2.-9.marts, 2014

 
Mīļie!
Ļoti svarīgi ir būt savienojumā ar savu sirdi un sekot tās padomam, kā arī atcerēties, ka cilvēki pašreiz iziet tādus pārbaudījumus, kas prasa iecietību, līdzjūtību un sapratni, jo tiem jātiek galā ar savām sajūtām tikai tiem vien atbilstošā, derīgā un raksturīgā veidā. Atcerieties par mīlestību, kas ir katras būtnes pamatā, tāpat arī jūsu būtības pamatā, un ļaujiet, lai viss notiek tā, kā tas notiek un sevi izpauž. Dažas pārmaiņas rada totālu sevis pārvērtēšanu, un var būt ļoti grūts process un brīdis. Katra cilvēka dzīvē visu pārmaiņu pamatā un saknē ir pieņemšanas stunda par to, ka ne viss var palikt tāds, kā bijis un notiek tādi notikumi, kas atstāj cilvēku iztukšotu un šo iztukšojumu nevar vairs ne aizpildīt, ne aizstāt ar ko citu. Šāda veida sapratnes un atskārsmes dziedē tikai laiks.
 
Mīlestība savā daudzšķautņainajā izpausmē ir vislielākais spēks un var dziedināt pat visciniskākās gaidas. Ja sirdī valda mīlestība, tad pasaule sazvēras, lai radītu iespēju atspoguļot šo mīlestību. Ja sirds paliek atvērta arī sarežģītu situāciju laikā, tad tas visiem iesaistītajiem sekmē dziedinošo procesu. Bieži šādas izpausmes cēlonis ir cilvēka psihes ievainojums- sāpinājums, bet patlaban ļauj cilvēkam ieiet sevī un pārbaudīt šīs sajūtas jau ar daudz lielāku uzmanību. Tas palīdz augt un izprast pašiem sevi un citus, lai saprastu, ka ar katru cilvēku notiek līdzīgi notikumi, un tas savukārt palīdz saglabāt un vairot sevī Radītāja mīlošo daļu.
 
Klātesot mīlestībai, viss un jebkas ir pārvarams. Cilvēka dzīvē ienāk tādi notikumi un apstākļi, ko izvēlējusies viņa dvēsele, lai pieredzētu un savienotu cilvēka personību ar augstākajiem aspektiem. Tā cilvēks savienojas ar spēku, kas ir lielāks nekā cilvēka patība, esot uz Zemes, sākumā spēj saprast un uzņemt. Sāk pieaugt un spēcināties ticība, tā sāk izplesties viņu apziņā. Atmoda tā ir augstāko spēku darbības apzināšanās un tā dāvina cilvēkiem spēju izturēt dzīves daudzos pārbaudījumus un tricinājumus, pilda tos ar iekšēju spēku, kas nekad un nekādos notikumos vairs netiks zaudēts.
 
Katrs notikums ļauj cilvēkam uzkrāt svarīgas vērtības, kas kļūst par daļu no viņa prasmēm un instrumentiem tālākajā ceļā. Tikai caur savu paša pieredzi var sajust iejutību, iejušanos citā, empātiju un vienotību ar citiem. Empātija ir spēja iejusties, tā ir vienotība visu būtņu starpā. Vienlaikus pastāv arī tāds process, kam raksturīga došana. Tas ir mīlestības un audzināšanas process, kas sniedz dziedināšanu un atbrīvošanu no sevis apvainojumiem, vainas, kauna un citām sajūtām, kas turējušas zemākā vibrāciju stāvoklī, un atbrīvo cilvēku tālāku simbolisku sākotņu ceļam.
 
Katrai uz Zemes nodzīvotai dzīvei ir milzīga vērtība un nozīme. Tie, kuri patlaban atstāj šo eksistences plānu, atstāj pamatīgu nospiedumu uz tiem, kuri atradās viņu ietekmes sfērā. Palicējiem jāmeklē tās dāvanas, ko deva aizgājušie viņu savstarpējās saistībās un attiecībās. Dažkārt šīs dāvanas var saskatīt tikai pēc kāda laika. Viss tiek izmantots mūžīgajai dvēselei, lai gūtu viedumu un paplašinātu sevi. Tāda ir dzīves jēga un nozīme duālistiskajā pasaulē- dvēseles pieredz pretējo spēku polaritātes un joprojām spēj atcerēties, ka viņu pamata būtība ir viņos esošā un mītošā mīlestība un gaisma.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com
 
Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogpsot.com

Pievienots: 2014/03/03