Saulstāvju meditācija ar Dabas gariemTuvojas vasaras saulstāvjiem - laiks, kad diena ir visgarākā un nakts – visīsākā un ne tikai ... Vasaras saulstāvju mistērija vienaldzīgu neatstāj ne vienu, tie ir vislatviskākie svētki. Izmantosim šo gada īsākās nakts burvību Gaišiem darbiem, Gaišam sākumam. Mūsu senči uzskatīja, ka nakts ir jaunas, gaišas dienas sākums.
Vienosimies kopīgā saulstāvju meditācijā. Lai top!

         
Lai sagatavotos meditācijai – nostājieties ap ugunskuru, tā lai varat izjust Zemes, Gaisa, Uguns un Ūdens enerģijas. Šajā meditācijā pamēģināsim atjaunot saikni ar Stihiju gariem tā, kā to prata mūsu seņči. Laiks ap Saulgriežiem ir ļoti pateicīgs, lai cilvēki atjaunotu sen aizmirstas prasmes . . .


Domās izsauciet Visaugstāko Kosmisko Radītāju un viņa Gaismas daļu – Gaismas spēkus – eņģeļus, skolotājus, tos, kurus jūs uzskatiet par Saviem Gaismas pavadoņiem no neredzamās pasaules (Jēzus, Jaunava Marija, Maitreja, Krajons, Budda utt.). Palūdziet, lai Jūsu meditācijā aktivizējas seņču egregora enerģijas, izsakot nodomu: Es izsaucu Jūs Latvijas un latviešu tautas egregori, lūdzu, sadzirdiet mani mīļā Laima, mīļā Māra, Zemes māte, Saules māte, Vēja māte, Meža māte, Debesu kalējs Pērkons, Saules vedējs Ūsiņš un visas citas manu seņču dievības.

 
Kopā ar Garu sargātājiem tu sveicini un godini četrus virzienus: Ziemeļus, Austrumus, Dienvidus un Rietumus – Dzīvības apli uz Zemes. Dzīve un Ceļojums apkārt Svētajam Ratam kopā ar Garu un četriem Elementiem: Zemi, Uguni, Gaisu, Ūdeni.

Sajūti Elementāļu enerģijas, kas ienāk tavā Svētajā aplī: Uguns Salamandras, Gaisa Silfīdas, Zemes Rūķus un Ūdens Undīnes, kopā ar tiem Dabas Dīvas, Laumas un Garus, kas sargā visas svētās vietas uz šīs skaistās Zemes.


Lūgšana par elementāļiem
   Es lūdzu piedošanu dabas gariem un stihijām, ja es apzināti vai neapzināti, šajā vai iepriekšējās dzīvēs, esmu Jums nodarījusi pāri.
   Es lūdzu piedošanu Zemes enerģijai un Zemes gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 1. enerģētiskā centra darbību.
   Es lūdzu piedošanu ūdens enerģijai un ūdens gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 2. enerģētiskā centra darbību.
   Es lūdzu piedošanu uguns enerģijai un uguns gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 3. enerģētiskā centra darbību.
   Es lūdzu piedošanu gaisa enerģijai un gaisa gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 4. enerģētiskā centra darbību.
   Es lūdzu pārtraukt cilvēku neprātu, kas iejaucas elementāļu eksistencē un iesprosto elementāļus zemākajās formās. Lai tiek attīrīti elementāļi ar Violetās liesmas alķīmiju.
   Gaismas spēki! Lūdzu noņemiet visus lāstus un negatīvos veidolus no visas cilvēces elementāļiem, kas traucē elementāļiem rīkoties un aizsargāt cilvēci.
   Es lūdzu pārveidot, atjaunot, un sakārtot elementāļu dzīvi, lai sakārtotos arī cilvēku attiecības visos cilvēku esamības līmeņos.
Gaismas spēki! Dāvājiet katram elementālim Dievišķo veidolu un Zelta laikmeta Dievišķo redzējumu. Dodiet iespēju elementāļiem noturēt Zemes pilnīgākās formas matrici. Lai Zeme ir aizzīmogota smaragdzaļajā matricē un dziedinošajā domformā. Lai piepildās Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķais plāns ar Sen-Žermēna Violeto liesmu!
 
Pagriezies ar seju pret Ziemeļiem.
Lūgšana par rūķiem
   Visaugstākā Kosmiskā Radītāja un Visu Gaismas spēku vārdā es piesaucu rūķi, kuram ir uzdots ar mani sadarboties kā manam personīgajam palīgam. Lūdzu parādi man, kas man ir jādara, lai palīdzētu Zemes evolūcijai. Lūdzu atbrīvojiet visus rūķus no cīņas starp cilvēkiem un no cilvēka cīņas pašam ar sevi.
   Gaismas spēki, lūdzu sūtiet Violeto liesmu no Violetās liesmas jūras uz Zemes centru, lai tranformētu visus Zemi apgrūtinošos piesārņojumus. Pārveidojiet visus ķīmiskos, radioaktīvos, rūpniecības atkritumus, kas traucē Dievišķo enerģiju plūsmai starp Garu un Maitreiju.
   Es lūdzu atbrīvot no negatīvās polarizācijas visus Zemes garus: mežu un koku garus, silvestrus, satīrus, panus, driādas, gamadriādas, elfus, mājas garus un melnīgsniešus, troļļus, gnomikus, genomus, goblinus un visus apslēpto bagātību sargātājus.
   Es lūdzu atbrīvot visus Zemes dabas garus no cilvēkiem piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, bailēm, vardarbības un pāridarījumiem.
   Es lūdzu pārveidot Zemes dabas garus, visus rūķus uz pozitīvo polarizāciju kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānā un planētas Zeme iniciācijas laikam.
   Es lūdzu sakārtot, atjaunot un izdziedināt planētas Zeme zemes dabas garus visos līmeņos un veidolos.
   Es lūdzu harmonizēt Zemes garu darbību saskaņā ar citiem dabas stihiju gariem: Salamandrām, Silfiem, Elementāļiem un Undīnēm.
Es lūdzu harmonizēt un pasargāt manu Latviju un planētu Zeme no zemestrīcēm un zemes nogruvumiem, dubļu šļūdoņiem un kalnu noārdīšanās postošās ietekmes.
 
Ziemeļu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums un dodu atļauju manas harmoniskās nākotnes enerģiju ienākšanai manī. Es esmu gatava pieņemt jauno enerģiju un Gaismas nākotni. Lūdzu, palīdziet man saglabāt līdzsvaru un harmoniju starp garīgo un fizisko pasauli, pieņemt saprātīgus, Gaismu un Mīlestību nesošus lēmumus jebkuros apstākļos. Palīdziet atbrīvoties no negatīvajām domām, ilūzijām, fanātisma un piepildiet mani ar pozitīvo domāšanu, gudrību un idejām.
          Domās palūdz to, ko vēlies tieši tu. Ziemeļu enerģijas, stihijas un gari palīdz saglabāt veselo saprātu. Ja tevi vajā kāda uzmācīga doma vai notikums, palūdz lai tev palīdz no tā atbrīvoties, lai palīdz atgūt līdzsvaru.
 
Pagriezies ar seju pret Austrumiem.
Lūgšana par Silfiem
Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un Helios! Lūdzu palīdziet atbrīvot Silfus un visus gaisa, vēja stihiju garus no piesārņojuma! Pastipriniet Prānas plūsmu, lai Svētais Gars izdziedina Silfus un viņu dzīvi uz Zemes.
Es lūdzu un piesaucu visus Gaismas spēkus! Lūdzu atbrīvojiet visu Silfu, feju, feiru prātus no cilvēkam līdzīgajām īpašībām naida, ļaunuma, dusmām, agresijas un negodīguma. Lūdzu atbrīvojiet Silfus no viņu nodomiem radīt vētras, orkānus, ciklonus un tornado.
   Es lūdzu pārveidot Gaisa garus, visus Silfus, fejas, feirus uz pozitīvo polarizāciju kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānā un planētas Zeme iniciācijas laikam. Es lūdzu harmonizēt Gaisa garu darbību saskaņā ar citiem dabas stihiju gariem: Salamandrām, Rūķiem, Elementāļiem un Undīnēm.
   Es lūdzu attīrīt atmosfēru, prānu un skābekli no zemām vibrācijām, no negatīvām domformām un negatīvu vārdu vibrācijām virs manas pilsētas, virs manas Rīgas, manā zemē Latvijā un uz manas planētas kopumā.
   Es lūdzu attīrīt no zemām vibrācijām, no negatīvām domformām, no cilvēku apziņas rēgiem, dēmoniem un monstriem mana ķermeņa prānu un gaisa enerģiju, manus mīļos un tuvos, manu dzīvokli, manu pilsētu Rīgu, manu Latviju un planētu Zeme.
 
Austrumu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums un dodu atļauju manas harmoniskās nākotnes enerģiju ienākšanai manī. Es esmu gatava pieņemt jauno enerģiju un Gaismas nākotni. Lūdzu, palīdziet man apgūt jaunās Gaismas ēras enerģijas, atbrīvojiet mani  no visiem ierobežojumiem, kas traucē man uztvert un apgūt jauno informāciju. Lūdzu, dodiet to enerģijas veidu, kas uzlabo manu atmiņu, uztveršanas un radošās spējas, pacietību un izturību.
Domās palūdz to, kas vajadzīgs tieši tev. Austrumu enerģijas, stihijas un gari palīdz uzsākt jaunas lietas un darbus. Ja tev ir ieplānots ceļojums, palūdz palīdzību tā organizēšanā un norisē. Ja paredzēti kādi darbi, plāni, ieceres, palūdz, lai tie veiktos tev raiti un sagādātu prieku.
 
Pagriezies ar seju pret Dienvidiem.
Lūgšana par Salamandrām
Visaugstākais Kosmiskais Radītāj!
Es piesaucu Erceņģeli Mihaēlu un lūdzu atbrīvot rituālos sasaistītās ugunīgās Salamandras.
Es piesaucu Violeto liesmu, lai attīrītu no radioaktīvās substances visas Salamandras. Es lūdzu atbrīvot no kodolieroču radioaktivitātes un kodolieroču sekām visas Salamandras un Zemi.
Es lūdzu visas Salamandras ievērot Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķo plānu un apturēt postošos un iznīcinošos ugunsgrēkus.
Helios! Es lūdzu Tevi ar Centrālās Saules magnētisko spēku piesaistīt visas Salamandras un pārveidot Salamandras pozitīvajā polarizācijā kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānam.
Es lūdzu atbrīvot visas Salamandras un Aktničus no cilvēkiem piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, vardarbības un pāridarījumiem.
Es lūdzu atbrīvot visas Salamandras un Aktničus no Melnās maģijas uguns rituālos izveidotās iznīcinošās, postošās un degradējošās enerģijas.
Es lūdzu atbrīvot no ugunsgrēkiem manu pilsētu, manu Rīgu, manu Zemi Latviju un manu planētu kopumā. Un tik, cik tas ir harmoniski, es lūdzu pasargāt bērnus un cilvēkus no sadegšanas ugunsgrēkos.
Es lūdzu harmonizēt Salamandru un Aktniču darbību ar citiem dabas stihiju gariem: Silfiem, Undīnēm, Zemes rūķiem un Elementāļiem.
         
Dienvidu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums un dodu atļauju manas harmoniskās nākotnes enerģiju ienākšanai manī. Es esmu gatava pieņemt jauno enerģiju un Gaismas nākotni. Lūdzu, palīdziet man izveidot pozitīvas un harmoniskas attiecības ar maniem mīļajiem un tuvajiem, ar pasaules redzamo un neredzamo daļu, lai tās balstītos uz mīlestību, cieņu un savstarpējo sapratni. Lūdzu, palīdziet man radīt Gaismas un Mīlestības enerģijas sev un citiem, mīlēt un būt mīlētai.
          Domās palūdz to, ko vēlies sev. Dienvidu enerģijas, stihijas un gari palīdz piepildīt lūgumus par mīlestību. Ja tev pietrūkst mīlestība, palūdz, lai situācija mainītos uz pozitīvo pusi, ja neizjūti draugu atbalstu – palūdz, lai tu satiktu un iegūtu labus draugus, kuri tevi ciena, mīl, saprot un atbalsta.
 
Pagriezies ar seju pret Rietumiem.
Lūgšana par Undīnēm.
   Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un Gaismas eņģeļi! Es lūdzu un piesaucu Violeto gaismu transformēt un pārveidot cilvēku bezapziņu. Transformējiet visu tumsu, slimības un nāvi, kas piesārņo cilvēku emocionālos ķermeņus un visus Zemes ūdeņus.
   Atjaunojiet dabīgo ūdens gara tecējumu jūrās. Noņemiet un samaziniet smagumu, kurš gulst uz Undīnēm. Aizsargājiet, pavadiet, esiet kopā ar tādiem ūdeņu dārgumiem kā vaļi un delfīni, lai tie var turpināt nodot un pārraidīt Kosmisko Gaismu un Kosmiskos starus uz visas planētas Zeme.
   Atjaunojiet izjauktās ekosistēmas upēs, ezeros, jūrās un okeānos.   
   Atjaunojiet izjauktās ekosistēmas mežos un dabā kopumā. It īpaši, es lūdzu attīrīt dzeramo ūdeni un tīro, dzidro ūdeni cilvēku ķermeņos.
   Es lūdzu atbrīvot no negatīvās polarizācijas visas Undīnes, oreādas, nerūdas, limoniādas, najādas, nāras, jūras meitas un potamīdas.
   Es lūdzu atbrīvot visus ūdens dabas garus un elementāļus no cilvēkam piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, bailēm, vardarbības, ierunājumiem, melnās maģijas ūdens rituāliem un pāridarījumiem.
    Es lūdzu atbrīvot no plūdiem un ūdens postījumiem manu pilsētu, manu Rīgu, manu Zemi Latviju un manu planētu kopumā. Un tik, cik tas ir harmoniski, es lūdzu pasargāt cilvēkus no noslīkšanas un ūdens postošās un iznīcinošās iedarbības.
   Es lūdzu attīrīt Baltijas jūru, Daugavu, Lielupi, Ventu un citas upes, ezerus, strautus un avotus no negatīvās postošās ūdens enerģijas un ūdens enerģiju atriebības.
 
Rietumu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums un dodu atļauju harmoniskās nākotnes enerģiju ienākšanai manī. Es esmu gatava pieņemt jauno enerģiju un Gaismas nākotni. Lūdzu, palīdziet man būt fiziski un garīgi veselai, piepildiet mani ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju, ar veselības dzīvinošo un veselības dziedinošo enerģiju, lai visur, kur es atrodos, es varu izstarot tikai Gaismas un Mīlestības enerģijas. Palīdziet man atbrīvoties no visiem slimību cēloņiem un sekām. Lūdzu, dziediniet visas manas ķermeņa šūnas, orgānus un orgānu sistēmas. Atbrīvojiet mani no visa veida šķēršļiem un ierobežojumiem, kuri traucē man būt harmonijā pašai ar sevi un apkārtējo pasauli, kuri traucē man attīstīties pa garīgās un apziņas attīstības augšupejošo ceļu.
          Domās palūdz to, kas ir vajadzīgs tev. Rietumu enerģijas, stihijas un gari palīdz izdziedināties un atbrīvoties no tā, kas traucē būt harmonijā. Ja tev sāp kādā noteiktā vietā: roka, kāja . . . – palūdz, lai šī vieta tiek dziedināta. Ja izjūti bailes, piemēram, no ūdens, palūdz, lai tu tiktu no tām atbrīvots un piepildīts ar drosmi, Gaismu un Mīlestību, lai tiktu harmonizētas tavas attiecības ar ūdens stihiju.
 
Es esmu nākotnē un man ir viss, ko es vēlos uz šīs planētas. Es esmu vesela, mani mīļie un tuvie ir veseli, es esmu laimīga, mani tuvie un mīļie ir laimīgi. Mana planēta ir Gaismas un Mīlestības planēta, kur dominē saticība, labdarbība un harmonija.
 
Es esmu darbīga, aktīva, uzņēmīga, priecīga, radoša, labestīga, saprotoša, atjautīga . . . , es mīlu un esmu mīlēta.
 
Es pateicos jums, Gaismas un Mīlestības visas enerģijas, stihijas un gari, par jūsu palīdzību un mīlestību, par to, ka jūs mani uzklausāt un atbalstāt. Es pateicos tev, Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un tava Gaismas daļa! Lūdzu, sargiet mani un manus mīļos un tuvos, esiet kopā ar mums šodien, rīt un vienmēr.
 
Ar mīlestību Jūsu Gaismas Skolotāji.
 
http://www.urantija.lv


Pievienots: 2013/06/17