Galvenais uzdevums, ko jūs izpildāt uz Zemes, ir zemes cilvēku apziņas pacelšana

20. aprīlis 2005. gads


Rubīna Stara Buda


ES ESMU Rubīna Stara Buda, atnācis caur šo sūtni. ES ESMU ieņemu Budas posteni kā amatu uz Rubīna Stara.

Es atnācu dot jums zināšanas, kas saistītas ar Rubīna Stara Hierarhiju.

Jūs zināt, ka pirms daudziem gadiem, pirms miljoniem gadu pēc zemes mēriem Skolotāji, kuri piederēja pie Rubīna Stara Hierarhijas, nolaidās planētas Zeme fiziskajā plānā. Mēs iemiesojāmies cilvēku ķermeņos. Katrs no mums ieguva iespēju būt daudzos ķermeņos tās daļas veidā, kas ietilpst cilvēku Augstākajos ķermeņos.

Bija indivīdi, kuri pēc savas attīstības un pēc savām vibrācijām nevarēja mūs pieņemt. Bija indivīdi, kuri saņēma ievērojamu Gaismas Būtņu daļu kā savu pašu sastāvdaļu. Un bija tādi, kas saņēma ļoti mazu dzirkstelīti.

Tā ir iekārtots šis visums un tāds šajā visumā ir visa dzīvā evolūcijas ceļš, ka pienāk termiņi un Augstākās Būtnes atdod savu sasniegumu momentumu kalpošanas veidā dzīvībai un saplūst ar dzīvības zemāko formu, lai dotu tai attīstībai nepieciešamo Dievišķo impulsu. Jūs zināt, ka Rubīna Stara Hierarhijas vadītājs ir Sanats Kumara un viņš atnāca no planētas Venēra pie jums, kad planētai Zeme bija grūts laiks. No šejienes saite starp planētu Venēra un planētu Zeme. Mūsu evolūcijas ir ļoti cieši savijušās. Praktiski katram Zemes pamatiedzīvotājam viņa Augstākā ķermeņa sastāvā ir venēriešu daļiņa.

Tā jaunā zināšana un izpratne, ko es jums tagad dodu, vienkārši paskaidro jums zināmo faktu par 144000 venēriešu nolaišanos cilvēku ķermeņos.

Jūs zināt vai dzirdējāt par to agrāk. Es nedaudz paplašināšu un konkretizēšu jūsu zināšanas.

Skolotāju iemiesošanās cilvēku ķermeņos notika dažādi. Ļoti reti un ļoti senos laikos Augsts Skolotājs varēja būt cilvēka ķermenī ar visu savas Gaismas spēku. Kā likums, viens Skolotājs no Venēras deva savu Gaismu un savus sasniegumus ļoti daudziem zemes cilvēkiem. Šis process ir līdzīgs tam, kā jūs ņemat sviesta gabalu un sagriežat to gabaliņos, lai ieliktu vairākās putras porcijās.

Tāpēc Skolotājiem, kurus jūs pazīstat kā Gaismas Skolotājus, nozīmīga viņu pašu daļa ir iemiesojumos dažādos cilvēkos.

Un līdz tam laikam, kamēr cilvēks, kura sastāvā ir Skolotāja daļiņa, ir pakļauts karmas likumam un ir spiests nākt iemiesojumā uz Zemi, Skolotājs nevar atstāt planētu Zeme un kļūt par Kosmisku Būtni. Viņš ir piesaistīts jūsu planētai un jūsu ķermeņiem.

Jūs zināt, ka jūs katrs piederat kādam staram un jūs katrs izjūtat saikni ar kādu Skolotāju. Tagad jūs zināt, kāpēc jums ir šī saikne.

Un līdz tam laikam, kamēr pēdējais cilvēks, kas atrodas iemiesojumā, nepārvarēs savu ego, savu karmu un nesasniegs Gaismas Būtnes apziņas līmeni, līdz tam laikam Gaismas Skolotāji atradīsies uz Zemes un kalpos cilvēcei.

Tās ir ļoti slepenas zināšanas un ļoti specifiskas zināšanas.

Jūs zināt, ka patiesībā šajā visumā viss ir Dievs. Un katrs no jums ir tikai šī Dievišķā ķermeņa daļiņa, šūniņa, atoms. Līdz ar to, ka jūs paaugstināt savu apziņu, jūs saprotat, ka nav atšķirības starp jums un visām dzīvajām būtnēm, un jūs esat gatavi ziedot sevi visu dzīvo būtņu labumam. Jo augstāks ir jūsu sasniegumu līmenis, jo augstāku pakāpi jūs ieņemat kosmiskajā hierarhijā, jo vienkāršāk jums ir ziedot sevi dzīvībai visumā.

Tāds ir šī visuma likums. Augstākais ziedo sevi zemākā labā, lai dotu iespēju dzīvības zemākajām izpausmēm attīstīties un sasniegt augstāku apziņas attīstības līmeni.

Tāpēc, kad Lielie Skolotāji atnāk iemiesojumā uz Zemi, viņi māca, ka tas, kam ir lielāki sasniegumi, ir lielāks kalpotājs visiem.

Sirds īpašība liek cilvēkam ar augstāku apziņas līmeni upurēt sevi to apziņas attīstības labā, kuri atrodas uz zemākiem evolūcijas kāpņu pakāpieniem.

Un, kad jūs sasniedzat Budas pakāpi, jūs varat dāvāt sevi, dāvāt savu klātbūtni dzīvo būtņu miljoniem.

Un ir Gaismas Skolotāji, kuri ir piesaistīti planētai Zeme, un ir Kosmiskās Būtnes, kuru mājas ir viss kosmoss, viss visums, un viņi var pēc savas vēlēšanās un atbilstoši Kosmiskajam Likumam projicēt daļu no sevis daudzās dzīvajās būtnēs, lai apgaismotu ar papildus Gaismas impulsu, papildus saprātu tās būtnes, kas atrodas zemākos evolūcijas attīstības etapos.

Un man, Rubīna Stara Budam ir iespēja būt daudzu zemes iedzīvotāju ķermeņos. Man piemīt apziņas dalāmība, un es varu vienlaicīgi atrasties iemiesojumā tūkstošu un miljonu ķermeņos un atrasties Dievišķā apziņas stāvoklī.

Tā ir tā īpašība, ko jūs iegūsiet nākotnē. Jums pastāvīgi jāapzinās, ka jūsu esamība uz Zemes ir pagaidu esamība, un galvenais uzdevums, ko jūs izpildāt uz Zemes, ir Zemes iedzīvotāju apziņas paaugstināšana. Zemes iedzīvotāju apziņas aizvešana līdz Dievišķam apziņas stāvoklim.

Un tālāk, kad jūs vairs nebūsiet iekalti zemes dogmās un ierobežojumos, jūsu apziņas priekšā pavērsies pilnīgi apburošas perspektīvas.

Evolūcija ir bezgalīga.

Es šodien pamēģināju drusciņ paplašināt jūsu pasaules uztveres apvāršņus. Un varbūt kāds no jums ar prieku, kā jums jau sen zināmu faktu zemapziņas līmenī, uzņems zināšanu par Gaismas Skolotāja klātbūtni jūsos, bet kādam tas liksies pārāk fantastiski. Jūs visi atrodaties dažādos savas apziņas attīstības etapos.

Un, tā kā šie diktāti tiek doti ļoti plašai auditorijai, tad es devu jums šo jauno zināšanu drusciņu ļoti saprotamā līmenī.

Kad jūs virzāties uz priekšu pa jūsu ceļu, iekšējos līmeņos jūs esat saistīti ar daudziem, un jūsu sasniegumi smalkajā plānā tiek nodoti uzreiz tūkstošiem un miljoniem. Un, kad jūs savā apziņā nokrītat līdz alu cilvēka līmenim, tad arī tas atstāj ietekmi uz tūkstošiem un miljoniem dzīvo būtņu.

Jums nekad nevajag baidīties, ka jūs aiziesiet ne tur, kur vajag. Nebaidieties eksperimentēt. Nebaidieties pieļaut kļūdas.

Jūs vienmēr saņemsiet palīdzību savā ceļā, un jūs vienmēr varat lūgt šo palīdzību.

Jūs neesat vientuļi. Jūs atrodaties drošā gādībā un aizsardzībā. Bet tikai tikmēr, kamēr jūs vēlaties iet pa Ceļu un pakļaujaties Likumam, kas ir spēkā šajā visumā.

Ja jūs pēc savas brīvās gribas vēlaties atdalīt sevi no šī visuma un dzīvot pēc saviem pašu likumiem, tad arī to neviens jums neaizliedz.

Bet tādā gadījumā jūsu brīvība sniegsies līdz zināmai robežai, aiz kuras jums draud nebūtības stāvoklis. Saprotiet mani pareizi, es nevēlos jūs iebiedēt un iedzīt jums bailes. Patiesībā pat tad, kad jūs kļūstat tik bīstami Dieva plāniem šim visumam, ka jums draud nebūtība, jūs nekur neizzūdat. Jūs turpināt eksistēt kā enerģija, tikai no jūsu apziņas izzūd ieraksti, kuri neatbilst Dieva plānam. Un jūs sākat savu evolūciju no viszemākā līmeņa, no jauna paceļoties pa evolūcijas pakāpēm, kuras aiziet bezgalībā.


ES ESMU Rubīna Stara Buda un es sūtu savu Rubīna Staru tiem no jums, kuri ir gatavi to pieņemt.

Rubīna Stars, būdams koncentrēta Mīlestības izpausme, ir spējīgs pamodināt jūsu apziņu un atklāt jums jūsu tālākā Ceļa perspektīvas.


ES ESMU Rubīna Stara Buda


© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/


Tulkoja Daina Daija
Pievienots: 2010/03/10