Ja jūs reāli vēlaties kaut ko izmainīt jūsu dzīvē, jums biežāk ir jāpadomā par jūsu apziņu

Iemīļotais Surija caur Tatjanu Mikušinu27. aprīlis 2005. gads


ES ESMU Surija, no jauna atnācis pie jums caur šo sūtni.

Mūsu šīsdienas sarunas priekšmets būs jūsu apziņa. Jūsu ikdienas dzīves kņadas un steigas vidū esot, jūs nepadomājat par pašu galveno – par jūsu apziņu. Jūs domājat par lietām, par pārtiku, par darbu, par ģimeni, par izklaidēm. Jūs domājat par daudzām lietām, bet jūs reti padomājat par jūsu apziņu.

Es gribu jums teikt, ka jūsu apziņa ir tikpat svarīgs jautājums kā jautājums par Dievu. Tāpēc, ka jūsu apziņa ir tā, kas pārdzīvo jūs, viņa ir tā, kas saglabā visu jūsu dzīves pieredzi, visā jūsu dzīvju virknē sastrādāto.

Un patiesībā jūsu apziņas līmenis nosaka visu, kas ar jums notiek dzīvē. Jūsu apziņas līmenis ir ļoti cieši saistīts ar jūsu karmu un jūsu apkārtējo cilvēku karmu.

Jo augstāks ir jūsu atstrādātās karmas procents, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis un jo tuvāk jūs esat Dievam.

Jūsu apziņas līmenis ir arī saistīts ar jūsu vibrācijām. Jo augstāks ir jūsu vibrāciju līmenis, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis. Un tāpēc jūsu apziņas līmenis pievelk jūs pie tās vai citas vides. Līdzīgais pievelk līdzīgo.

Tāpēc, ja jūs reāli vēlaties kaut ko izmainīt jūsu dzīvē, jums biežāk ir jāpadomā par jūsu apziņu.

Jebkurai lietai, jebkuram notikumam, kas ir jūsu apkārtnē fiziskajā pasaulē, var pieiet no divām pusēm. Visam eksistē divi galvenie skata punkti. Un visa dzīves daudzveidība, un visa dzīves izvēļu daudzveidība tiek reducēta uz jūsu izvēli: kuru pasauli jūs izvēlaties? Vai jūs izvēlaties iluzoro pasauli, vai jūs izvēlaties Reālo Dieva pasauli.

Es minēšu jums piemērus, kas paskaidro manas sarunas priekšmetu.

Iedomājieties, ka jūs atrodaties absolūti harmoniskā apziņas stāvoklī. Jūs noteikti savā dzīvē esat izjutuši tādus stāvokļus. Jūs izjūtat dziļu iekšēju mieru, līdzsvaru, prieku bez iemesla un mīlestību pret visu, kas ir ap jums.

Dievs sūta jums tādas minūtes, lai jūs varētu sarežģītās dzīves situācijās atgriezties pie sajūtām, ko jūs izjutāt šajās jūsu dzīves svētlaimīgajās minūtēs.

Es iesaku jums atcerēties tādus stāvokļus. Vai pacensties katrā ziņā fiksēt šo stāvokli atmiņā, kad tas nolaidīsies pie jums drīzā nākotnē.

Tas ir tas etalons, ar kuru jūs salīdzināsiet jūsu apziņas stāvokļus citos jūsu dzīves brīžos.

Tagad iedomājieties, ka jūs sastopaties ar jebkuru neharmonisku situāciju jūsu dzīvē. Tā var būt dārdoša rokmūzika, neharmoniski cilvēki. Daudz ir nedievišķo izpausmju, ar kurām jūs sastopaties katru dienu.

Un, jums sastopoties ar šīm dzīves neharmoniskajām situācijām, iestājas ļoti svarīgs moments. Jūs varat iekļauties šajā situācijā un jūs varat palikt līdzsvarotā stāvoklī.

Es minēšu konkrētu piemēru. Jūs kāds apvainoja darbā vai ģimenē vai uz ielas. Apvainoja, kā jums liekas, pavisam nepelnīti. Jūs varat reaģēt divos dažādos veidos, par kuriem es runāju iepriekš. Jūs varat iekļauties situācijā un sākt pierādīt, ka jums ir taisnība un jūs esat nepelnīti apvainots, un jūs varat neiekļauties situācijā. Vienkārši piefiksēt šo situāciju savā apziņā, bet neielikt tajā jūsu enerģijas.

Atcerieties, ka visa šī iluzorā pasaule tiek uzturēta tikai ar jūsu enerģiju. Un jūs paši katru minūti un katru sekundi izdarāt izvēli, kur virzīt savu enerģiju.

Un, ja jūs iekļaujaties nepatīkamā situācijā, kurā esat nokļuvis, jūs sākat ielikt šajā situācijā enerģiju, kas nonāk jūsu aurā no Dievišķās pasaules pa kristāla stīgu.

Kas notiek pēc tam? Jūs ieliekat savu enerģiju nepilnībā, un jūs pavairojat ilūziju.

Un lielais vairums uz zemes dzīvojošo cilvēku rīkojas līdzīgā veidā.

Šī pasaule tiek uzturēta tikai ar jūsu enerģiju. Un jūs ar savu enerģiju barojat visu šīs pasaules nepilnību.

Cita izvēle, ko jūs varat izdarīt, kad nokļūstat neharmoniskā situācijā, - atteikties ielikt savas enerģijas nepilnībā. Jā, jūs piezīmējat, ka šī situācija ir netaisnīga, bet jūs saprotat, ka viss, kas notiek jūsu fiziskajā pasaulē, ir ilūzija. Tāpēc jūs vienkārši aizvācat šo situāciju no savas apziņas un neļaujat savai apziņai domāt par šo situāciju.

Tas nenozīmē, ka jūs esat vienaldzīgi pret jūsu pasaules nedievišķām izpausmēm. Jūs dodat savu novērtējumu. Jūs katrā ziņā dodat savu novērtējumu, jūs pat varat pateikt savu vērtējumu jūsu apkārtējiem cilvēkiem pieejamā līmenī, bet jūs neieliekat savā vērtējumā enerģiju. Jūs atceraties tos harmoniskos stāvokļus, ko esat izjutuši, un jūs aizvedat savu apziņu uz to līmeni no apkārtējās neharmoniskās situācijas. 

Es pilnībā apzinos, ka to, par ko jums stāstu, spēj izdarīt tikai ļoti augsta līmeņa adepts, bet lielākajam cilvēku vairumam, kas lasa šīs rindas, tāda reakcija uz dzīves situācijām būs nepieejama. Tomēr jums jāzina, uz ko tiekties. Un jums jāmēģina izmainīt savu apziņu. Visa Dievišķā pilnība ir jūsu iekšienē.

Un tikai jūs paši izlemjat, vai atrasties šajā pilnībā vai nodoties šīs pasaules ilūzijai.

Nobeigumā es vēlos dot jums upes krastā sēdošā Budas tēlu. Buda sēž meditācijas pozā un vēro upi. Viņš redz, ka pa upi aizpeld skaida, pēc tam baļķis.

Pēc tam viņš redz, ka garām aizpeld laiva ar cilvēkiem. Buda to visu redz. Un viņš dod novērtējumu katram priekšmetam vai parādībai, ar ko viņš sastopas, bet viņš neieliek savas enerģijas nevienā no šiem priekšmetiem. Viņš vienkārši nosauc lietas to īstajos vārdos un viss.

Ja Budas vietā sēdēs parasts cilvēks, viņa domas aizķersies pie katra priekšmeta, ko viņš ierauga. Skatoties uz skaidu, viņš domās, kādi bezatbildīgi cilvēki, piesārņo upi. Skatoties uz baļķi, viņš domās, kā viņš būtu izmantojis šo baļķi savā saimniecībā. Un viņš savā apziņā spriedīs par katru cilvēku, kas sēž garām peldošajā laivā.

Es minēju jums šo piemēru, lai galīgi noskaidrotu, kā jūs ar savu apziņu radāt jums apkārt esošo ilūziju.

Pastāvīgi turot savā galvā negatīvās situācijas, ar kurām jūs sastopaties dzīvē, un atkārtoti izdzīvojot savu reakciju uz šīm situācijām un apkārtējo cilvēku reakcijas uz jūsu reakcijām, jūs sūtat savu Dieva doto enerģiju jūsu apkārtējās ilūzijas pavairošanai.

Tas pats attiecas uz jebkurām nepilnīgām jūtām, ko jūs pieļaujat savā apziņā.

Jums pastāvīgi jāanalizē visas savas domas un visas savas jūtas un jāsalīdzina tās ar pilnīgā stāvokļa etalonu, ko jums pastāvīgi jātur savā atmiņā.

Lūk, kāpēc jums nepieciešams savā apziņā atteikties no tādām jūtām kā cīņa.

Kad jūs esat noskaņoti cīņai, tad jūs pievelkat cīņas objektu savā pasaulē.

Tas attiecas uz cīņu ar kritušajiem eņģeļiem, kas jums tā iepatikusies. Ja jūs esat noskaņoti uz cīņu, tad jūs vienmēr atradīsiet jūsu apkārtnē esošajos cilvēkos savas cīņas objektu.

Un, ja jūs neizjūtat vēlēšanos cīnīties, tad jūs nesastapsiet savā ceļā cilvēkus, ar kuriem jums būtu jācīnās. Turklāt, vienmēr saglabājot savu apziņu augstā līmenī, jūs varat ar tādu jūsu apziņas stāvokli aizraut katru, ar kuru jūs sastopaties jūsu dzīvē.

Es šodien centos piesaistīt jūsu uzmanību jūsu apziņai. Tāpēc, ka apziņa ir tā, pie kā jums jāstrādā vienmēr.

Un piekrītiet, ka, lai jūs strādātu ar savu apziņu, jums nav vajadzīgs nekas, izņemot jūsu vēlēšanos un jūsu tiekšanos izmainīt savu apziņu.

Es būšu priecīgs, ja šīsdienas sarunu jūs uzņemsiet nevis kā abstraktu prātošanu, bet kā vadību darbībai.


ES ESMU Surija


© Tatjana Mikušina, 2005


http://www.sirius-riga.lv/


Pievienots: 2010/01/15