Seminārs: REGRESĪVĀ TERAPIJA


CEĻOJUMS LAIKĀ UN TELPĀ


Ziedus RAdošais Piedāvā-                      

                                       
Seminārs: REGRESĪVĀ TERAPIJA (Reinkarnāciju terapija) – Dvēseles atveseļošanas sistēma vai situāciju Harmonizācija pagātnē, tagadnē un nākotnē.
2012.gada 15., 22. un 29. septembrī (sestdienā) 
Seminārs notiks. Latvijā, Rīga, Bruņienieku iela 71- 30. 
Savu dalību seminārā piesakiet uz e-pastu: regresivaterapija@gmail.com telefons 26524873 http://ziedusradosais.com/


Pievienots: 2012/09/06