apziniet, ka mēs Visuma Divpadsmitu Padome, ieskaujam jūs aplī, sajūtiet mūsu enerģiju ieplūstam jūsu būtībā līdzīgi kā rata spieķi ieiet centrā. Jūs esat šī svētā rata centrs un ļaujiet sev pilnīgi un tīri pieņemt mūsu enerģijas. Tas ir viss, kas vajadzīgs, jo mēs ar katru strādāsim pilnīgi individuāli un katram piemēroti. Tad, ar mūsu atbalstu, jūs varat lūgt savu savienojumu ar vistuvāko palielinošo gaismas zvaigzni, lai izbaudītu tās enerģiju plūsmu cauri jums, bet mēs jūs bezgalīgi atbalstīsim. Lūdziet Radītāja palielinošo īpašību iezemēties jūsu enerģijā, lai nestu pozitīvu un mīlošu izaugsmi jūsu būtībā un realitātē, lai veicinātu jūsu saikni ar Radītāja dvēseli.


Mēs esam te, lai mīlētu jūs un atbalstītu jūs visā augšāmcelšanās laikā,

Visuma Divpadsmitu Padome

http://lightworkers.org/node/53079


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/04/03