Izvilkumi no Alises A. Beilijas rakstiem par Vezaka Svētkiem.


Tad kad Dižais Skolotājs atkal atnāks un parādīs savu spēku, sniedzot cilvēcei jaunas atslēgu notis priekš jaunā laikmeta, mēs varam būt pārliecināti par vienu: Viņš atnāks kā Skolotājs, kurš māca mīlestību un vienotību, - divas lietas, pēc kurām pasaule šodien izjūt nepieciešamību, kā ne pret ko citu, atslēgas nots, kuru Viņš nosauks, kļūs par cilvēces atdzimšanu un sociālās struktūras pārkārtošanu. Tas tiks īstenots ar mīlestību, kuru Viņš sniegs visām būtnēm, jo Viņa darbošanās galvenokārt būs caur mīlestību.  Uz Zemes parādīsies tiekšanās pretī augstākajam, Katrā pilsētā, lielā vai mazā, un katrā valstī izveidosies aktīvas grupas, kuras tiešā veidā mērķtiecīgi strādās, lai katra dzīves sfēra: ekonomika, reliģija, sabiedrība un zinātne, tiktu caurstrāvotas ar vienotību un sadarbību.

Tieši par šo patreizējo un tuvākā laikā gaidāmo pasaules pārkārtošanas iespēju  un Dižā Skolotāja atnākšanu mums atgādina ikgadējie Vezaka Svētki, kuri notiek katrā Vērša pilnmēnesī. Sekotāji veiks labus darbus sekojot to diženo Prātu mērķiem, kuri pašreiz cenšas palīdzēt cilvēcei. Tāpēc uz Svētku laiku nepieciešams sakoncentrēties un visu laiku iepazīstināt rietumu domātājus ar šīs labvēlīgās iespējas faktu. Tāpat sekotāji var izveidot radīšanas plūsmu un spēka virpuli, kuram piemitīs enerģētiskais aicinājums un skaidrais izaicinājums, noteikta atbalss (šī vārda garīgā aspektā) no Tiem, kas cenšas palīdzēt.

Tā parādīšanās, kas tuvojas, un Viņa uznāciens atklātībā notiks Vezaka Svētkos, kuros Diženo Aicinājumu izteiks Buda, kurš ar to atbrīvos dievišķo enerģiju un sagatavos ceļu savam lielajam Brālim, palīdzot Tam pildīt Viņa misiju. Tieši tāpēc mēs nepārtraukti un neatlaidīgi Rietumu valstīs paaugstinām apziņu par Vezaka Svētkiem. Ir pienācis laiks Rietumiem saprast šī notikuma nozīmi. Kad vīrieši un sievietes sapratīs un novērtēs iespēju ko viņiem dod Svētki, viņi sevi sakārtos saskaņā ar īpašo garīgo spēku. Šis spēks viņus piepildīs ar enerģiju, garīgi stimulējot un viņi galu beigās kļūs noderīgi kopīgam garīgam darbam.

Pieaug apziņa, ka Diženā Skolotāja atgriešanās ir neizbēgama. Šo notikumu gaida ticīgie, kuri pieder dažādām garīgām skolām un Vezaka Svētki un Cilvēces Svētki (kuri tiek svinēti nākošajā - Dvīņu pilnmēnesī) ir dižais gatavošanās laiks. Tā ir tieši tā ticība, par kuru liecina Vezaka Svētki un tālāk izriet arī praktisks labums priekš ikviena garīguma meklētāja. Šajā patiesībā ir ietverta pasaules cerība un katras ticības sekotājiem ir nepieciešams priekš sevis noformulēt to kam viņi tic.

Pēdējos gados Rietumos pieaug jauna tendence – cenšanās saprast, kas tas ir Vezaka Svētki? Tie ir austrumu svētki, kas saistīti ar senu leģendu, kas dažiem var likties mistiska patiesība, bet citiem - simbolisks vēstījums, bet ir arī diezgan daudzi, kas pārliecināti, ka tas ir patiess notikums. Šis notikums ir saistīts ar Budu un kādu notikumu viņa dzīvē, pēc kura Viņš (sekojot Svētās sirds lūgumam) nolēma reizi gadā atgriezties no augstās vietas, kur viņš dzīvo un strādā, un dot svētību šai pasaulei. Divi diženi Dieva Dēli Buda un Kristus, viens ir sargātājs, otrs – tas, kurš saņem šo svētību. Viņiem abiem ir uzticēts sniegt svētību pasaulei un abi Viņi darbojas kā šīs garīgās enerģijas raidītāji cilvēcei.


Turpmāk vēl


Sagatavoja: Jolanta


Pievienots: 2009/05/04