Lielās atbrīvošanas laiks

22.marts/2010


Sananda caur Marlēni Svetlišofu


Mīļie Gaismasdarbinieki!


Šodien nāku runāt par Lieko Kristālu atkal savienošanu, kas mierīgi dusējuši Zemē un gaidījuši īsto laiku to atkal aizdegšanai. Tas ir noticis un vēstī par Lielās Atmodas sākšanos cilvēces gulošajās masās. Atmoda daudzus cilvēkus pievērsīs jūsu interneta mājas lapām, tie meklēs patiesību par sevi, tie meklēs atbildes savai patiesajai esamībai atrasties šeit uz Zemes. Mošanās notiks viļņveidīgi izplatoties pa Zemes virspusi un kopā ar Atmodu nāks Mīlestības enerģijas cunami, kas ietekmēs absolūti visus un visu uz šīs planētas.


Mīlestības enerģijai ir varens spēks un nebūs tādas dvēseles, kuru neskars mīlestība, patiesība ienāks ikviena prātā un sirdī. Tas būs visu ieslodzīto, pārāk ilgi apspiesto emociju lielās atbrīvošanas laiks, un tā kā lielākā jūsu daļa jau izejat šo procesu un gandrīz jau esat to pabeiguši, tad jūsu nākamais darbs ir ‘pacelt savu stabilizējošo roku’ visās nepieciešamajās situācijās. Esiet uzmanīgi un pamaniet apkārtējos cilvēkos atmodas radīto saviļņojumu un ziniet, ka tagad ir jūsu laiks Kalpot ar lielāku atdevi Gaismai. Esiet stipri un iezemēti Zemē, katru dienu izstarojiet Mīlestību un mieru, tas palīdz līdzsvarošanas procesā.


Notikumi paātrināsies un dzīve sāks ritēt kā sirreāls elements, jo visapkārt uz tās Zemes, kuras dzīvojat, notiks tik daudzas izmaiņas. Zeme mainās ik pa minūtei, un pavisam drīz tas kļūs pamanāms pilnīgi visiem. Šis ir brīnumains laiks lai atrastos uz Zemes un priekšā mums visiem ir Lielā Atmoda. Glabājiet sevī augstākās vīzijas par mieru un labu gribu, harmoniju un pārpilnību visiem, lai šīs īpašības iezemētu Zemē, jo tā ir jūsu Gaisma, kas šobrīd nepieciešama visam uz Zemes. Sanāciet kopā grupās un sūtiet no sevis ik dienas Mīlestību izstarojošus viļņus, vizualizējiet šo enerģiju ieejam katra cilvēka- vīrieša, sievietes, bērna- sirdī un prātā. Redziet ikvienu priecīgu un laimīgu, jo šīs ir augstāko frekvenču emocijas, kas paceļ planētas pašas vibrāciju frekvences.


Esiet atvērti daudzajiem scenārijiem un notikumu pavērsieniem, kas ienāk jūsu dzīvēs it kā no nekurienes un pārsteidz ar savu negaidīto pavērsienu. Notiek jūsu individuālo kontraktu un līgumu pēdējo pakāpju pabeigšana un tas nenozīmē, ka noslēdzas kādas attiecības, tas vienkārši norāda uz to, ka kāds noteikts šo attiecību aspekts ir sakārtojies un noslēdzies un nāks jaunu, savādāku attiecību posms ar šiem pašiem cilvēkiem pret kuriem izjūtat mīlestību. Šobrīd tiek pārbaudītas un norūdītas visas personīgās attiecības, un to paveic atmosfērā ienākošās Mīlestības augstās vibrācijas, un viss, kas vairs nav spējīgs kalpot, viss, kas nav vajadzīgs tam ko izvēlējusies piedzīvot jūsu Dvēsele, tiek pārveidots tieši tāpat kā Zeme.


Svarīgākā lieta, kas jāatceras- jūs esat iemiesota, personificēta Mīlestība un jūs ejat pa Zemi kā svētība visiem. Izstarojiet šo Mīlestību visam visapkārt un sūtiet visam savu svētību. Jūs esat Vēstneši, Gaismas Emisāri un tagad ir jūsu laiks iezemēt lielo Mīlestību Zemē tā, lai Atmosties varētu visi un atcerētos to Gaismu kas tie ir patiesībā. Esiet Gaismas stingrie pīlāri un ticiet, ka izejot cauri šīm dienām, jūs ieiesiet jaunā dzīves veidā, kas nolemta jau eonus atpakaļ. Viss ir kārtībā un mēs sirsnīgi un pazemīgi ikvienam sakām paldies par to lomu, ko spēlējat šajos notikumos. Ikviens tiekat slavēti un godāti par jūsu atdevi un Kalpošanu Gaismai. Mēs sūtām svētību.


ES ESMU Sananda

©2010 Marlene Swetlishoff    

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante

Pievienots: 2010/03/26