18.-25.maijs, 2014

 
Mīļie!
 
Uz pasaules notiekošās pārmaiņas rit paātrināta tempā. Daudzus pasaules iedzīvotājus ietekmē laika apstākļu īpatnības un kļuvis skaidrs, ka cilvēcei jādarbojas kopā, lai palīdzētu skartajām zemēm un risinātu tur radušās problēmas. Lai risinātu un pārvarētu šīs problēmas, ir jāsadarbojas un lietā jāliek laba griba. Daudzi cilvēki tiek pārbaudīti ar situācijām, kuras tiem tiek sarūpētas personīgajās dzīvēs. Šis ir laiks ieiet un ieskatīties savos visdziļākajos slāņos, un nonākt visdziļākajā garīgajā savienībā. Tāds ir šo dienu pārbaudījumu un izaicinājumu fokuss un augstākais mērķis. Pienācis laiks saprast, ka visiem cilvēkiem jālieto varenākais visuma spēks, mīlestības spēks un varenība.
 
Tieši nemiera laikos spēlē iesaistās ticība un līdzjūtība, tās mostas cilvēku sirdīs. Tas arī šobrīd ir visvajadzīgākais. Iekšējā gaismai jāpaliek spožai un konstantai. Tie, kuri gājuši garīgo ceļu, uzturot un paaugstinot sevī gaismas daudzumu uz mūsu planētas, tagad tie aicināti uz aktīvu kalpošanu. Ar to mēs domājam, ka ikviens tiek aicināts uzturēt sevī jaunās Zemes realitātes vīziju un labāko attīstības ceļu visai cilvēcei. Neļaujiet kādām haosa izpausmēm jūs novirzīt no mērķa, jo tieši šajos laikos konstanti jāsaglabā augstākais redzējums gan fokusā, gan lūgšanās. Jūsu gaisma ir ļoti vajadzīga un nepieciešama. Ja jūs uzturat un vairojat savu gaismu, mēs no savas puses, no augstākajām dimensijām varam vairot jūsu izstaroto gaismu, lai palīdzētu saglabāt stabilitāti un līdzsvaru. Šajos laikos mēs strādājam kopā, transformējot un transmutējot pasauli.
 
Jūsu pasaulē ir teiciens: ”kas samilzt, tas pārplīst”, un tas nozīmē, ka tad, kad situācija kļūst saspringta, tad stiprie piestrādā vēl spēcīgāk, lai atrisinātu problēmu, pārbaudījumu vai izaicinājumu, tie nepadodas, bet paliek augstākajā redzējumā un aktīvi darbojas. Tie, kuri esat jau bijuši pārbaudīti, kuri jau gājuši cauri dažādām mācībām, jūs tagad esat nopietna cerība planētai, kura iziet pacelšanos un pārdzīvo ekstrēmu un paātrinātu pārmaiņu sāpes un mokas. Jūsu rīcībā ir daudzi instrumenti un patlaban jālieto visi, lai saglabātu spožu savu mirdzošo gaismu. Tāpat, saglabājiet līdzsvaru un nepieķerieties kādam ikdienišķam notikumam, kas nonāk jūsu redzeslokā caur masu komunikāciju līdzekļiem. Saskatiet un visur meklējiet labāko rezultātu un iznākumu, tad jūsu apziņā ienāk Dievišķais plāns, kuru esat te, uz šīs pasaules, ieradušies īstenot.
 
Palieciet stingri un nelokāmi, paliekot augstākajā redzējumā, tad jūsu brāļi un māsas sajutīs iedrošinājumu un spēcinājumu, kad sastapsies ar saviem pārbaudījumiem. Kalpojot augstākajiem mērķiem, lietojiet visas jums dotās Dieva labās īpašības. Vienmēr cilvēcei tiek dots arī kāds augstāks risinājums katrai problēmai, un tad šāda rīcība nes cerības tiem, kuri jūtas pazuduši un vieni savā cīņā. Ļaujiet dzīves pagurušajiem uzzināt, ka viss nav zudis, ka savā saknē tie ir neskarti, nebojāti, veseli un tik ilgi, cik tie paliek centrēti uz savienošanos ar dievišķo patiesību, tik ilgi arī saņem palīdzību arī visos ārējos notikumos, kas tagad notiek aizvien pieaugošā aktivitātē. Esiet mirdzošs piemērs tam, ka esat mīlošs labas gribas pārstāvis. Ja spējat, sniedziet praktisku un sakarīgu palīdzību tiem, kuri atrodas jūsu ietekmes laukā.
 
Kuģošana pārmaiņu viļņos var būt arī iepriecinoša un aizraujoša, ja vien cilvēks mierīgi apzinās, ka savā būtībā ir neiznīcināms un neaizskarams. Ziniet, ka jūs, pasaules gaismasdarbinieki, esat nelokāms visa labā spēks un palieciet patiesi šī mērķa vienotībā. No katra tas prasa nodošanos un neatlaidību. ESIET aizvien lielāka gaisma uz savas planētas katrā brīdī un momentā. Jums tā ir, katram no jums.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
 
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com 
 
Tulkoja Māra Brante
http:gaismasdarbinieki.blogspot.com

Pievienots: 2014/05/24