Mācība par dziedināšanu

Iemīļotais Jēzus caur Tatjanu Mikušinu8. jūnijs 2005. gads


ES ESMU Jēzus, atkal atnācis.
Saskaņā ar nostiprinājušos tradīciju es došu Mācību. Šodien mūsu mācību tēma būs dziedināšana. Jūs zināt, ka tad, kad es biju iemiesojumā pirms 2000 gadiem, es daudz un veiksmīgi dziedināju. Runas par maniem izdziedināšanas brīnumiem apsteidza mani. Lai kur es ietu, vienmēr atradās cilvēki, kas ticēja tam, ka es varu viņus izdziedināt, un bija cilvēki, kas neticēja dziedināšanas brīnumam. 


Tādēļ es vienmēr jautāju, vai cilvēks tic tam, ka viņš var tikt izdziedināts. Un es vienmēr jautāju, vai viņš grib būt izdziedināts. Pirmajā mirklī šie divi momenti jums var izskatīties nenozīmīgi un šķist vienkārši kā dežūrfrāzes. Tomēr tieši šajos divos momentos ietverta atslēga izdziedināšanai. 


Jūsu apziņai jābūt gatavai pieņemt izdziedināšanu. Ja jūsu apziņa kaut kādu iemeslu dēļ nevar noticēt tam, ka jūs varat tikt izdziedināti, tad jums pat Dievs nespēj palīdzēt. 


Un otrs moments. Jums vajag gribēt tikt izdziedinātiem un jums jālūdz izdziedināšanu. Ja jūs nelūdzat izdziedināšanu, tad pat Dieva spēkos nav jums palīdzēt, jo brīvās gribas likums negrozāmi darbojas visumā. 
Ir daudz iemeslu, kādēļ jūs nevēlaties tikt izdziedināti. Viens no iemesliem ir tas, ka jūsu dvēsele labprātīgi ir uzņēmusies sev slimību kā nastu, lai atstrādātu pasaules karmu vai savu personisko smago pagātnes karmu. Ļoti daudzas gaišas dvēseles, kad nāk iemiesojumā, uzņemas sev smagas slimības un iedzimtas kroplības, lai ar ciešanām izpirktu pasaules grēkus. Savā ārējā apziņā tās var neapzināties sev uzņemto nastu, bet, kā likums, šādas dvēseles nevēlas izdziedināšanu un nelūdz izdziedināšanu. Un palīdzēt tādām dvēselēm var tikai vienā gadījumā, ja par viņu izdziedināšanu lūdz tuvākie cilvēki, kuriem mīļotā cilvēka ciešanas ir nepanesams slogs.
Un tā, cilvēkam ir jātic izdziedināšanai un viņam ir jālūdz izdziedināšanu. Tikai tad, ja ir ievēroti šie divi noteikumi, var sākt dziedināt. Katru reizi pirms dziedināšanas vajag saskatīt cilvēka slimības cēloņus. Augstākais Likums var atļaut jums dziedināt vai neatļaut jums dziedināt.


Protams, lai dziedinātu, jums jābūt dziednieka mantijai, kas ļauj jums dziedināt ar Dievišķās žēlastības un Dievišķās Enerģijas palīdzību.


Visi citi dziedināšanas veidi ir viltus darbības, kuras ar izveicīgu paņēmienu virknes palīdzību vienkārši pārvieto negatīvo enerģiju, kas arī ir slimības iemesls, uz citu vietu, vai uz laiku apstādina šīs enerģijas darbību.
Dziedināšanas jautājumi ir ļoti delikāti un ļoti nopietni. Tādēļ es ar bažām vēroju jaunos dziedniekus, kuri eksperimentē ar Dievišķo Enerģiju un kuri reizēm nav saņēmuši pat pamata iesvētījumus, kas ļauj strādāt ar dziedinošo Dievišķo Enerģiju.


Ļoti daudziem tā sauktajiem dziedniekiem vispār nav pieejas Dievišķās Enerģijas avotam un visas viņu manipulācijas pat tad, ja dod īslaicīgu atvieglojumu, faktiski slimnieka stāvokli padara smagāku.
Atļaujiet man paskaidrot.


Jūsu slimību cēlonis ir negatīvā enerģija, kas uzkrājas jūsu aurā nepareizas rīcības, domu un jūtu dēļ, kuras jūs pieļaujat šajā dzīvē vai esat pieļāvuši iepriekšējās dzīvēs. Es pašreiz aplūkoju lielākās cilvēces daļas slimību cēloņus, nevis to gadījumu, kad cilvēks ar nodomu uzņēmis sev slimību kā nastu.     
Šai jūsu negatīvajai enerģijai, kas ir jūsu saslimšanas īstais cēlonis un kas ir izveidojusies kā jūsu nepareizās rīcības sekas, ir jātiek izņemtai no jūsu auras. Tad jūs saņemsiet izdziedināšanu. 
Dievišķā žēlastība, kas nepieciešama Jūsu izdziedināšanai, var tikt jums parādīta, bet var netikt jums parādīta. Viss atkarīgs no tās karmas smaguma, kas faktiski ir jūsu slimības cēlonis. 


Tāpēc atļauja izdziedināt ir jāsaņem no augšienes. Cilvēkiem, kuri uzdodas par dziedniekiem, parasti nav tā iesvētījumu līmeņa, kas ļauj viņiem zināt Dieva Gribu attiecībā uz katru dziedināmo cilvēku. Turklāt vēlēšanās sapelnīt naudu viņus dzen uz to, lai, izmantojot zināmus paņēmienus, pārvietotu šo enerģiju, kas uz laiku atvieglo cilvēka stāvokli. Daži no ārstēšanai izmantotajiem paņēmieniem rada karmu, kas gulstas uz tādu dziednieku. Rafinētākie dziednieki var pat izbēgt no karmas, kas gulsies uz viņiem, bet ar to viņi padara smagāku pacienta karmu, kas nācis pie viņiem pēc palīdzības.  


Kad Augstākais Likums atļauj īstam dziedniekam veikt izdziedināšanu, tad, kā likums, lēmums par izdziedināšanu tiek pieņemts, pamatojoties uz labo karmu, kas ir šim cilvēkam un kas var tikt izlietota viņa izdziedināšanai. Vai nu šī cilvēka dvēsele, vai pats cilvēks pilnībā ir sapratuši, ka tās darbības, kas noveda pie slimības progresēšanas, ir bijušas nepareizas, un viņš ārējā apziņā ir stingri nolēmis nekad neatkārtot šīs darbības.
Lūk, kādēļ pēc izdziedināšanas es sacīju: „Ej un turpmāk negrēko.”


Īsts dziednieks labi atšķir cilvēku slimību cēloņus un redz, kam var palīdzēt, bet kam nedrīkst. Dziedināšanai tiek izlietota Dievišķā Enerģija. Īsts dziednieks no pacienta paņem negatīvo enerģiju un viņa auru piepilda ar tīru Dievišķo Enerģiju. Tas var notikt ar domas palīdzību vai tieši uzliekot rokas slimniekam.   
Izdziedināšana būtībā ir enerģiju apmaiņa starp dziednieku un dziedināmo. Notiek negatīvās enerģijas pārplūšana pie dziednieka un Dievišķās Enerģijas pārplūšana pie dziedināmā. Šo enerģiju pārplūšanas procesu regulē Augstākais Likums. Šajā gadījumā netiek radīta karma un izdziedinot tiek sniegta reāla palīdzība slimniekam. Tā kā cilvēks, kuram ir dziednieka mantija, ir izgājis cauri augstiem iesvētījumiem līdz savas mantijas saņemšanai, tad negatīvā enerģija, ko viņš uzņem sevī, kā likums, nevar nodarīt ļaunu dziedniekam. Ar dziednieka čakru palīdzību notiek jebkuras negatīvās enerģijas transmutācija, pārveidošana, sadedzināšana. Pēc būtības no pacienta paņemtās negatīvās enerģijas iznīcināšanas process ir analoģisks tam procesam, kas tiek izmantots pasaules karmas transmutācijai, kuru uzņemas garīgi attīstīti cilvēki. 


Jo augstāks ir dziednieka garīgo sasniegumu līmenis, jo ātrāk notiek negatīvo enerģiju pārveidošana viņa aurā. 
Pats par sevi saprotams, ja cilvēks, kas saņēmis izdziedināšanu, tomēr turpinās darīt tādas pašas darbības, kas bija viņa slimības cēlonis, tad slimība atgriezīsies tajā vai citā formā. 
Tāpēc patiesībā cilvēka izdziedināšana notiek ar viņa paša palīdzību, ar viņa apziņas palīdzību. Un, jo augstāks ir cilvēka apziņas attīstības līmenis, jo vienkāršāk ir sniegt viņam palīdzību. Izdziedināšana ir ļoti cieši saistīta ar cilvēka apziņas līmeni. 


Bet ar apziņas līmeni saprotam ne jau intelekta, runas vai fiziskā prāta attīstību. Daudziem vienkāršiem cilvēkiem bez augstas izglītības dažkārt ir daudz augstāks apziņas līmenis nekā cilvēkiem, kuri ieguvuši spīdošu izglītību un ieņem augstus amatus.


Iespējams, katram no jums ir radies jautājums par došanos pie dziedniekiem un ekstrasensiem. Un jūs pat esat bijuši pie šiem dziedniekiem. Iespējams, ka esat pat saņēmuši zināmu izdziedināšanu no jūsu slimībām. Un tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem, vēršoties pie dažāda tipa dziedniekiem un ekstrasensiem. Tāpēc, ka daudziem no viņiem nav tādu garīgo sasniegumu, kas ļautu viņiem dziedināt Dieva vārdā un ar Dievišķās Enerģijas palīdzību.  
Un, ja jūsu garīgo sasniegumu līmenis ir daudzkārt augstāks par dziednieka garīgo sasniegumu līmeni, tad tā saucamās dziedināšanas seansa laikā notiks tieši pretējais process. Nevis dziednieks paņems no jums jūsu negatīvo enerģiju, bet jūs uzņemsiet savā aurā negatīvo enerģiju, kas ir šāda dziednieka aurā. Un labi vēl, ja jūs uzņemsiet sevī tikai šī dziednieka un nevis visu to pacientu negatīvo enerģiju, kurus viņš ir ārstējis pēdējā laikā. 


Netieši par dziednieka īstumu var spriest pēc divām lietām. Īsts dziednieks ārstē nevis jūsu ķermeni, bet ārstē jūsu dvēseli. Tas ir, viņš palīdz jums noskaidrot cēloņus, kas radījuši jūsu slimību. Viņš jums pateiks tos jūsu trūkumus, kas reāli bija par cēloni jūsu slimībai. Un otrs, tā kā dziedināšanas spējas ir Dieva dāvana, tad īsts dziednieks nekad neņems no jums naudu par izdziedināšanu. Viņš par velti saņēmis savas spējas un par velti arī atdod. Tomēr nekad neaizmirstiet, ka jums ir pienākums tādā vai citādā veidā atlīdzināt par saņemto izdziedināšanu. Un vienmēr atcerieties, ka īstais dziednieks ir Dievs. Bet cilvēks tikai atdod sevi Augstāko Spēku rīcībā, lai īstenotu savu kalpošanu dzīvībai un atvieglotu cilvēku ciešanas.  


Šodien bija ļoti svarīga saruna par dziedināšanu. Un es domāju, ka katrs no jums gūs no šīs sarunas sev vajadzīgo labumu.


ES ESMU Jēzus, jūsu dvēseļu dziednieks. 


© Tatjana Mikušina, 2005


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile
http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Pievienots: 2012/10/01