Skaitlis 108


108 – bieži sastapts skaitlis, sakaroties ar austrumu kultūras senajiem slāņiem un to dzīvajām izpausmēm mūsdienās. Rudrakšas malas virtenē ir 108 krellītes . Tas nozīmē, ka mantra tiks skandēta 108 reizes.  Mums ir zināmas 108 upanišadas, ir 108 dažādu deju izpildes veidu, tas ir labvēlīgs skaitlis, kurš atbilst 108 Budas kanoniskajiem tekstiem,ir daudz, ko varētu saistīt ar skaitli 108, vienlaicīgi jautājot – kādēļ gan šis skaitlis 108 ir tik nozīmīgs?

Senie vēdu zintnieki bija arī slaveni matemātiķi un numerologi. Skaitļa 108 izvēle ir vairāku zīmīgu norāžu dēļ. Piemēram:
Ja 108 ciparus saskaita kopā, tad summa ir 9. 1+0+8 = 9. Skaitlis 9 ir Dieva dots  pilnības skaitlis. Jebkuru skaitli reizinot ar 9, iegūtā rezultāta ciparu gala summa vienmēr būs 9: 1×9=9. 2×9=18. 1+8=9. 285×9=2565 2+5+6+5=18 1+8=9. 8543×9=76887 7+6+8+8+7=36 3+6=9. Dievs ir pilnība, vienalga cik daļās to aplūkojot, tas ir viens.
Astroloģiski 9 Saules sistēmas planētas iziet pilnu ciklu 12 mēnešu laikā:  9 x 12 = 108  

Saules diametrs ir 108 reizes lielāks nekā Zemei.
Attālums no Saules līdz Zemei ir 108 Saules diametri.
Attālums no Zemes līdz Mēnesim ir 108 Mēness diametri.
Ir vērts atcerēties, ka mēs katrs sevī nesam gan Mēness, gan Saules pusi.

Protams, tas nenozīmē, ka mums jāsāk savā dzīvē meklēt un akli sekot skaitliskiem pamatojumiem. Vienkārši 108 liek aizdomāties, ka esam viena liela veseluma daļa un katrs sevī vienlaicīgi nesam vienu veselumu.

http://www.karstajoga.lv/index.php/kas-ir-biezi-sastaptais-skaitlis-108/

Pievienots: 2014/06/18