SARGĀSIM LATVIJU PAŠI - AR DOMU SPĒKU!


Nopietnas lietas

Aelita Folkmane   

Katrs vārds, ko mēs izsakām, katra doma, ko mēs domājam, kaut ko rada mūsu dzīvē. To māca senās garīgās mācības, un to pierāda mūsdienu kvantu fizika. Daudziem ir jau zināms, ka viena no lasītākajām grāmatām pēdējā desmitgadē ir Rondas Bērnas "Noslēpums" ( "The Secret" ), un viena no skatītākajām ir pēc tās veidotā filma ar tādu pašu nosaukumu. Frāzes "doma rada realitāti" un "enerģija seko domai" daudziem jau sen pierastas. Bet vai ikdienā atceramies to jēgu? Vai atceramies, ka nevis to intelektuāla zināšana, bet gan to izpratnes praktiskā PIELIETOŠANA maina mūsu taustāmo realitāti?

Padomāsim, vai mēs vēlamies savā dzīvē piedzīvot visu to, ko mēs domājam - autopilotā, nekontrolēti, kompānijas pēc, ārēju apstākļu stimulēti, emociju uzplūdos?! Vai vēlamies savā zemē piepildamies to, ko mēs lasām avīzēs par notikumiem Ukrainā, Krievijā un citos karstajos punktos pasaulē?

Katra doma rada kaut kādas emocijas - un jo spēcīgāka domai piesaistītā emocija, jo lielāks ir attiecīgās domas radītspēks un lielāks tās materializācijas ātrums. Visātrāk piepildās tas, kam mēs veltām visvairāk sava laika un savu domu un emociju enerģijas. Visspēcīgākā graujošā enerģija ir Bailes, bet visspēcīgākā radošā enerģija - MĪLESTĪBA.

Tautas pasakas stāsta, ka tad, kad nodzied gailis, vēstot par tuvojošos saullēktu, visi mošķi skrienot atpakaļ uz tumsas valstību. Taču tās nav tikai "plikas pasakas", bet gan tēlainā veidā ietverta Visuma gudrība - Pievilkšanās<>Atgrūšanās Likums. Tas ir tas pats likums, kuru pazīstam arī no tautas sakāmvārdiem "tāds ar tādu satiekas", "kāds podiņš - tāds vāciņš", "kā mežā sauc - tā atskan"... Šis likums nosaka, ka tur, kur ir Gaisma, Tumsai nav varas - Gaisma atgrūž Tumsu. Iededz istabā gaismu - tumsa pazūd... Pasmaidi uzbrucējam ar patiesu Mīlestību, un dusmās savilktā dūre apstājas pusceļā... Nikns suns kož tikai tam, kas no viņa baidās...
Lielai daļai cilvēku nepatīk vispār nekādi likumi, vai arī viņi tos vienkārši nezina un par tiem nedomā, vai arī zina, bet cenšas tiem apiet ar līkumu. Taču Visuma pievilkšanās<>atgrūšanās likums nepadodas nekādām interpretācijām, un ar līkumu to apiet nav iespējams: tas darbojas tikpat nekļūdīgi, kā gravitācijas likums.

Bērnu vecāki labi zina: ja teiksim bērnam "nedari TĀ!" - bērns tieši tā arī izdarīs. Daudz produktīvāk ir atturēt bērnu no nevēlamās darbības ar uzmanības pārorientēšanu uz pozitīvo: "Un tagad paskaitīsim, cik šim ziediņam lapiņu, salasīsim čiekurus un no tiem uztaisīsim lielu ezi, uzbūvēsim pludmales smiltīs pili tavām lellēm un bruņiniekiem!"
Ar katru savu domu, vārdu un rīcību mēs veicam izvēli - izvēli starp Gaismu un Tumsu. Izvēloties dirnēt pie datora ekrāna, meklējot visas jaunākās ziņas par lietām, no kā mēs visvairāk baidāmies un ko nevēlamies piedzīvot savā dzīvē, mēs neapzināti tieši tās arī pievelkam. Kad darām to pašu visi kopīgi, mūsu kolektīvās domas spēks pieaug kvadrātā.

Stūru stūriem tēvu zeme,
Apkārt balta villainīt’
Cik stūrīšu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņ’.

No tālienes es pazinu,
Kuru bija man’ māsiņ’ -
Nozib balta villainīte,
Nomirdz zelta vainadziņš.

Vilksim košu zelta jostu
Apkārt savu tēvu zem’.
Lai mirdz mūsu tēvu zeme 
Kā actiņa gredzenā.

Katru dienu mēs varam izvēlēties:
- sākt rītu nevis ar satraucošām ziņām avīzē un pa radio, bet gan ar klusu lūgšanu un vizualizāciju, iztēlojoties to, ko mums māca latviešu tautas dziesmas - baltu gaismu un košu zelta jostu ap savu zemi, savu Latviju,
- satiksmes sastrēgumā nevis lamāt citus vadītājus, ceļus un satiksmes organizāciju, bet iztēloties, ko labu vēl šajā dienā mēs varētu izdarīt, kā sniegt saviem līdzcilvēkiem Mīlestību - kaut vai pa gramam, kaut pa pilienam,
- nobeigt dienu nevis skaļā tusiņā, pie alus glāzes, vīna reibumā, konfliktā ar mājiniekiem vai pie seriāliem, bezjēdzīgiem šoviem un ziņām TV ekrānā, bet gan brīdi izjūtot, cik mūsu Latvija skaista, un iztēlojoties to baltas gaismas skavās, ar košu zelta jostu tai apkārt.

Uzmanības neveltīšana negatīvajam nebūt nenozīmē "strausa politiku" - galvas iebāšanu smiltīs, izliekoties neredzam, kas notiek līdzās un pasaulē. Tā nozīmē apzinātu izvēli, cik laika un cik savu domu un emociju enerģijas mēs proporcionāli patērējam tumša fakta konstatācijai, un cik - tā apzelēšanai visos iespējamos veidos (ar draugiem, paziņām un ģimenes locekļiem, tīmekļa forumos un ziņu portālu komentāros, formālās un neformālās vidēs un veidos, un paši savās domās). Diennaktī ir 24 stundas: cik no šī laika pavadām, akli pavelkoties uz apkārtējiem stimuliem, tādejādi atražojot jau radīto fizisko realitāti, un cik veltām APZINĀTAM jaunās, vēlamās realitātes radīšanas procesam?

Galdiņam četri stūri, 
Visi četri vajadzīgi! 
Uz pirmā Saule lēca, 
Uz otrā norietēj',
Uz trešā Laima sēda, 
Uz ceturtā mīļā Māra.

Es apklāju sav' galdiņu 
Ar balto paladziņu: 
Apsedz, Dieviņ, mūsu sētas 
Ar sudraba mētelīti!

Ja Beižingas hospitālī Ķīnā daži ārsti kopā ar pacienti (skat. sekojošo video) ar domas spēku un vārdiem nepilnu triju minūšu laikā spēj uzveikt urīnpūšļa vēzi 3 collu (7,62 cm) diametrā), kas pēc Rietumu medicīnas standartiem tika nosaukts par neoperējamu, tad ko spētu paveikt apzināta, mērķtiecīga Latvijas iedzīvotāju kolektīvā domu forma, katru dienu vairākas reizes iztēlojoties Latviju Gaismas lokā, izstarojam Mīlestību? 

Video sižetā demonstrēts dokumentāls filmas fragments, kurā paciente uz galda ir pilnīgā nomodā, pie pilnas apziņas, uzticas procesam. Ultrasonogrāfijas ierīces ekrāns sadalīts divās daļās: tā kreisajā pusē nekustīgs redzams audzēja sākotnējais attēls - atskaites punktam, un labajā pusē reālajā laikā iespējams vērot, kas notiek ar audzēju, kamēr 3 praktizējošie ārsti strādā ar enerģiju pacientes ķermenī un ar sajūtām paši savos ķermeņos, paralēli atkārtojot vārdus, kas pēc būtības nozīmē "jau izdziedināts, jau darīts", tādejādi pastiprinot sevī sajūtu, ka paciente jau ir izdziedināta. Gregs Bradens  - latviski jau iztulkoto grāmatu "Dievišķā matrice" ( "The Divine Matrix" ), "Dieva kods" ( "The God Code" ),, "Savu patiesību meklējot" ( "Deep Truth" ), "Fraktālais laiks" ( "Fractal Time" ), "Notici sev!" ( "The Spontaneous Healing of Belief" ) autors - skaidro, ka tieši tas pats princips jau ir zinātniski pārbaudīts un tā pielietojuma enerģētiskā ietekme ar speciāliem mēraparātiem izmērīta globālā mērogā, ar meditācijas spēku ietekmējot notikumus kara zonās un citur.

Īstā tautas kustība ir katra indivīda apziņas - domu, vārdu, emociju - kustība vienotā virzienā, UZ GAISMU. Šai kustībai nav vajadzīga ne politiskā partija, ne administratīvais kolektīvs, ne valdības lēmumi vai likumdošana, ne pašvaldības atļaujas, ne finansiāli izdevumi, un pat ne līderis... Tai vajadzīga tikai mūsu tīra, gaiša, skaidra apziņa - katru dienu un katrā solī, nevis tikai Dziesmu svētkos un Saulgriežos.  Tik vienkārši!

Lai bij' vārdi, kam bij' vārdi,
Mums pašiem(i) stipri vārdi!
Met, Dieviņi, zelta krustus
Pār šo visu pasaulīt'!

Aelita Folkmane
2014.gada 30.jūlijā


Pievienots: 2014/08/04