Augšāmcelšanās


Lai Augšāmceltos nepieciešams attīrīt un transformēt visus savus nepareizos priekšstatus par sevi; pieņemt patiesību par savu dievišķumu; piepildi sevi ar mīlestību un dzīvot pēc principa „nedarīt nevienam ne ko ļaunu”. 


Daži pamatnosacījumi, lai celtu vibrācijas:
• Pilnīga attīrīšanās un izdziedināšanās no visa tā, kas apgrūtina atdzimšanu un augšāmcelšanos. Tas ir atmiņas un pašcieņas atjaunošanas process, lai atkal variet dzīvot kā Tēva/Radītāja bērni un ieiet Vienotības valstībā.
 
• Katrai dimensijai ir noteikts vibrāciju līmenis. Piektā dimensija ir pieejama tad, kad apziņā sasniegts vajadzīgo vibrāciju līmenis un iegūta spēja uzturēt šo vibrāciju līmeni nepārtraukti.


• Dzīvot tā, kā liek sirds. Runāt un rīkoties tā, kā to darītu Skolotāji. Vienmēr jautājiet: „Kā skolotājs teiktu vai rīkotos šajā situācijā?” Rodiet atbildes sirdī. Ja nevarat atrast, ņemiet papīru un zīmuli, iededziet sveci, ja gribat, un uzrakstiet jūsu jautājumu uz kuru gribat rast atbildi. Jūsu Augstākais Es vienmēr gaida un ir gatavs jums palīdzēt.


• Atsakieties no trešās dimensijas nošķirtības apziņas, dualitātes, polaritātes un drāmām. Pārstājiet ticēt diviem spēkiem, atlaidiet tos, un atsakieties no trešās dimensijas ilūzijām. Ļaujiet atteikties no visa tā, ko jūs ilgi mācījāties, bet kas nav nesis rezultātus. Esiet gatavi mācīties no jauna, esiet drosmīgi spert soli jaunajā Mīlestības un Brīnumu realitātē. Apzinieties, ka Mīlestība – tā ir vienīgais īstais spēks, un sāciet dzīvot šajās vibrācijās; izstarojot to no savas sirds jums visapkārt.


• Nenosodiet/netiesājiet ne sevi, ne citus. Neko negaidiet ne no sevis, ne no citiem. Un tad dzīve jums atvērsies. Ar dziļu pateicību un prieku, ļaujiet sev pieņemt visu to burvību, kas atrodas „JŪSOS”, ļaujiet sev atvērties visā jūsu dievišķajā dailē.


• Pieņemiet svētsolījumu par samierināšanos un pilnīgu paļaušanos Dieva Gribai. Ja jūs neziniet, kas tas ir, tad atrodiet laiku, ieejiet sevī un izziniet to, un jūs atradīsit, ka šis likums ierakstīts katrā jūsu ķermeņa šūnā, jūsu DNS, un katrā jūsu Svētās Sirds nodalījumā. 


• Nodibiniet saikni ar jūsu Augstāko Es, savienojieties ar to un jūsu dievišķā plāna izpildīšanu. Augšāmcelšanās – tā ir saplūšana, stāšanās dievišķā sadarbībā ar jūsu diženo Augstāko Klātbūtni, jūsu Augstāko Es. Nepieciešams izveidot saikni ar Augstāko Es tā, lai šis aspekts kļūtu par jūsu vistuvāko draugu. 


• Pieņemt visus darbus, ko jūs darāt, kā vissvarīgākos jūsu dzīvē. Nav svarīgi ar ko jūs nodarbojaties, viss ir jādara ar mīlestību un domu, ka to dariet sev, saviem mīļajiem un visām valstībām, kuras ar jums kopā dzīvo uz Planētas, kā arī ar pateicību Radītājam. Otrā lieta ir pateicība un atzinība, tās jums ļoti palīdzēs.


• Attīstiet un paplašiniet sevī patiesu vēlēšanos augšāmcelties, būt nemirstīgiem un noiet šo ceļu līdz galam! Kamēr jūsu apziņā neiesakņosies patiesa vēlēšanās augšāmcelties un būt nemirstīgiem, kamēr jūs neatbrīvosieties no vecajiem priekšstatiem par jūsu dzīvi trešajā dimensijā, kuri tur jūs, un visu cilvēci, ciešanās, un kamēr jūs nesāksit iet pa ceļu, kuru jums parādīja un sagatavoja Viedie Meistari, jūs nespēsiet kļūt par īstu Augšāmcelšanās kandidātu.


Ja jūs meklējat Augšāmcelšanās ceļu, jūsu Mīlestības spēkam jākļūst neparasti kvēlam, lai jums kā mirstīgai būtnei, izkausētu visus jūsu būtības elementus, un izstumtu uz priekšu kosmiskajā Mīlestības un Gaismas okeānā.

Raksta tapšanā izmantota informācija no grāmatas Aurēlija Luīza Džonsa. TelossPievienots: 2013/03/29