Linu krekla šūšana


 
Kad rudens darbi apdarīti, kad esam aprunājušies ar veļiem, esam klājuši tiem cienasta galdu un saņēmuši dzimtas un aizgājušo svētību, tad iestājas vakarēšanas laiks. Jau izsenis šis ir rokdarbu un kopā sanākšanas laiks, kad sievas un meitas dalījās amatu prasmēs, ritināja dziesmu kamolus, stāstīja pasakas, minēja mīklas un atklāja viena otrai senču zintis un savas dzīves uzkrātās gudrības.
Šogad novembra svētku garajās brīvdienās (16.-17. novembrī) pie Zeltītes Kavieres Vaidavā notiks senā (arheoloģiskā) linu krekla šūšanas darbnīca. Balto kreklu darināsim pašas savām rokām, lai Ziemassvētkos varētu rotāties jaunā goda tērpā.
 
Trīs dieniņas velējos,
Ziemassvētkus gaidīdama:
Kad atnāca Ziemassvētki,
Balts krekliņš mugurā.
 
Šajās dienās mēs:
Uzšūsim linu kreklu
Kokles pavadījumā dziedāsim tautas dziesmas
Uzzināsim par seno tērpu, tā sastāvdaļām un senajām rotām
Minēsim mīklas
Veiksim vairākus rituālus, kas spēcinās gan mūs, gan mūsu šujamo kreklu
Mīļās sarunās un īpašā enerģētiskā gaisotnē bagātināsim viena otru ar savu klātbūtni
Dzersim Zeltītes īpašās tējas un baudīsim gardus veģetārus ēdienus
 
 
Lai uzšūtu linu kreklu, Jums:
Jābūt darboties un piedalīties gribošā noskaņojumā
Jāpiezvana un jāpiesakās Zeltītei pa tel.29432176 vai e-pastu zelte@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 12.novembrim
Jāizkārto brīvas divas dienas- 16.,17.novembris. Sabraukšana no 9.00 rītā. Darbnīcas sākums plkst.10.00. Darbnīcas noslēgums 17.novembrī plkst.18.00.
Jānokļūst Vaidavā (lūdzu, informējiet vai Jums ir auto, lai varam ekonomiski sasēsties pa mašīnām)
Būs jāatsūta savi izmēri- kādi- tas atsevišķā informācijā vēlāk
Noderēs pierakstu burtnīca un rakstāmais
Par divu dienu darbnīcu, audumu, izgriešanu, naktsmājām un ēdināšanu būs jāmaksā 88€
 
 
Jums nav jāraizējas par:
balto linu audumu
krekla izgriešanu un piegrieztnēm- to visu apgūsiet un uzzināsiet
baltu linu diegu šūšanai
īpašām šujamajām adatiņām
 
 
Darbnīcu vada Māra Brante
29266349; marabrante@inbox.lv
 
Par to, kā tas notiek, varat apskatīties:
http://www.youtube.com/watch?v=xV6a4d8B35I
 
Uz tikšanos kreklu darbnīcā Vaidavā!
Māra Brante
Pārsūtiet šo uzaicinājuma vēstuli saviem draugiem un paziņām, kuriem tas varētu interesēt
 
Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Droši vien esat dzirdējuši, ka pašlaik notiek laikmetu maiņa. Notiek pāreja no tumsas laikmeta uz Zelta laikmetu (runa ir par cilvēku apziņu). Laiku maiņa smalkajā plānā ir notikusi 2012.gada decembrī. Tagad mēs visi, cits aktīvāk un apzinātāk, cits pasīvāk un pagaidām vēl neapzinoties, tuvojamies savai patiesajai būtībai, lai apzinātu tās vērtības, uz kuru pamata radīt Jauno laikmetu. Mēs tuvojamies tam, lai pasaule kļūtu tāda, kādu mēs to jūtam un vēlamies dziļi, dziļi savās sirdīs. Šis apzināšanās ceļš daudzus no mums ved caur savu sakņu iepazīšanu. Cits pēta savu dzimtu, cits iet dziļāk savas tautas sakņu apzināšanā. Arvien vairāk latviešu cenšas iepazīt mūsu tautas vēstures laiku pirms kristietības. Dziļi mūsos mājo pārliecība, ka mūsu senči ir bijuši daudz viedāki, tikumīgāki, morāli tīrāki, gaišāki, ar augstu pašapziņu, pašpietiekami.
 
Tuvoties senču apziņai ļoti labi palīdz materiālās lietas, kas senatnē tika lietotas ikdienā. Tērpi, rotas, rokdarbi, ikdienā vajadzīgu lietu radīšana ar senatnes tehnoloģiju palīdzību. Izprotot ne tikai ārējo darbību, bet arī iekšējo- to, ko šodien saucam par radīšanu smalkajā plānā jeb enerģētiku, ko ieliekam katrā darbībā, ko veicam.
 
Pirmais solis, ko veiksim, ir senā jeb, tā sauktā, "arheoloģiskā" linu krekla radīšana. No arheoloģijas ir droši zināms, ka tas ir bijis apģērba pamatelements ar ļoti noteiktu un spēcīgu enerģētisku funkciju no vismaz 20.gs. pirms m.ē. līdz vismaz 10.gs. Darbnīcā iepazīsimies arī ar citām tā laika apģērba daļām.
 
Krekla šūšana notiek apzināti izveidotā enerģētiski sakrālā telpā, šujam ar rokām, "ieliekot" kreklā senču viedās gudrības enerģētiku, dziedot atbilstošas tautas dziesmas, "piedomājot" atbilstošas domas, pastiprinot šūšanas procesu ar rituālām dejam un rotaļām. Šis krekls tālāk var kalpot par senā tērpa pamatu, ko varēsit izmantot kā svētku vai spēka, vai rituālo tērpu.


Pievienots: 2014/10/21