Vasaras diktātu cikls

Es sniedzu jums palīdzīgu roku
Sanats Kumara  
2013. gada 20. jūnijā


ES ESMU Sanats Kumara.


Manas tēvišķās jūtas pret Zemes cilvēci atkal liek man atnākt pie jums. Es izjūtu ne ar ko nesalīdzināmu satraukumu šajā brīdī, kad nododu savu Vēstījumu. Kā vienmēr es vēlētos nodot jums daļiņu manas apziņas, manas izpratnes, manas ticības un manas uzticības Dievam un Viņa Likumam.  Jūs varētu vienā mirklī saņemt savā aurā visu manu sasniegumu momentu, kad jūs lasāt vai klausāties šo manu Vēstījumu. Vienīgais šķērslis ir jūsu miesīgā prāta, jūsu ego pretestība. Jūs nevarat saņemt tad, ja nevarat pieņemt. Bet jūs nevarat pieņemt tāpēc, ka starp jums un mani ir tāds šķērslis kā jūsu ego. 


Tāpēc katru reizi, kad mēs atnākam, mēs par galveno uzdevumu uzskatām jūsu ego pārvarēšanu. Mēs varēsim sasniegt mūsu Vienotību un apvienoties Garā tikai tai gadījumā, ja mēs iesim viens otram pretī. 


Es atnāku un sniedzu jums palīdzīgu roku. Taču arī jums ir jāpieliek pūles un jāpasniedz sava roka man pretī.
Es nepaguršu atkārtot, ka jums ir nepārtraukti jāpieliek savas pūles, lai īstenotos mūsu sadarbība un mūsu Vienotība Dievā. Jūs nevarat šodien iet Ceļu, ievērot mūsu rekomendācijas, bet rīt nodoties sava ego izpriecām. Jūs nevarat šodien būt mūsu skolnieks, bet rīt par to aizmirst. 


Jūsu darbību – jūsu izvēļu un jūsu pūļu konsekventa secība un pastāvīgums, – lūk, ko mēs nepagurdami cenšamies panākt un ko ievērot aicinām jūs. 
Katru reizi, kad jūs, mūsu Vēstījumu iedvesmoti, nolemjat iet pa mūsu norādīto Ceļu, neaizmirstiet par šo savu lēmumu jau nākamajā dienā. 


Matērijas pretestība jūsu dienās ir sasniegusi savu apogeju. Tāpēc, lai pārvarētu iluzoros spēkus, no jums tiek prasītas visas jūsu būtnes pūles. Jūs varat to izdarīt. Jūs spējat pārvarēt jebkuru iekšējo un ārējo negatīvo spēku un enerģiju pretestību. Vienīgais, kas jums tam nepieciešams, – jūsu vēlēšanās un tiekšanās, uzticība un pastāvīgums. 


Lai jūs varētu smelties šīs īpašības savas būtnes iekšienē, jums nepieciešama dimantstipra ticība, kas pamatojas dziļas, absolūtas mīlestības jūtās pret visu Radīto.


Jūs nevarat vienā mirklī pārveidot savu būtni un saskaņoties ar Hierarhiju. Taču jūs varat to sasniegt pakāpeniski, katru dienu sperot soļus vajadzīgajā virzienā. Pietiek ar tiem padomiem un rekomendācijām, ko mēs dodam, lai jūs pārliecinoši virzītos savā Ceļā atpakaļ pie Dieva. 


Jums tikai pastāvīgi jāatceras par mums, jāsaglabā saskaņa savās sirdīs. Tam Brālība tērē tik daudz spēku. Katru reizi, kad mēs atnākam, lai dotu mūsu Vēstījumus, miljoniem Dievišķo Būtņu sadarbojas un  sniedz savu palīdzību katra Vēstījuma nodošanai. Tāpēc mūsu Vēstījumi ir vislielākais dārgums jūsu pasaulē. Mūsu Vēstījumi  ir materializēta Dievišķā enerģija. Drusciņa pēc drusciņas astoņu ar pusi gadu laikā mūsu enerģija un mūsu vibrācijas iekļūst jūsu pasaulē. 


Mēs patiesi ceram, ka jūs spēsiet ar cieņu un rūpīgi izmantot mūsu enerģiju un no mums saņemtās zināšanas un Dievišķā Likuma izpratni. 


Katru reizi, kad jūs lasāt mūsu Vēstījumus, mirkli padomājiet par to, cik pūļu tiek izlietots, lai tos nodotu jūsu pasaulē. Ja jūs varētu uz mūsu aicinājumu atbildēt mums ar pūlēm, kas ekvivalentas tām, ko pieliekam mēs, tad Dievišķais Likums būtu gandarīts, enerģiju apmaiņa starp mūsu oktāvām būtu pabeigta. Tas kalpotu kā pierādījums tam, ka planētas Zeme evolūcijas ir spējīgas turpmākai attīstībai Dievā. 


Taču tas nenotiek. Un jūs paši varat par to pārliecināties, par piemēru ņemot sevi pašu. 
Cik ilgam laikam jums pietiek jūsu gatavības un jūsu noteiktības, ko jūs saņemat, lasīdami mūsu kārtējo Vēstījumu? Līdz pirmajam telefona zvanam vai sarunai tērzētavā ar jūsu draugiem? Līdz kārtējai izklaidei un izpriecai, kas jūs valdzina jūsu pasaulē? Līdz kārtējai filmas skatīšanai televīzijā? 


Jūs nevarat vienā mirklī atmest savu apkārtējo ilūziju, taču jūs varat spert secīgus soļus tās pārvarēšanā. Ceļš, kas ir jūsu priekšā, atklājas ne jau ārpus jums. Šis Ceļš atklājas jūsos. Šis Ceļš ir jūsu apziņas mainīšana. 
Jūs paši vadāt šo savas apziņas mainīšanas procesu. Visa ārējā ilūzija ap jums ir izvērsta tālab, lai jūs izdarītu savas izvēles un virzītos uz priekšu Ceļā. Taču jūs uzskatāt par labāku arvien vairāk un vairāk gremdēties ilūzijā, nevis šķirties no tās. 


Tā ir jūsu izvēle un jūsu lēmums. Visā visumā nav nevienas būtnes, kas izdarītu izvēli jūsu vietā. 
Bet tagad iedomājieties sevi manā vietā. Miljoniem gadu es turpinu mācīt jums Mācības pamatus. Es nāku caur daudziem sūtņiem un praviešiem. Es dodu vienu un to pašu Mācību miljoniem gadu ilgi. Daudzi no jums ir dzirdējuši šo Mācību no manis personīgi Brālības svētmītnēs un no maniem sūtņiem desmitiem un simtiem tūkstošus reižu. Bet pēc tam jūs saskārāties ar iluzoro pasauli, un jūsu acu Gaisma kļuva nespodra, un jūs arvien vairāk un vairāk iegrimāt jūsu pasaules ilūzijā. Tad pienāca mirklis, kad jūs ar pēdējo cerību vērsāt savus skatus uz Debesīm un lūdzāt palīdzību un glābiņu. Un tā tas ir atkārtojies no dzīves dzīvē. Daudz reižu.


Ja jebkurš no jums būtu manā vietā, viņš jau sen būtu atmetis ar roku. Taču man ir atbildība par katru no jums. Lai kā arī jūs nespītētos, es tik un tā nākšu un sniegšu jums savu apmācību un savus norādījumus. 


Es nezinu, cik daudz laika vēl būs vajadzīgs jūsu dvēselei, lai tā izspēlētos ilūzijā un sāktu tiekties uz Dievišķās apziņas kalnu virsotnēm, bet es zinu, ka pienāks brīdis, kad jūs spēsiet tā paaugstināt savu apziņu un saskatīt Dievišķā attīstības Ceļa perspektīvu, ka jūs uz visiem laikiem novērsīsiet savus skatienus no jūsu pasaules spīdošajiem grabuļiem. 


Es novēlu jums, lai šis patiesības mirklis jums pienāktu jau šajā iemiesojumā. Es novēlu jums spert soli pretī bezrobežībai un iziet ārpus stindzinošās ilūzijas robežām pēc iespējas drīzāk. 
Es pasniedzu jums savu roku un pacietīgi gaidu, kad jūs spēsiet pienākt un paspiest to. 


ES ESMU Sanats Kumara. Om. 


Tatjana Mikušina, 2013


Tulkoja Lauma Ērgle  


http://www.sirius-riga.lv/


Pievienots: 2013/06/20