Rekomendācijas, kuras es gribētu jums dot

Sanats Kumara caur Tatjanu Mikušinu17. maijs 2005. gads 


ES ESMU Sanats Kumara, atnācis caur manu sūtni.

ES ESMU atnācis, lai dotu nelielu Mācību, kas attiecas uz jūs attiecībām ar Dievu, Skolotājiem, jūsu Augstāko daļu. Atrodoties dzīves burzmā, dienas steigas pārņemtiem jums dažkārt ir sarežģīti noskaņoties uz Dievišķo saskaņu, aiz visas rosīšanās, aiz jūsu apkārtējās pasaules ainām ieraudzīt to mūžīgo un nepārejošo, kas pastāvīgi ir blakus, bet apslēpts jūsu acīm. 


Tāpēc tik svarīga ir noskaņošanās uz Dievišķo. Protiet novērot jūsu apkārtnē notiekošo it kā caur ekrānu, it kā jūs būtu teātrī un jums apkārtesošie cilvēki būtu aktieri. Un, ja jūs iedziļināties jūsu dzīves jēgā, tad patiesībā jūs esat atnākuši šajā pasaulē, lai nospēlētu noteiktu lomu. Dzīves gaitā jūsu lomas var mainīties. Jūs varat pat dienas gaitā spēlēt dažādas lomas. Bet spēles sajūtai nekad nevajadzētu jūs atstāt. Jo Dievs ir radījis šo pasauli kā gigantisku skatuvi, uz kuras jūs varat spēlēt savas lomas un vienlaikus mācīties. 


Ja jūs spēsiet ilgu laiku savā apziņā noturēt skatuves tēlu, uz kuras jūs spēlējat savas lomas, tad drīz jūs spēsiet saprast, ka visai šai grandiozajai izrādei ir Režisors. Un šis Režisors nav nospraudis sev uzdevumu likt jums spēlēt pēc iepriekš uzrakstīta scenārija. Nē, Viņa vispārējās ieceres ietvaros jums ir iespēja izpaust savu jaunradi. Jūs varat ņemt jaunas lomas vai mainīt tās lomas, kuras spēlējāt agrāk. 


Pienāks brīdis, kad jums apniks sava improvizācija un jūs vērsīsieties tieši pie Režisora un stāsieties ar viņu radošās attiecībās. Jūs pacentīsieties saprast Viņa ieceri un, jo dziļāk jūs izpratīsiet Radītāja ieceri, jo vairāk jūsu darbības būs Viņa iecerei atbilstošas. 


Jums kļūs garlaicīgi spēlēt tās lomas, kuras jūs ar tādu patiku spēlējāt agrāk, jo ieceres aina šim visumam, kura pavērsies jūsu skatienam, apburs jūs un piesaistīs visu jūsu uzmanību. Un, jo vairāk jūs būsiet šīs ieceres pārņemti, jo aizvien svarīgākas lomas jūs spēlēsiet. 


Pacentieties savā dzīvē neiziet ārpus spēles ietvariem. Neuzņemiet pārāk nopietni visu, kas ir ap jums. Vienmēr atcerieties, ka jums apkārtesošā ilūzija ir pārejoša un radīta tikai līdz tam laikam, kamēr jūsu apziņa būs spējīga paskatīties aiz šīs ilūzijas un saskatīt aiz tās reālo Dievišķo pasauli un reālo dzīvi.

 
Jūsu iekšējais stāvoklis nosaka tās dzīves situācijas, kurās jūs esat nokļuvuši. Un līdz tam laikam, kamēr jūs uzlūkojat jums apkārtesošo ilūziju kā realitāti, jūs nevarat šķirties no ilūzijas. Atcerieties, ka viss šajā pasaulē pievelkas pēc vibrācijām. Un faktiski jūs ar savu apziņu pievelkat tās situācijas, kurās jūs nokļūstat dzīvē. Tomēr atbrīvoties no ilūzijas savā apziņā jums būs ļoti grūti. Vismaz tas prasīs noteiktu laiku. Lieta tā, ka jūsu zemākie ķermeņi satur to situāciju enerģētiskos ierakstus, kurās jūs nerīkojāties atbilstoši Dieva Gribai. Un šie ieraksti ir uzkrājušies tur ne viena vien iemiesojuma laikā. Tāpēc līdz tam laikam, kamēr šie ieraksti netiks pārveidoti atbilstoši Dievišķajiem standartiem, atbilstoši Radītāja iecerei jūsu dzīvesplūsmai, līdz tam laikam jūs nokļūsiet tajās dzīves situācijās, kas dos jums vislabāko iespēju izstrādāt jūsu negatīvos ierakstus jeb karmu.


Vienkārša šī visuma karmas likumu un Dievišķo Likumu zināšana krietni saīsina jūsu ceļu uz Zemes. Taču vairums cilvēces uzskata par labāku izstudēt lielu daudzumu citas informācijas un tīri cilvēciskos likumus. Citiem vārdiem, cilvēce ir tā aizrāvusies ar savu spēli, ka ir pārstājusi apzināties, ka tā ir tikai spēle. Mēs nākam atkal un atkal, lai atgādinātu par reālo pasauli un par jūsu misiju un par jūsu ceļu. Reti kurš ir spējīgs atraut savu uzmanību no ilūzijas un pievērst uzmanību mūsu vārdiem un mūsu Mācībai. 


Taču mēs nekur nesteidzamies. Cilvēcei ir laika rezerve savai attīstībai. Un agri vai vēlu visi pabeigs zemes skolu. Vismaz tie no jums, kuri būs spējīgi tālāk mācīties. 
Un, ja nebūtu kosmisko ciklu nomaiņa un nepieciešamība sekot šiem cikliem, tad mēs neapgrūtinātu jūs ar mūsu vēstījumu lasīšanu un neatrautu jūs no jūsu ilūzijas. 


Iedomājieties aktierus, kas tā iegājuši lomā, ka turpina spēlēt arī tad, kad izrādes laiks jau beidzies. Lūk, cilvēce tagad atgādina šādus aktierus. 
Lai kaut ko iemācītos, jums nepieciešams pastāvīgi saglabāt bērna apziņas stāvokli, spēles stāvokli. Bet jūs nedrīkstat ļaut ilūzijai pilnīgi pārņemt jūsu apziņu pat tad, kad jūs atrodaties dzīves burzmā. 
Lūk, šīs ir rekomendācijas, kuras es gribētu jums dot. 


Saskaņā ar kosmisko ciklu likumu jūsu apziņai tuvākajā laikā jātiek ievērojami izmainītai. Un jūs noteikti jau sajūtat šīs izmaiņas. Nav iespējams tās nepamanīt. Zemes vibrācijas paaugstinās. Un tie no jums, kuru apziņa nav gatava pāriet uz jaunu evolūcijas attīstības posmu, jūtas neomulīgi. Viņi cenšas mākslīgi pazemināt savas vibrācijas, izmantojot tos līdzekļus, kas agrāk viņiem deva apmierinātības sajūtu. Savas eksistences laikā cilvēce ir izstrādājusi veselu līdzekļu arsenālu, kas pilnībā bloķē augstākās spējas. Alkohols, narkotikas, tabaka, sekss, azartspēles.


Taču šo līdzekļu turpmāka izmantošana jūs vairs neapmierinās. 
Dzīvinošās, Dievišķās, augstās vibrācijas, kas pakāpeniski nonāk uz Zemi, arvien vairāk un vairāk ietekmēs cilvēkus, un vibrāciju pazemināšana arvien vairāk un vairāk atšķirs jūs no kopējā vibrāciju fona. Jums nāksies atteikties no visa, kas neatbilst Dievišķajai iecerei. Protams, vibrāciju paaugstināšanas procesam ir pakāpenisks raksturs. Un vienā mirklī atteikties no saviem vecajiem paradumiem cilvēce nespēj. Bet katrs, kas sevī sajūt iekšēju pamudinājumu un vēlēšanos atteikties no saviem vecajiem paradumiem un pieķeršanās, saņems mūsu palīdzību un atbalstu. 


Un jūs brīnīsieties, cik viegli jums izdosies šķirties no jūsu ieradumiem. 
Uzrakstiet vēstuli man vai jebkuram no Skolotājiem, ar kuru jūs jūtat īpašu tuvību. Uzskaitiet visus ieradumus un pieķeršanās, no kurām jūs vēlaties atbrīvoties.
Palūdziet aizsardzības eņģeļus nogādāt šo vēstuli pēc piederības un sadedziniet vēstuli. 
No šī brīža jūsu pienākums būs katru dienu apstiprināt jūsu nodomu atbrīvoties no jūsu sliktajiem ieradumiem un pieķeršanās.


Jūs varat uzrakstīt savas Skolotājiem adresētās vēstules kopiju un katru dienu nolasīt jūsu lūgumu pirms jūsu lūgšanu rituāla. 
Paies daži mēneši, un jūs atbrīvosieties no jūsu ieradumiem un pieķeršanās. 
Nepieciešama tikai pastiprināta jūsu vēlēšanās, mīļotie. Ja jūs apgrūtina pārāk liels ieradumu daudzums, tad jūs varat sākumā vērsties ar lūgumu atbrīvoties no viena, pēc tam no otra, līdz tam laikam, kamēr jūs atbrīvosieties no visiem jūsu ieradumiem. 


Neaizmirstiet, ka bez kaitīgiem ieradumiem ir arī noturīgi jūsu apziņas stāvokļi, kas kavē jums apgūt Dievišķās vibrācijas. Tie var būt grūtsirdība, žēlums pret sevi, nosodījums, skaudība u.t.t. Un tieši tāpat jūs varat vēlēties atbrīvoties no šīm jūsu attīstību traucējošām iekšējām enerģijām un barjerām. 
Visu var mainīt, mīļotie. Un Debesis ir gatavas sniegt jums visu palīdzību. 


Bet jums jāsper pirmais solis un jāparāda vēlēšanās atbrīvoties no saviem trūkumiem. 
Tātad, jūs apzināties, ka jūsos ir kāda negatīva īpašība vai kaitīgs ieradums. 
Pēc tam jūs izsakāt savu vēlēšanos atbrīvoties no šī trūkuma, kas kavē jūsu attīstību.
Pēc tam jūs apstiprināt savu nodomu atbrīvoties no sava trūkuma tik ilgā laikā posmā, cik jums nepieciešams, lai transmutētu tās enerģijas jūsu aurā, kas veicina šī trūkuma izpausmes. 
Es gribu novēlēt jums veiksmi darbā ar sevi un saviem trūkumiem. Tomēr, lūdzu, nemeklējiet sevī pārāk daudz trūkumu. Ar to jūs kultivēsiet savus trūkumus. 


Ja jūs pastāvīgi koncentrēsiet savu uzmanību uz brīnišķīgiem paraugiem, dabu, mūziku, mākslu un izvairīsieties no tā, kas ir nepilnīgs, tad negatīvo enerģiju aizvietošana notiks dabiski un bez ievērojamām pūlēm no jūsu puses. 


ES ESMU Sanats Kumara.


© Tatjana Mikušina, 2005


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Pievienots: 2012/08/31