Apziņas attīstības nākamais posms

....

Ja jūs kaut kad nebūtu spēruši pirmo soli savā dzīvē, tad jūs nekad neiemācītos staigāt.
 
Lūk, tāds pirmais solis priekš jums ir jūsu atbildības apzināšanās ne tikai par savu un savu tuvinieku dzīvi, bet arī atbildības apzināšanās par visu jūsu planētu. 

Un šis ir jūsu apziņas attīstības nākamais posms. Nesaprātīgi būtu jums turpināt paļauties uz auklītēm un vecākiem, kad jūs esat sasnieguši jau to vecumu, kad esat spējīgi paši parūpēties par sevi. Bez tam jums ir jāuzņemas atbildība arī par to dzīvesplūsmu likteni, kas ir atpalikušas savā attīstībā un nav spējīgas bez jūsu palīdzības tālāk attīstīties. Un tieši tādu pašu lomu, kādu mēs izpildām attiecībā pret jums, gādīgu auklīšu un skolotāju lomu, arī jums ir jāuzņemas attiecībā pret tiem cilvēces pārstāvjiem, kuri ir pārāk aizspēlējušies bērnu rotaļās un nevēlas kļūt pieauguši. 

Šo nesaprātīgo bērnu izglītība un audzināšana no šīs dienas gulstas uz jums kā jūsu pienākums un jūsu karmiskā atbildība. Ja jūs nerūpēsieties par tagad augošo paaudzi un par to pieaugušo indivīdu pamācīšanu, kuriem vajadzīga jūsu aizgādība, tad ir liela varbūtība, ka pārāk daudzas dzīvesplūsmas uz planētas Zeme šajā dzīvē tā arī nepieskarsies Dievišķajai Patiesībai un nespēs nonākt pie mūžīgās dzīves apjausmas. 

Uz jūsu rūpēm es ceru. Kad jūs izvēlaties palīdzēt citām dzīvām būtnēm, tad jūs saņemat Debesu palīdzību un jūs saņemat tās zināšanas un to Dievišķo enerģiju, kura jums nepieciešama. Ja jūs neko nedarīsiet, tad jūs arī paši nespēsiet izpildīt savu Dievišķo plānu un savu Dievišķo uzdevumu, un jūs nespēsiet palīdzēt citiem. 

Tas ir ļoti sens un gudrs likums, un šis likums darbojas nevainojami. Nekad nerūpējieties ne par kādu balvu, ko jūs cerat saņemt par jūsu labajiem darbiem un jūsu palīdzību. Ļaujiet Dievam izlemt, ko jūs esat nopelnījuši. Jo nesavtīgāka būs jūsu kalpošana, jo lielāki būs jūsu dārgumi, ko jūs krājat Debesīs. 

Un tā ir tā pati izvēle, un viena un tā pati izvēle, kuru jūs izdarāt visas jūsu dzīves laikā. Jūs vai nu mēģināt iegūt kaut ko taustāmu sev jūsu apkārtējā ilūzijā, vai jūs domājat par mūžīgo dzīvi. Uz ko ir virzīts jūsu uzmanības fokuss, to jūs gala rezultātā arī saņemat. Un ja jūs no dzīves dzīvē turpināt dzīties pēc šīs pasaules lietām, tad jūs esat spiesti atkal un atkal nākt jūsu pasaulē un atstrādāt savas pieķeršanās. 

Tāpēc radiet nesavtīgi, tiecieties uz Dievišķo pasauli nešauboties un jūs saņemsiet to, ko esat nopelnījuši. 

/Radiet nesavtīgi, tiecieties uz Dievišķo pasauli nešauboties un jūs saņemsiet to, ko jūs esat nopelnījuši
Iemīļotais Jēzus/

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.08-2006.01.html

Pievienots: 2015/07/23