Katra mēneša 23 datumā jums ir iespēja transmutēt personīgo un planētas karmu

http://www.sirius-riga.lv/23_datuma_dispensacija.html


Iemīļotais Surija               23. jūnijs 2005. gads


         ES ESMU Surija, atnācis pie jums šajā dienā caur manu sūtni. Šodien ir diena, kad jūs varat pielikt savas pūles, lai lūgtos un lūgšanu enerģiju novirzītu nākošā mēneša karmas transmutācijai. Jums tiks dots tieši tik daudz no tā, ko jūs lūdzat, cik ļaus jūsu sirds tīrība, patiesīgums, un cik atļaus Karmas Likums.

         Tāpēc es iesaku jums neslinkot un strādāt šajā dienā. Jūs pat varat visus darbus, ko jūs darīsiet šajā dienā, veltīt karmas transmutācijai. Kad jūs mazgājat traukus vai uzkopjat jūsu dzīvokli, iztēlojieties, ka jūs nomazgājat visus karmiskos pagātnes uzslāņojumus no visa, kam pieskaras jūsu roka.

        Ūdens ir jūsu palīgs.

Jūs varat turpināt jūsu eksperimentu un pārnest to mentālajā plāksnē. Jūs varat iztēloties, kā jūs ņemat lupatu un nomazgājat visas jūsu netīrās domas, kuras jebkad ir jūs apmeklējušas. Pēc tam jūs pāriesiet astrālajā plānā un nomazgāsiet visus jūsu negatīvo jūtu uzslāņojumus.

         Iedomājieties, ka jūs veicat ģenerālo tīrīšanu visos savos ķermeņos.

Jūs varat iztēloties, kā jūs ņemat jūsu mentālo ķermeni vai astrālo ķermeni, novelkat tos kā apģērbu un izpurināt no tiem visus nepilnīgo domu un jūtu putekļus. Gaiss – jūsu palīgs.

       Jūs varat jūsu ķermeņus novietot saulē, spožās vasaras saules staros, lai saule transmutē jūsu karmas pēdas. Saule – jūsu palīgs.

       Jūs varat iztēloties, kā violetā liesma izplūst cauri visiem jūsu ķermeņiem un izdedzina visu, kas nav no Dieva, jūsu četros zemākajos ķermeņos. Liesma – jūsu palīgs.

        Šajā dienā uz Zemes sākas Karmas Valdes sēde. Jūs varat vērsties Karmas Valdē ar jūsu vēstulēm un lūgumiem. Jūsu ziņā ir lūgt palīdzību. Karmas Valdes ziņā ir izskatīt jūsu lūgumu un sniegt jums to palīdzību, ko jums var sniegt kosmiskā žēlsirdība. Palūdziet eņģeļus nogādāt jūsu vēstules pēc piederības, neaizmirstiet uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un datumu un sadedziniet vēstuli. Ja jūs atstāsiet sev jūsu vēstules kopiju, tad pēc kāda laika jūs atklāsiet, ka daudz kas, ja ne viss, ko jūs lūdzāt Karmas Valdei, piepildīsies.

        Karmas nasta, kas gulst pār cilvēci, ir pārāk liela, un Gaismas Būtnes izmanto burtiski katru radušos iespēju, lai palīdzētu jums, Zemes cilvēkiem, kas ir iemiesojumā. Nenonieciniet jums dāvāto žēlastību un iespējas.

        Kosmiskais Likums neļauj mums iejaukties jūsu karmā, ja jūs nelūdzat mūsu iejaukšanos. Bet, tikko aicinājums izteikts, un aicinājums sadzirdēts, Gaismas Būtnes ir gatavas sniegt jums visu iespējamo palīdzību.

       Tomēr jums nav jāpaļaujas tikai uz Gaismas Būtnēm. Ja cilvēks vienu reizi lūdz, lai mēs palīdzam viņam atbrīvoties no smagas karmas, kas viņam uzgūlusies, piemēram, aborta karmas, mēs palīdzam. Bet, ja paiet kāds laiks un cilvēks atkal rīkojas tāpat, un tas rada karmu, tādā gadījumā Gaismas Būtnēm ir daudz grūtāk palīdzēt.

        Tāpēc katru reizi, kad jūs lūdzat palīdzību atbrīvot jūs no jūsu pagātnes nepareizās rīcības sekām, jums pilnīgi apzināti ir jāuzņemas saistības neatkārtot jūsu dzīvē to rīcību, kas radījusi karmu.

        Un, ja jums ir grūti pastāvīgi paturēt prātā jūsu saistības neradīt karmu, tad ņemiet tīru papīra lapu un uzrakstiet uz tās visu, ko jūs zināt, kas jūsos ir negatīvs un no kā jūs vēlētos atbrīvoties. Un katru reizi, kad jūs uzsākat savu lūgšanu rituālu, tad virziet lūgšanas enerģiju to enerģiju izšķīdināšanai, ko satur jūsu četri zemākie ķermeņi un kas uzgūlušas jūsu ķermeņiem kā smags slogs tieši jūsu pagātnē izdarīto smago pārkāpumu dēļ.

       Ja Karmas Likuma vai Atmaksas Likuma zināšana būtu plaši izplatīta Zemes cilvēku vidū, un sevišķi jaunatnes vidū, tad izdotos novērst daudzus cilvēku pārkāpumus, ko viņi izdara savas gara tumsības dēļ.

       Karmas Likuma zināšana ir pirmais solis, kas nepieciešams jebkuram indivīdam, lai negrēkotu un savā dzīvē darbotos, vadoties pēc Dievišķajiem principiem.

       Tāpēc galvenais uzdevums tuvākajā laikā katram no jums būs iepazīstināt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu ar Karmas jeb Atmaksas Likumu.

      Un vislabākais būs jūsu personīgais piemērs, ko jūs parādīsiet jūsu bērnam, jūsu ģimenei, jūsu darba kolēģiem.

       Negatīvā enerģija nevar izzust pati no sevis, bet jūsu lūgšanu enerģija var izšķīdināt negatīvo karmu, tieši tāpat kā jūsu vizualizācijas, kuras es minēju mūsu šīsdienas sarunas sākumā. Bet labās karmas enerģija, ko jūs radāt ar jūsu pareizajām darbībām, pēc jūsu lūguma var tikt novirzīta karmas nastas atvieglošanai un tam, lai karmas atstrādāšana noritētu jums visvieglākajā veidā.

       Jūsu pienākums ir atstrādāt jūsu nepareizo rīcību karmu, bet jūs varat šo karmu atstrādāt, piemēram, nokrītot un gūstot lūzumu, vai vienkārši tikt cauri ar vieglu sasitumu vai zilumu.

       Tāpēc es iesaku jums šodien vai tuvākajās dienās vērsties pie Karmas Valdes ar lūgumu. Jūs varat jūsu vēstulē arī norādīt, ko konkrēti jūs apņematies darīt, lai jūsu labo darbību enerģija tiktu novirzīta jūsu karmiskā sloga atvieglošanai.

        Tā var būt saistību uzņemšanās lasīt noteiktu lūgšanu vai Rozāriju daudzumu kādā laika posmā. Tā var būt arī saistību uzņemšanās palīdzēt trūkumcietējiem vai nespējniekiem.

        Uzņemieties tikai tās saistības, par kurām jūs noteikti zināt, ka jums ir pa spēkam tās izpildīt. Tāpēc, ka, ja jūs uzņemsieties pārāk lielas saistības cerībā atstrādāt pēc iespējas vairāk karmas, jūs varat netikt galā ar slodzi. Un neaizmirstiet, ka jums nāksies jūsu dzīvē nokārtot testus un uzturēt visaugstāko apziņas stāvokli, neskatoties uz visiem šķēršļiem un dzīves nekārtībām, ar kurām jums būs jāsastopas.

         Un negatīvās vibrācijas, aizkaitinājums, ko jūs varat izjust, ja netiksiet galā ar uzņemtajām saistībām, var pārvilkt svītru jūsu pareizo darbību un pareizās rīcības pozitīvajam efektam.

        Jūsu uzdevums nav sagrēkot un pēc tam izlūgties savu grēku piedošanu. Jūsu uzdevums ir neradīt jaunu karmu. Veco karmu tādā vai citādā formā jums tik un tā būs jāatstrādā. Tāpēc uzmanīgi sekojiet, lai neradītu jaunu karmu.

        Šīsdienas saruna bija ļoti derīga tāpēc, ka tā jums iedeva rokās instrumentus, kuri, pareizi tos lietojot, ir garantija jūsu sekmīgai virzībai pa Ceļu.

         Atcerieties, ka jūsu nereālā daļa, jūsu ego atradīs jebkuru iespēju, lai novirzītu jūs pa maldu ceļu, lai pārliecinātu jūs, ka jūsu lūgšanām un vēstulēm nav rezultātu. Lai pārliecinātu jūs, ka šodien jūs esat pārāk noguris un varat atļauties atslābināties un neizpildīt uzņemtās saistības.

         Jūs radījāt jūsu karmu miljonu gadu laikā, jūsu neskaitāmo zemes iemiesojumu laikā. Un jūs vēlaties atbrīvoties no jūsu karmas vienā mirklī?

        Ja Likums ļautu jums izjust jūsu karmas atgriešanas sekas vienā mirklī, tad neviens cilvēks neizturētu negatīvās enerģijas uzplūdumu pat ne sekundes daļu. Tā burtiski saplosītu jūs un jūsu ķermeņus. Tāpēc Karmas Likums pakāpeniski atdod jums jūsu karmiskos parādus izpildei ievērojamā laika posmā. Un palīdzība, ko jūs lūdzat, arī nevar tikt sniegta jums vienā mirklī. Lai sniegtu jums palīdzību, vajadzīgs laiks. Un laiks būs dažāds atkarībā no karmas smaguma, jūsu lūguma satura un jūsu uzņemtajām saistībām.

        Palīdzības sniegšanas termiņš var būt atšķirīgs, sākot no sešiem mēnešiem līdz divpadsmit gadiem.

        Tāpēc noskaņojieties uz ikdienas darbu. Brīnumi jūsu dzīvē ir iespējami, bet jūs paši radāt priekšnosacījumus brīnumiem jūsu dzīvē, katru dienu radot labo karmu.


ES ESMU Surija


© Tatjana Mikušina, 2005; http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.htmlPievienots: 2009/05/21