Jums ir jāsaglabā uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos


Valdonis K-17
2014. gada 25. jūnijā


ES ESMU Valdonis K-17. Es pirmo reizi atnācu caur mūsu Sūtni. 
Iespējams, ka jūs varējāt dzirdēt manu vārdu no iepriekšējiem sūtņiem. Uz Zemes es pārstāvu Kosmisko Drošības Dienestu. 

Tas, ka es esmu atnācis, jums dod zīmi par pašreizējā momenta svarīgumu. Jo es ārkārtīgi reti dodu iespēju ar mani sazināties. 

Tātad es atnācu šajā dienā nevis, lai apmācītu un dotu pamācības. Es atnācu šajā dienā, lai dotu jums konkrētas rekomendācijas un brīdinājumus. 

No mana viedokļa situācija uz planētas ir iegājusi ārkārtīgi bīstamā pagriezienā. Mēs ar grūtībām savaldām tos spēkus, kas mums pretojas. Un visas Gaismas Hierarhijas varenības tik tikko pietiek, lai apvaldītu situāciju. 
Jūs to varat ievērot pēc tiem notikumiem, kas notiek uz Zemes. Gan te, gan tur aktivizējas militārie konflikti un militārās operācijas. Gan te, gan tur galvas paceļ vissliktākās cilvēku apziņas izpausmes. 

Ir daudzi spēki, kas negribētu, ka cilvēce izvēlētos Dievišķu attīstības ceļu. Šie spēki mēģina un darīs visu, kas no viņiem atkarīgs, lai pēc iespējas vairāk dvēseļu novestu no Dievišķā ceļa. Tam tiek lietotas visas metodes un izmantoti visļaunprātīgākie paņēmieni. 

Jūs zināt, ka vissvētākajās cilvēku dzīves jomās mums pretējie spēki ievieš savus izkropļojumus. Iepriekšējos Vēstījumos jums tika teikts par daudziem kulta kalpotājiem, kas faktiski nekalpo Dievam. Es jums atgādināšu par citu cilvēku dzīves pusi. Par kariem un asinsizliešanu. 

Kultivējot naidu un agresiju cilvēces masu apziņā, notiek dažādu karsto punktu aktivizēšana un vairošana uz planētas. 

Ir skaidra agresijas palielināšanas procesa būtība ļaužu apziņā. Pirmām kārtām tie ir plašsaziņas līdzekļi, kuru vairums ir mums pretējo spēku aizgādībā, un datorspēļu industrija, ko patīk spēlēt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Daudzas no šīm spēlēm ir tādas, kur dalībnieki šauj no dažādiem ieročiem un nogalina savus pretiniekus. Šķietami nekaitīga laika pavadīšana kļūst par paaugstinātas bīstamības avotu jūsu laikā. 

Bērni vienmēr ir spēlējuši karu. Tādējādi viņi ieaudzināja sevī kareivju un tēvzemes aizstāvju īpašības. To mēs kultivējām un apsveicām. Taču tagad tiek kultivēti nevis cildeni motīvi, bet tiek kultivēta kāre pēc nogalināšanas, asinīm, iedzīvošanās. Ja datorspēlēm vēl pievieno vairākas filmas, kurās tiek kultivēta agresija un izteiksmīgi parādīta cilvēku nogalināšana, tad jaunās paaudzes apziņā pamazām izšķīst robežas starp to, kas ir tikumīgi un kas – netikumīgi, kas ir labi, bet kas – slikti. 

Jaunie cilvēki, kas audzināti ar tādām nekvalitatīvām parādībām kā kaujinieciskām datorspēlēm un agresīvām filmām, zaudē realitātes izjūtu. Pastāv daudzas organizācijas, kas filmu un spēļu apdullinātus jaunus cilvēkus ievilina savās rindās. Un pēc dažiem apziņas skalošanas gadiem ar vardarbības un agresijas ideoloģiju no jaunajiem cilvēkiem izveido profesionālus algotņus un slepkavas. 

Pirmais solis šķiet pavisam nekaitīgs: 6 – 7 gadu vecs bērns sēžas pie datora un šauj uz spēļu mērķiem. 12 – 13 gadu vecumā šis bērns sāk skatīties filmas, kas kultivē agresiju. 

16 – 17 gadu vecumā šis indivīds jau ir gatavs tam, lai viņu savervētu algotņu un slepkavu organizācijā. 
Tādā ceļā sistēma atražo vardarbību. Sākumā vardarbība tiek nostiprināta apziņā, un pēc desmit gadiem šī vardarbība parādās fiziskajā plānā caur jauniem cilvēkiem, kas nekad nav dzirdējuši par Dievu, bet ļoti daudzas stundas pavadījuši, skatīdamies slepkavību un vardarbības ainas. 

Sabiedrībā, kur trūkst kontroles pār bērnu tikumiskās attīstības pusi, ir ļoti grūti izskaust vardarbību. 
Tāpēc mēs, Dievišķie Valdoņi, nākam un atgādinām jums par nepieciešamību konkrēti darboties fiziskajā plānā. Šīs darbības ir nepieciešams veikt gan likumdošanas, gan sabiedriskā līmenī, gan visos valsts iekārtas līmeņos visās pasaules valstīs. 

Ir noteikti spēki, kas pretosies. 
Taču man jums jāatgādina, ka jūsu uzdevums ir darboties atbilstoši Dievišķiem uzvedības paraugiem. Galu galā nav svarīgi, vai jūsu darbības būs sekmīgas vai nē. Svarīgs ir pareizais motīvs un pareizas darbības. 
Tieši tas paliks ar jums, ar jūsu dvēseli kā dzīves pieredze, un tieši šī dzīves pieredze kopā ar jums pāries nākamajos iemiesojumos. 

Kas attiecas uz to indivīdu pieredzi, kuru centieni ir pretēji Gaismas spēkiem, tad arī šī pieredze paliks ar viņiem. Taču pieredzes ir stipri atšķirīgas. 

Kad jūs izdarāt Dievišķu izvēli un rīkojaties atbilstoši visaugstākajiem morāles un tikumības paraugiem, jūs paaugstināt savas vibrācijas un ceļaties augšup pa evolucionārās attīstības spirāli. 
Kad jūs izdarāt izvēli par sliktu Dievišķajai izpausmei, jūs nokļūstat lejupejošajā spirālē, un jūsu dvēsele slīd lejup pa involucionārās attīstības pakāpēm. 

Tādējādi jūsu laikā norisinās ļoti strauja to dvēseļu atdalīšana, kas ir derīgas turpmākajai evolūcijai, no tām dvēselēm, kas nogrimst zemākajos esamības plānos un pamazām aiziet nebūtībā. 

Jūsu uzdevums ir saprast, ka nav svarīgi, kas un kā rīkojas. Dieva priekšā, Dieva tiesas priekšā tas jūsu dvēselei nebūs attaisnojums, ka jūs rīkojāties tāpat kā visi. 

Nē, jums ir jāiemācās izdarīt Dievišķu izvēli pat tad, kad visi apkārtējie nodarbosies tikai ar nedievišķīgām lietām. 
Tieši šo pārbaudījumu un iesvētījumu pašlaik saņem tās dvēseles, kas ir iemiesojumā. 

Jums ir jāsaglabā neatkarība un pilnīga uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos. 
Tagad, kad es esmu jūs brīdinājis par pašreizējo momentu un tā īpatnībām, es vēlētos teikt jums vēl dažus vārdus – novēlējumu ceļam. 
Jūs esat kareivji jūsu pasaulē!
Jūs esat Gaismas kareivji!
Jūs esat Gara bruņinieki!

Nekad nekādos jūsu dzīves apstākļos neaizmirstiet to!
Jūsu pienākums ir Kalpot Dievam un visai Dzīvībai!

ES ESMU Valdonis K-17!

Tatjana Mikušina, 2014
Tulkoja Lauma Ērgle

http://www.sirius-riga.lv/


Pievienots: 2014/07/02