Jums ir jāiemācās neizjust nekādas negatīvas jūtas pret jūsu ienaidniekiem

Iemīļotais Jēzus caur Tatjanu Mikušinu


5. jūnijs 2005. gads 


ES ESMU Jēzus, atnācis pie jums šajā dienā. 

Vai jūs gaidījāt mani? Vai jums ir vajadzīgs, lai mēs turpinātu mūsu apmācību un mūsu norādījumus?
Jūsu pasaulē ir ļoti daudz vilinājumu un uz šo vilinājumu pārpilnības fona jums ir ļoti grūti atšķirt īstās, mūsu pasaulei piemītošās vibrācijas no zemākām vibrācijām, kas raksturīgas astrālajam un mentālajam plānam. Bet šī izšķiršana jums ir nepieciešama. Jo, ja jums savā apziņā nebūs skaidrs virziens, kurp jūs nolemsiet doties, tad jūs atliksiet jūsu virzību uz priekšu Ceļā. 

Tāpēc jautājums, kas rodas katram no jums, kas lasa šos diktātus, ir jautājums par šo vēstījumu patiesumu. Es pilnībā apzinos grūtības, ar kurām jūs sastopaties. Un patiešām, kā jums atšķirt?
Vispirms jums vajag pievērst uzmanību vēstījumu informatīvajam komponentam. Vai informatīvā daļa satur kaut ko, kas ir pretrunā ar jūsu iekšējiem orientieriem? Tā kā vairumam no jums stiprs ir jūsu miesīgais prāts, tad visvienkāršāk jums būs izanalizēt tieši informatīvo komponentu. Un, ja jūs neatrodat nekādus trūkumus vai lielas atšķirības no jūsu iekšējās pārliecības, tad jūs varat sākt analizēt šo diktātu nākamo komponentu. 

Vai šajos diktātos ir kaut kas, kas var pārkāpt jūsu brīvo gribu. Vai Mācībā, ko mēs dodam caur šo sūtni, ir kaut kas, kas liek jums rīkoties kādā noteiktā veidā. Vai ir kaut kas, kas piespiež jūs rīkoties pretēji jūsu interesēm? Lūdzu, nejauciet jūsu kā ceļā esošu skolnieku intereses ar jūsu ego interesēm. Jūsu ego intereses ir tieši pretējas jūsu Augstākās daļas interesēm. Tādēļ visbiežāk tieši pretrunas, kas ir jūsu iekšienē, kļūst par šķērsli šo diktātu uztverei. Jūs sākat šaubīties un mēģināt atrast apstiprinājumu šo diktātu avota patiesumam vai maldīgumam savu tuvinieku un paziņu lokā. Un jūs aizmirstat, ka viss ir atkarīgs no tā, kas jūsos ir pārsvarā. Ja jūsos dominē jūsu miesīgais prāts, jūsu ego, tad jūs droši vien meklēsiet un atradīsiet apstiprinājumu tam, ka šo diktātu avots ir nedievišķīgs un nav vērts ieklausīties informācijā, ko satur šie diktāti. 

Jūsu miesīgais prāts ir ļoti izmanīgs un atjautīgs, ja runa ir par jautājumu, kas saistīts ar tā valdošā stāvokļa ierobežošanu jūsu būtnē. Tas pieliks visas pūles, lai atrastu jebkādu pierādījumu, kas apstiprina, ka šos diktātus vispār nav vērts lasīt. Jo informācija un sevišķi enerģijas, ko satur šie diktāti, jūsu miesīgajam prātam ir burtiski nāvējošas. 

Tikai tajā gadījumā, ja jūs esat tuvu uzvarai pār savu ego, jūs meklēsiet un atradīsiet šo diktātu patiesuma apstiprinājumu. Gala iznākumā šie diktāti, sistemātiski tos lasot, izpilda atdalīšanas funkciju jūsos – visa , kas ir reāls jūsu iekšienē, atdalīšanu no tā, kas ir nereāls. 

Un, kad jūs risināt jautājumu par šo vēstījumu patiesumu vai maldīgumu, tad faktiski jūs uzsākat cīņu ar savu ego, vai tieši pretēji – izdabājat tam. 

Bet vai jūs zināt, ka katras patiesas Mācības vissvarīgākā raksturīgā pazīme tieši ir tā, ka tiek sasniegts mērķis atdalīt reālo no nereālā jūsos, atdalīt graudus no pelavām jūsu dvēselē. 

Tāpēc pat tad, ja šie diktāti izraisa jūsos aizkaitinājumu un šaubas, jūsu dvēselei būs neapšaubāms labums no šo diktātu lasīšanas. Cita lieta, ja jūsu nereālā daļa mēģina un mēģinās pārliecināt jūs, ka jums jāsāk cīņa ar šo diktātu avotu, un jūs jutīsiet sevī taisnās dusmas un darīsiet visu, kas no jums atkarīgs, lai apmelotu gan sūtni, gan viņa saikni ar mūsu pasauli. Šajā gadījumā jūs saņemat neapšaubāmu zīmi, kas fiziskajā plānā izpaužas kā jūsu domas, jūtas un darbības un kas labāk par visiem mūsu vārdiem un sarunām jums saka, ka jūsos kaut kas ir ļoti nelāgs un jums vajadzīga steidzama palīdzība. 

Jebkura agresija un jebkuras spēcīgas emocijas, kas rodas, lasot šos diktātus, vispirms ir zīme jums pašiem, ka jums neatliekami ir jāstrādā ar sevi. 

Tātad, jūs izanalizējāt diktātu informatīvo komponentu un ar savu ārējo apziņu sapratāt, ka tie nesatur neko, kas jums būtu nepieņemams. Un tomēr jūs izjūtat negatīvu reakciju, lasot šos diktātus. Tas liecina, ka jūsos ir sākusies cīņa, reālā atdalīšana no nereālā jūsos. Tātad diktātu mērķis ir sasniegts. 

Jums tikai nepieciešams atrast sevī vīrišķību un spēku, lai pacenstos pacelties pāri šai situācijai un bez aizspriedumiem izanalizētu to, paaugstinot savu apziņu un kaut uz laiku apklusinot savu ego. 

Tie indivīdi, kuri, izanalizējuši diktātu informatīvo komponentu, izsekojuši savai reakcijai uz šo diktātu lasīšanu un nav atraduši neko sliktu, kas izraisītu negatīvu reakciju, ir pilnīgi gatavi tālākai virzībai pa skolnieka ceļu. Un viņi vai nu jau ir mūsu skolnieki vai ir pilnīgi gatavi tam, lai kļūtu par Dievišķo Meistaru čela.

Tādā veidā mums ir iespēja uzmeklēt mūsu skolniekus, nodibināt ar viņiem saiti ar šo diktātu starpniecību un strādāt ar mūsu skolniekiem, kuri ir iemiesojumā. 

Smalkjūtīgām, atsaucīgām sirdīm pietiek ar vismazāko mūsu diktātos doto mājienu, lai mainītos viņu redzes leņķis un viņu vērīgajam skatam un patiesīgajai sirdij atklātos tas, kas agrāk bija paslēpts aiz aizkara. 
Tāpēc jūsu laikā, tāpat kā pirms 2000 gadiem, mēs plaši izmetam mūsu tīklus un mums ir iespēja saskatīt tās dvēseles, kuras ir gatavas iet pa mūsu Ceļu. 

Mūsu skolnieki prot atšķirt astrālā plāna vibrācijas no Augstāko oktāvu vibrācijām. Mūsu skolnieki spēj atšķirt prasības pēc disciplīnas, ko jāievēro mūsu skolniekiem, no sevis pakļaušanas viltus skolotāju un viltus sūtņu gribai. 

Mūsu skolnieki spēj atšķirt, vai viņi saņem enerģiju diktātu lasīšanas laikā, vai viņi zaudē enerģiju. 
Un man jums jāaizrāda, ka tad, ja jūs šo diktātu lasīšanas laikā izjūtat negatīvas emocijas, jūs brīvprātīgi atdodat savu enerģiju tumsas spēkiem. 

Tāpēc no jums tiek prasīts ļoti uzmanīgi analizēt visu, kas notiek jūsu iekšienē un ārpus jums no šo diktātu lasīšanas sākuma brīža. 
Caur šiem diktātiem jūs saņemat apmācību, jūs saņemat zināšanas un jūs maināt savu apziņu, vienkārši regulāri lasot šos diktātus un ievērojot rekomendācijas, kas tajos dotas. Bez visa pārējā, kopā ar šo diktātu lasīšanu, jūs saņemat ļoti daudz Gaismas, un šī Gaisma, ko jūs uzņemat, spēj sacelt pret jums tos tumsas spēkus, kas ir jūsu apkārtnē. Katrs Gaismas avots jūsu blīvajā pasaulē sanikno un provocē tumsas spēkus uz aktīvām darbībām, kas vērstas pret Gaismas avotu. 

Kad no visām pusēm sāksies šo tumsas spēku uzbrukumi jums, atcerieties to mācību, ko es devu pirms 2000 gadiem. Ja jums sit pa kreiso vaigu, vienkārši pielietojiet visu laiku un tautu visstiprāko ieroci – pagrieziet otru vaigu. 

Jums ir jāmīl jūsu ienaidnieki. Jums ir jāsvēta jūsu ienaidnieki. Jūsu ienaidnieki dod jums iespēju norēķināties par jūsu karmiskajiem parādiem un jūsu ienaidnieki dod jums iespēju saņemt mācību stundu un nokārtot testu. Es zinu, ka daudzās situācijās jums būs grūti ar pazemību un pateicību pieņemt visus pārmetumus, uzbrukumus un draudus, kas vērsti pret jums. Bet jums ir jāiemācās pieņemt visu, kas jums lemts, ar pazemību un padevību. Jūs paši un tikai jūs paši izlemjat, kādā mērā jūs varat sevi aizstāvēt ar jūsu varas orgānu un to struktūru palīdzību, kam ir pienākums izšķirt strīdus konflikta situācijās. Tomēr jums ir jāiemācās neizjust nekādas negatīvas jūtas pret jūsu ienaidniekiem. Cilvēki, kas jums uzbrūk, kas jums dara pāri, apvaino jūs, pazemo jūs, savā būtībā ir nelaimīgi. Cilvēks, kura sirdī mājo Dievs, nekad neatļausies darīt ļaunu otram cilvēkam. 

Tādēļ viss, ko jūs varat darīt, kad jums uzbrūk jūsu ienaidnieki, ir piedot tiem un lūgties par viņiem. Jo viņi nezina, ko tie dara. Tumsas spēki ir aptumšojuši un dažkārt pilnībā sagrābuši viņu apziņu, un viņi patiešām neapzinās, ko dara. Tikai cilvēks, kas ir tumsības apēnots, var dot iespēju tumsas spēkiem darboties caur viņu un veikt nosodāmas darbības un darīt ļaunu svētiem nevainīgajiem. 

Mēdz būt tā, ka Dievs izvēlas jūs, lai jūs izsauktu uguni uz sevi un kļūtu par mērķi tumsas spēkiem, kas darbojas caur citiem cilvēkiem un izmanto viņus uzbrukumiem un nikniem triecieniem. Dievs izvēlējās jūs, lai dotu jums testu un vienlaicīgi dotu iespēju izpausties tiem spēkiem, kuri šajā situācijā norauj savas liekulības un dievbijības maskas un atklāj savus zvēra zobus. 

Uzticiet sevi Dieva gādībai. Dievs rūpējas par visām savām avīm. Esiet gatavi upurēt savu miesu, bet saglabāt savu dvēseli. Patiesība vienmēr ir tur, kur šīs pasaules netikumu vidū ir viscildenākās jūtas. Atcerieties, ka jūs esat atbildīgi tikai par sevi, par savām reakcijām. Un, lai cik netaisnīga jums šķistu citu cilvēku apiešanās ar jums, piedodiet viņiem. 


Mīliet savus ienaidniekus. Jo tikai jūsu mīlestība un aizstāvība dažkārt spēj izglābt dzīvību tām dvēselēm, kas ir gara tumsības apsēstas un nezina, ko dara. 

Un jūsu lūgšana par jūsu ienaidniekiem dažreiz ļauj apturēt Dievišķās tiesas roku un dot šai dvēselei vēl vienu iespēju turpināt Dzīvi. 


Es priecājos vēl vienu reizi dot jums šo mācību. Un es esmu gatavs zemu noliekties jūsu dvēseļu priekšā daudziem no jums. Jo jūsu ciešanas, un nelaimes, un bēdas reizēm ir daudz lielākas nekā manas ciešanas, ko es izcietu pie krusta. 


ES ESMU Jēzus
© Tatjana Mikušina, 2005


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile
http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.htmlPievienots: 2012/09/26