Dievišķais laiks un sava spēka pieprasīšana

Sananda caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!


Vissvarīgākais šobrīd jūsu dzīvēs un pasaulē ir Dievišķais laiks. Ik dienas jums jāizdara viena izvēle pēc otras, bieži vien lēmumu pieņemšanu sasteidzina ego vai personība, bet jūs varat savas izvēles veikt arī no jūsu Svētās Sirds Centra. Centieties lēmumus pieņemt izejot no jūsu Svētās Sirds Centra. Dodiet sev kādu brīdi un nepieļaujiet steigu. Savienojieties ar savu iekšējo viedumu, ar savu Svēto Sirdi, ieklausieties. Klausieties mazajā balstiņā jūsu iekšienē. Tā ir jūsu augstāka vadība, Dieva Es vadība. Tā noturēs jūs uz visaugstākā un pareizākā ceļa. Tā vadīs jūs izdarīt visaugstākās izvēles, kas veicinās jūsu izaugsmi un tuvinās vēlamos panākumus. Sasteigta rīcība vai impulsīva rīcība ir ego es darbība, kas liek pieņemt lēmumus, kas varētu neatbilst jūsu augstākajam labumam un visu augstākajam labumam. 


Mēs mudinām jūs klausīties. Klausieties un savienojieties līdz atrodiet to līdzsvaru, kas ļauj ieplūst Dzīves Upē, saplūst ar visuma Dievišķo harmoniju. Ja virzāties pārāk ātri, tad zaudējat harmoniju, kad rīkojaties pārāk lēni, arī tad nebūsit balansā. Atrodiet vidus ceļu savienojumam ar savu dievišķo Es un perfekti plūstiet kopā ar straumi. Kad dzīves upē airējat pārāk ātri un spēcīgi, tad varat zaudēt upes plūsmas virzienu un jums var nākties cīnīties ar straumēm. Kad airējat pārāk lēni, tad varat atpalikt un būs atkārtoti jāieiet upes plūsmā un vienalga jāmaina savu kustību ātrums. Ieklausieties savā iekšējā viedumā, Mīļie; tas jūs nemaldinās. Atvēliet ik dienas laiku un pavērojiet savas dzīves plūsmu, meditējiet par jūsu aktivitātēm un dzīvi.


Pavadiet laiku meditācijā, jo tagad sākat pārvaldīt sevi un savu personīgo spēku paši, ieklausieties jūsu iekšējā vadībā. Mēs lūdzam uzsākt savienošanās procesu ar Gaismas Skolotājiem. Gaismas Skolotāji ir apziņas grupa, kuru jūs ikviens cenšaties integrēt savā apziņā. Lūdziet savienoties ar šo apziņas grupu un sāciet to sevī apzināt. Kad sāksit justies brīvi, ērti un nepiespiesti ar šīs grupas apziņas būtību, lūdziet tiem atklāt jums Dievišķo informāciju, kas palīdzēs jūsu garīgajā ceļā. Jūs varat jautāt par Dievišķo informāciju, kas saistīta ar cilvēci un par Zelta Laikmeta, kurp dodas cilvēce un Zeme, gaismas kopiju. Jūs varat ievērojami palīdzēt cilvēcei, ja pievienojaties tās Dievišķajam plānam. Klausieties un esiet atvērti, lai saņemtu informāciju. Vingrinieties; pierakstiet informāciju, kas atnāk pie jums. Klausieties iekšējā viedumā, kas jums tiek atklāts. Jums ikvienam ir tādas spējas. Tas ir vēl kāds veids kā atvērt un pieprasīt jūsu personīgo spēku, ieklausoties labāk jūsu iekšējā vadībā nevis citu teiktajā. Jūsu vadība, mīļie, ir vadība, kas aizvedīs jūs uz garīgā ceļa virsotnēm. Jums ir iespēja runāt ar Gaismas Skolotājiem un iegūt to viedumu ar ko tie vēlas ar jums dalīties. Tā ir viņu kalpošana un mērķis- palīdzēt jums garīgajā ceļā, jo atgriežaties uz līdzsvaru un harmoniju. Pieprasiet šo dāvanu, kas tiek dota jums ikvienam. 


Jūs ikkatrs rezonējat ar kāda noteikta Gaismas Skolotāja vibrācijām. Kad esat pilnīgi pieslēgušies kādām Gaismas Skolotāju grupas vibrācijām, tad sāciet koncentrēties uz to Gaismas Skolotāju ar kuru rezonējat jūs. Izvēlieties vienu Gaismas Skolotāju, meditējiet un savienojieties ar viņa vibrācijām. Sajūtiet tās, rezonējiet ar tām, uzdodiet tam jautājumus. Esat gatavi pierakstīt saņemto informāciju. Esat gatavi saņemt atbildes jebkurā iespējamā variantā- vai nu meditācijā, ar jaunu domu formu ienākšanu jūsos, caur balsīm un teikto jums, caur rakstītu vārdu.


Pieprasiet savu personīgo spēku, Mīļie. Tas ir vissvarīgākais jūsu izaugsmei, panākumiem visos mēģinājumos. Nedodiet jūsu spēku Dievam, jo Dievam nav vajadzīgs jūsu personīgais spēks. Dievs vēlas, lai jūs pieprasītu sev Septiņu Staru īpašības, tikumus un atribūtus. Pieprasot jūsu personīgo spēku un vispirms jau mācoties pārvaldīt šos Starus, jo kļūstat par Dieva personībām. Jūs tiekat lūgti noskaņoties uz Dieva Gribu, padoties Dieva Gribai, jūs tiekat lūgti pieprasīt jūsu personīgo spēku, lai kalpotu Dievišķajam.


Pievērsiet uzmanību pieprasījuma būtībai, lai jūs savu personīgo spēku neizmantotu kalpošanai savam ego. Jums jāvēro jūsu domas un darbības, vienmēr ieliekot tās sirds centrā, lai kalpotu Dievišķajam, turot savu personīgo spēku un koncentrēšanos kalpošanai Dievišķajam. Tas, mani mīļie, ir vissvarīgākais sevis apjausmas un izpausmes aspekts. Esat modri, ir tādi, kas domā, ka ir uzveikuši ego, bet atkrituši atpakaļ savā garīgajā ceļā, jo kļuva atkal uzņēmīgi pret ego. Turpinoties jaunu stundu un garīgo testu iziešanai, ieejot kalpošanas realitātē, arī likmes kļūst augstākas. Jūs atkal tiksit pārbaudīti, lai redzētu, vai esat apguvuši spēju palikt jūsu patiesībā un viengabalainībā, jūsu augstākajā vadībā un iekšējā viedumā. Jūs turpinās pārbaudīt, lai redzētu vai paliekat uzticīgi Dieva Gribai. Mēs lūdzam jūs būt ļoti modriem, centīgiem, jo turpināt atbrīvot sava zemākā ego aspektus. Jūs sapratīsit, ka no gara un skolotājiem saņemtā informācija kļūst skaidrāka, saprotamāk un tīrāka, jūsu saistība ar augstākajām realitātēm vairāk izteikta tad, kad kontaktēsities ar Skolotājiem nevis tā informācija, ko saņemat darbā ar ego. 


Mēs no augstākajām realitātēm esam te ar jums Mīlestībā un Priekā, gatavi palīdzēt jebkurā brīdī. Piesauciet mūs, mīļie. Jums gatavi atvērties milzīgi vieduma plašumi. Ļaujiet mums palīdzēt jums šajā procesā, kad tagad pieprasāt savu personīgo spēku un atgriežaties līdzsvarā un harmonijā, mierā un labklājībā, priekā un Svētās Sirds Mīlestībā, kas ir jūsu Dievišķās tiesības.


Es esmu Sananda
Jūnijs 2010


www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2013/03/07