Par Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumiem.


Mīļie Gaismas bērni!

Tie, kas mostas un ir jau pamodušies!

Tie, kas izslāpuši pēc Patiesības, Gaismas, Mīlestības.

Zeme ieiet Jaunā laikmetā, ir sācies lielo pārmaiņu laiks.

Un ir laiks mums pašiem uzņemties atbildību par visu, kas notiek uz mūsu mīļās Mātes Zemes. Un tas nozīmē vispirms izmainīt savu apziņu – paplašināt redzesloku, kļūt tīriem un nesavtīgiem domās, vārdos un darbos, izjust vienotību ar Dievu un visu dzīvo radību. Un galvenais – iemācīties izjust Mīlestību pret visu dzīvo radību, pret visiem – tā, kā to mācīja Jēzus un citi cilvēces Lielie Skolotāji. Viņi visos laikos ir rūpējušies par mums – Zemes bērniem. Viņi ir devuši zināšanas un Mācību, lai mēs varētu attīstīties saskaņā ar Dieva likumiem un Kosmiskajiem plāniem. Cilvēces Lielie Skolotāji arī tagad sniedz mums savu palīdzību – dod to pašu Mācību, ko deva Jēzus, un dod zināšanas, kas ir aktuālas šodien, mūsu sarežģītajā pārejas laikā. Atšķirīgs ir tikai zināšanu pasniegšanas veids – tagad Gaismas Skolotāji tās dod caur sagatavotiem, vairāk attīstītiem cilvēkiem. Tādi pagājušajā gadsimtā bija Jeļena un Nikolajs Rērihi (Agni Joga), tādi bija Amerikā Elizabete un Marks Profeti un citi. Tāds cilvēks tagad ir Krievijā – Lielās Baltās Brālības sūtnis Tatjana Mikušina. Sākot no 2005. gada caur Tatjanu regulāri tiek doti Lielo Skolotāju vēstījumi – diktāti. Krievu valodā tie ir publicēti www.sirius-ru.net  un izdoti grāmatās, tulkoti arī citās valodās.


Šo diktātu tulkojumi latviešu valodā tiek publicēti www.sirius-riga.lv. Tagad ir pārtulkoti un publicēti arī šajā, 2009.g. vasarā dotie diktāti.

Šajā vietnē ir ievietoti arī Rozāriji, kas tulkoti no Tatjanas Mikušinas sastādītajiem Rozārijiem. Rozāriji domāti tiem, kas jau ir pieraduši vai vēlas izmantot lūgšanu savā garīgajā darbā. Ar lūgšanu enerģiju var panākt ļoti daudz. To visu jūs varat izlasīt diktātos un Rozāriju ievada daļā.


Tā kā tiek strādāts pie tā, lai izdotu grāmatu ar šiem vēstījumiem latviešu valodā, tad priecāsimies par katru atbalstu, ko saņemsim. Sadaļā „Informācija” ir atrodama visa nepieciešamā informācija par to

http://www.sirius-riga.lv/informacija.html


Tā kā mēs esam bijuši gana nepaklausīgi un stūrgalvīgi Zemes bērni, tad tagad mums paātrinātā tempā jāatgūst iekavētais – jāizaug par īstiem Gaismas nesējiem. Un darba mums ir daudz - vispirms katram pašam ar sevi. Skolotāju dotās zināšanas te mums ir nenovērtējams dārgums un palīgs.

Lai mums visiem veiksme mūsu garīgajā darbā!

Lai Gaisma un Mīlestība!


LaumaPievienots: 2009/09/02