Viss eksistē vienlaicīgiMīļie Brāļi, nāku šodien runāt ar jums par pirmo Radītāja atribūtu: viss eksistē vienlaicīgi.

Jūs vienmēr būsiet (eksistēsiet) kā daļa no Visa Kas Ir. Bez Tevis (vai Jums) Viss Kas Ir nevarētu būt Tas Viss - šī lieta jāsaprot ļoti pamatīgi.

Jūs esiet Bezgalīgā sevišķā inkarnācija un jums iekšā ir Radītāja Vienotais lauks. Jūs esiet Gaismas būtnes, kas iziet cilvēka pieredzi, un daļa no jūsu kontrakta, jūsu domas pieder kolektīvam, un jūsu kolektīvā apziņa ir atbildīga par jūsu 3dimensiju realitātes kopradīšanu. Šī kopradīšana notiek vai nu jūs to apziniet, vai nē.

Pienācis pēdējais laiks atmodināt savas spējas un sākt kopradīt ar apjēgu, uzņemoties atbildību par šī procesa savu daļu.

Priekšā stāv milzīgi liels uzdevums, ko neviens cits nespēj veikt, tā ir (būs) jūsu varenība, jūsu uzvara. Atcerieties, Dievišķajam Plānam jūs esiet neaizstājami.

Tas, kas tur lielāko cilvēces daļu neziņā par radīšanas mehānismiem, ir priekšstats par laiku. Kad koncentrējieties uz pagātni vai nākotni, jūsu enerģētiskais lauks daļēji atvienojas no Radītāja Vienotā lauka, tāpēc ka radīšana var notikt un notiek tikai TAGAD. Viss tiek radīts TAGAD.

Bezgalīgais jūs mudina būt par savas realitātes veidotājiem - arhitektiem. Radītāja Gaismas plāna daļas nemitīgi tiek stumtas caur jūsu domām un iecerēm (par ko mēs sakām - „man ienāca prāta doma”- mana piebilde-Māra Brante). Viena pati doma uzsāk procesu un īstenojas pavairojoties ķēdes reakcijā.

Un tāpēc, ka viss notiek vienlaicīgi, tieši ar to vienu domu jābūt uzmanīgam.

Šobrīd notiek lielākas izmaiņas nekā agrāk ar jūsu planētas enerģētiskajiem laukiem.  Un arī  tām darbībām un aktivitātēm, kas noris ar cilvēci, ir automātiski jākļūst spēcīgākām un jāseko gaismas plāna daļiņu virzienam, ko kolektīvā apziņa piesaista Tagad.

Ja spējiet to saprast, jūs iepazīsiet savu potenciālu - spējas, jūsu kopumu. Un, ja ienesiet savu Kopumu Tagad brīdī - ar savām domām - tad spēsiet radīt jaunu Realitāti. Tas ir Logoss.

Lai iesvētītu Jūsu jaunās Realitātes kopradīšanas  ķēdes reakciju, viss, kas jums jādara – jāceļ katras savas domas vibrāciju frekvences/īpašības.


ES ESMU Emanuēls


©2009 Langa www.emmanuelmessages.com

http://www.emmanuelmessages.com/?page_id=245


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2009/12/02