Vēstījums gada sākumā

Gautama Buda caur Tatjanu Mikušinu1. janvāris 2007. gads


ES ESMU Gautama Buda, atkal atnācis pie jums šajā dienā, jaunā gada cikla sākumā.
Katru reizi, kad sākas jauns gada cikls, mēs nākam, lai dotu pamācības attiecībā uz jauno laika ciklu. Arī šodien es atnācu, lai dotu tādu pamācību.


Jūs zināt, ka gada cikls ir pakļauts Karmas Likuma darbībai tādā veidā, ka karma nonāk nevis visa uzreiz, bet tiek sadalīta visa gada garumā. Katru mēnesi jūs saņemat noteiktu karmas daudzumu, kas nonāk pie jums. Tādā veidā jums ir iespēja atstrādāt jūsu pagātnes karmu pamazām gadu pēc gada un mēnesi pēc mēneša. Ja jūs saņemtu iespēju atstrādāt uzreiz visu jūsu karmu, jūsu negatīvo enerģiju, to enerģiju, ko jūs izkropļojāt jūsu iepriekšējās dzīvēs, tad jūs nevarētu izturēt. Jūsu ķermeņi acumirklī tiktu saārdīti gabalos. Tāpēc Likums darbojas tādā veidā, lai katru jūsu dzīves brīdi jūs saņemtu iespēju tikt galā tieši ar tik lielu pagātnes negatīvās enerģijas daudzumu, ar kādu jūs esat spējīgi tikt galā. Jums nekad netiek dots vairāk, kā jūs spējat izturēt. Tāpēc no jums tiek prasīts, lai jūs vienkārši pakļautos šī visuma Likumam un ar pazemību sagaidītu jūsu pašu radītās karmiskās enerģijas atgriešanu, kura jums tiek dota atstrādāšanai ciklos. 


Jauno gadu nosacīti var uzskatīt par jauna pagātnes enerģijas slāņa atstrādāšanas sākumu. Un ar katru jūsu sekmīgi pabeigtu gadu jūs atstrādājat savu pagātnes karmu un tuvojaties jaunam apziņas līmenim. Un ja nebūtu jaunās karmas, kuru jūs nemitīgi radāt, tad pietiktu tikai ar dažiem gadiem, lai atbrīvotos no jūsu pagātnes karmas lauvas tiesas. 


Taču ne visi no jums saprātīgi izlieto savu Dievišķo enerģiju un savu iemiesojumā pavadāmo laiku. Tāpēc daudziem no jums tas negatīvās enerģijas daudzums, ko jūs atstrādājat ar ciešanām, slimībām un bēdām, tūlīt pat papildinās ar jaunu karmu, kuru jūs nemitīgi radāt ar savām nepareizajām darbībām un nepareizajām izvēlēm jūsu dzīvē. 


Un ja nebūtu Dievišķās žēlastības, tad jūs pilnībā zaudētu tālākās virzības iespēju, – tik lielu karmu daudzi no jums rada jūsu dzīvēs. Tomēr, pateicoties Dievišķajai žēlastībai, šī karma jums netiek atgriezta uzreiz, bet gaida labvēlīgu iespēju, kad jūs būsiet spējīgi pārdzīvot pagātnes negatīvo enerģiju un nevis vienkārši izturēt jūsu karmisko nastu, bet arī padomāt par to, kāpēc jums uzbrukušas tik daudzas nelaimes vienlaikus. Un tādā veidā daudzi no jums spēj apzināties Augstākā Likuma esamību un ar savu būtni tiekties izpildīt šo Likumu.

 
Daudzi no jums ir sasnieguši tādu apziņas līmeni, ka vēršas pie Karmas Valdes ar lūgumiem paātrināt jūsu karmas atgriešanu, lai saņemtu iespēju atstrādāt maksimālo karmas daudzumu šajā dzīvē un iegūtu kalpošanas iespēju jaunā, no karmas brīvā apziņas līmenī. 


Vienīgais, par ko es gribētu jūs brīdināt: pēc tam, kad jūs rakstāt tamlīdzīgas vēstules un karma sāk paātrināti atgriezties pie jums, neaizmirstiet to, ko jūs paši esat lūguši, un nesūrojieties par likteni. Lieta tāda, ka, ja karmas nonākšanas process tiek paātrināts pēc jūsu lūguma, tad tieši tāpat pēc jūsu lūguma tas var tikt palēnināts un atgriezts atpakaļ savā dabiskajā karmas nonākšanas ritējumā. Neaizmirstiet savus lūgumus un ja jūs esat pārsteigušies un neesat aprēķinājuši savus spēkus, uzrakstiet jaunu vēstuli Karmas Valdei un palūdziet turpmāk nepaātrināt jūsu karmas nonākšanas procesu. 


Ļoti daudzi no jums neapzinās tās saistības, kuras jūs uzņēmāties jūsu dvēseles līmenī, būdami smalkajā ķermenī. Tāpēc tad, kad jūs sastopaties ar grūtībām jūsu dzīvē un šīs grūtības pārāk nomāc jūs, pārdomājiet paši sevī. Parunājiet ar savu Augstāko Es, palūdziet padomu. Jo pēc lielas Debesu žēlastības karmas nonākšanas procesu jūs varat regulēt. Sevišķi svarīgi ir, ja jums ir labā karma, kas saistīta ar palīdzību dzīvajām būtnēm un Skolotājiem. Tāpēc, ka jūsu labā karma vienmēr var tikt izmantota un izlietota, lai samazinātu jūsu Karmas nastas intensitāti. 


Tad, kad jūs esat apzinājušies Karmas Likuma darbību un cenšaties savā dzīvē darboties atbilstoši šim Likumam, tad jūs izpildāt vienu no galvenajiem jūsu turpmākās attīstības nosacījumiem un Debesu žēlastība nekavēsies nākt jums palīgā pēc jūsu pirmā aicinājuma. 


Nožēlu izraisa tie indivīdi, kuri neievēro Karmas Likumu un turpina dzīvot pēc principa: „Pēc manis kaut vai ūdens plūdi”. 
Jums vajag padomāt par jūsu izteicieniem. Un varbūt jūsu nākamajā dzīvē jūs tieši nokļūsiet tajos plūdos, kurus paši sev piesaucāt. 
Padomājiet par to, no cik daudzām nelaimēm un problēmām varētu izvairīties, ja cilvēki katru savas dzīves minūti domātu ne tikai par savu darbību, bet arī par savu domu un jūtu sekām.


Viens no mūsu vēstījumu mērķiem tieši ir tāds, lai iemācītu jūs apzināties katru jūsu darbību, katru domu un jūtu. Jo Dievam, kosmiskajam Likumam nav nekādu noslēpumu un visas jūsu domas tieši tāpat tiek ierakstītas akašas hronikās kā jūsu darbības un rīcība. Jūs varat liekuļot cits cita priekšā un slēpt jūsu patiesos motīvus un jūsu negatīvās domas. Dievs visu redz, no Viņa nav iespējams noslēpt ne mazāko jūsu dvēseles kustību. 
Un nebūtu slikti, ja jūs pieņemtu par likumu pastāvīgi sajust neredzamā liecinieka klātbūtni jums blakus, kurš vēro visas jūsu darbības un pat jūsu dvēseles kustības. Tad jūsu varēsiet ar lielāku atbildību pieiet visām darbībām un visām izvēlēm, kuras jūs izdarāt jūsu dzīvē.


Un es vēlos dot jums vienu ļoti svarīgu padomu, pēc kura vadoties jūs varēsiet ļoti ātri palielināt jūsu atstrādātās karmas procentu. Katru reizi, kad jūsu priekšā dzīvē būs izvēle, kā jums rīkoties, pacentieties saprast motīvu, kurš jūs virza šajā izvēlē. Un ja jūs tiecaties izdarīt kaut ko, lai jums personīgi būtu labi, tad tas būs nepareizs motīvs un jūsu izvēles sekas palielinās jūsu karmas nastu.


Ja jūs jūsu izvēlēs vadīsieties pēc tāda motīva, lai labi būtu citiem cilvēkiem, citām dzīvām būtnēm, tad, pat ja jums liksies, ka jūsu izvēle radīs jums zaudējumus un pēc visiem cilvēku likumiem un no elementāras cilvēciskas loģikas viedokļa būs jums neizdevīga, – nekrītiet izmisumā. No Dievišķās loģikas viedokļa jūs izdarāt pareizu izvēli un šī izvēle neizbēgami novedīs pie tā, ka jūsu karmas nasta tiks atvieglota. Jūs zaudējat mazumā, bet uzvarat lielumā. 


Piemēram, jūs braucat pa kalnu ceļu un jūsu priekšā uz ceļa uzrodas cilvēks, kuram vajadzīga jūsu palīdzība. Jūs patērējat laiku, lai palīdzētu, un zaudējat laiku. Saule noriet un jūs aizkavējaties jūsu ceļā. Bet, ja jūs nepadosieties īgnuma jūtām, tad rīt jūsu priekšā pavērsies jauns ceļš, par kuru jūs agrāk neko nenojautāt, un šis ceļš stipri paātrinās jūsu ceļu un jūs nonāksiet jums vajadzīgajā vietā daudz agrāk nekā jūs paši bijāt plānojuši.
Lūk, tā darbojas Karmas Likums.


Nekad nedomājiet par to, kādu labumu jūs iegūsiet, ja darīsiet labus darbus. Lai jūsu karmiskos parādus un nopelnus saskaita tās debesu būtnes, kuru amata pienākumos tas ietilpst. Vienkārši dariet labus darbus un nedomājiet par balvu. 


Es biju priecīgs gada sākumā atgādināt jums par Lielo Likumu, kas pastāv šajā visumā, un ceru, ka es darīju to savlaicīgi. 


ES ESMU Gautama Buda
© Tatjana Mikušina, 2007


Tulkoja Lauma Ērgle
http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.09-2007.01.html


Pievienots: 2013/02/13