Konference - Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji

2014. gada 17. un 18. maijā notiks 
5. konference ciklā Baltu sakrālais mantojums

 Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji

Ādažu Kultūras centrā, Gaujas iela 33a, Ādažos
 
Saturs:
Sestdiena 17.maijs
Tēvu tēvu laipas mestas.
9.00 REĢISTRĀCIJA
9.50 ATKLĀŠANA

10.00 – 14.00
Dāvis Stalts, follklorists
Karina Petersone, Latvijas institūta direktore,  „Kā kamielis caur adatas aci…”
Austris Grasis, valodnieks,  „Valoda un identitāte”

14.00 Pusdienas pārtraukums

15.30 – 19.30
Valdis Celms, mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis,  „Skaitļi un simboli baltu tradicionālajā kultūrā”
Ieva Pīgozne, kultūrvēsturniece,  „Iniciācijas rituālu pēdas latviešu folklorā”
Aīda Rancāne un Andris Kapusts apskatīs latvisko pasaules tvērumu.
 
20.00: Ūsiņa daudzināšanas rituāls ar folkloras kopām “Grodi” un “Garataka”
 
Svētdiena 18. Maijs
Bērnu bērni laipotāji.
10.00 – 14.00
Voldis Prancāns, zintnieks,  „Visuma kā Dieva ķermeņa un Cilvēka energoinformatīvās vijas.
 Dvēseles un Veļa uzdevumi dzīves pieredzes nodošanā nākamajām paaudzēm”,
Gunta Andžāne, psihoterapeite,  “Zīdaiņa psihoemocionālā attīstība kā veselas personibas pamats”,
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, dr.paed., docente,  „Tradicionālā kultūra izglītībā: dažas problēmas un risinājumi”,

14.00 Pusdienas pārtraukums

15.30 – 18.30 
Jānis Vītols ar ģimeni “Tēvu tēvi laipas met. Dzimta – ģimene – tauta.”
Janīna Kursīte, dr.hab.philo.,  „Tradīcijas spēks”

18.30 Nolsēgums

http://www.baltumantojums.lv/


Pievienots: 2014/05/08