Mācība par īstiem un viltus sūtņiem

Sanats Kumara caur Tatjanu Mikušinu11. maijs 2005. gads 


ES ESMU Sanats Kumara, atkal atnācis caur manu sūtni.


ES ESMU atnācis, lai kārtējo reizi apliecinātu, ka svētīts ir laiks, kurā jūs dzīvojat. Jūs saprotat, ka katru reizi, kad mēs atnākam dot diktātu, mēs nākam ar noteiktu mērķi. Un šīsdienas diktāta mērķis būs uzturēt sasniegto enerģiju apmaiņas momentumu starp oktāvām. 


Jūs saprotat, ka bez informatīvā un enerģētiskā komponenta šie diktāti veic arī enerģiju apmaiņas funkciju starp oktāvām. Mūsu mērķis ir iegūt Gaismas punktu, kas atrodas starp pasaulēm. Un priekš mums šis punkts iegūst absolūtu svarīgumu. Ar to pašu mēs apstiprinām mūsu klātbūtni jūsu pasaulē un mēs dodam iespēju iemiesotam sūtnim sasniegt mūsu oktāvas. Un to, kas pa spēkam vienam, agri vai vēlu paveiks visi. 


Būt un atrasties punktā starp pasaulēm ir tas, ko mēs gaidām no jums. Būt un atrasties punktā starp pasaulēm ir tas, kas jums būs jāsasniedz, ja ne šajā iemiesojumā, tad vienā no nākamajiem iemiesojumiem. 

Būt par sūtni nenozīmē būt postenī, kas prasa godināšanu un pielūgšanu, sūtņa postenis, sūtņa mantija ir tikai iespēja labāk realizēt kalpošanu Dieva vārdā. 


Sūtņa mantija ļauj mainīt telpas vibrācijas, un mums ir iespēja būt klāt un dot mūsu vēstījumus šajā punktā, kur savienojas pasaules. Padomājiet par to, ka katrs no jums var kļūt par šo punktu. Un patiesībā tas ir tikai jūsu izvēles, jūsu vēlēšanās un jūsu tiekšanās jautājums. 


Daudz būs jāupurē, lai izpelnītos sūtņa mantiju. Nāksies atteikties no visa, kas jūs piesaista šai pasaulei. Un, ja kāds no jums vēlas stāties uz sūtības* ceļa, tad es personīgi ar prieku sākšu nodarboties ar jūsu apmācību tieši vai caur šo sūtni. 


Laiks atvadīties no kārtējā, jūsu pasaulei raksturīgā mīta, ka sūtnis ir izņēmuma cilvēks. Tiešām pastāv noteikti ierobežojumi, kas saistīti ar jūsu karmisko pagātni, kas var būt par šķērsli, lai jūs kļūtu par mūsu sūtni. Bet tas nevar traucēt jums izpildīt savu kalpošanu ierobežotākā veidā un tomēr maksimāli pietuvināti sūtņa kalpošanai. 
Šodien es gribētu dot paskaidrojumus jautājumā, kas attiecas uz jūsu pasaulē plaši apspriežamu tēmu. Tas ir jautājums par viltus sūtību, viltus skolotājiem un viltus ceļu. 


Un es esmu nodomājis šodien noskaidrot jums šo jautājumu līdz galam. Jautājumam par sūtību tāpat kā jebkuram jautājumam, kas attiecas uz jūsu pasauli, piemīt tieši tā pati dualitāte, kas piemīt jūsu pasaulei.
Tāpēc, patiesi, ir sūtņi, kas pārstāv Gaismas Spēkus, Gaismas Spēku Hierarhiju, un ir sūtņi, kas saka, ka viņi pārstāv gaismas spēku hierarhiju, taču labākajā gadījumā viņi pārstāv tikai sevi, bet sliktākajā gadījumā viņi patiešām ir atdevuši sevi to spēku rīcībā, kurus var nosaukt par tumsas spēkiem. Es uzskatīšu par labāku nosaukt šos spēkus par spēkiem, kas pavairo ilūziju, tas ir, spēkiem, kas šajā brīdī pretnostata sevi Dieva plāniem pašreizējam evolūcijas posmam šajā visumā. 


Kāda tad ir atšķirība starp īstiem un viltus sūtņiem? Pēc kā jums jāvadās jūsu izvēlē? Šis jautājums ir ļoti nopietns. Jo no jūsu izvēles, kuram sūtnim sekot, būs atkarīgs, kurā pusē jūs atradīsieties tajā brīdī, kad graudi tiks atdalīti no pelavām. Jūs varat izlikties, ka jums nekāda izvēle nav jāizdara un nav jādod priekšroka nevienam sūtnim, ka jūs uzticaties tikai tam Dievam, kas ir jūsos, un jūsu Es Kristus. Un tā būs pareiza pozīcija pie nosacījuma, ka jums patiešām ir saikne ar Dievu jūsos vai ar jūsu Es Kristus. 


Taču lielākajam cilvēku vairumam šīs saiknes tomēr nav un tātad viņiem tai vai citā pakāpē ir jāvadās no informācijas, ko viņi saņem no ārienes. No cilvēkiem, kuri ir pasludinājuši sevi par mūsu sūtņiem vai skolotājiem. 
Kāds ir kritērijs, kur ir atšķirība? 


Vispirms īsts sūtnis nekad nespiedīs jūs sekot vai nesekot viņam. Sūtņa uzdevums ir vienkārši nogādāt informāciju fiziskajā plānā un kalpot par orientieri dažādo reliģisko strāvojumu un mācību jūrā. 
Viņam nav vajadzīgs jūsu atbalsts un jūs kā viņa sekotāji. Jūs paši pēc savas brīvās gribas pieņemat lēmumu, vai pieņemt informāciju, kas nonāk pie jums caur konkrēto sūtni, kā vadošu jūsu dzīvei, vai nē. Obligātas ir tādas īpašības kā nesavtīgums un lai nebūtu vēlēšanās iegūt sev popularitāti un vārdu. Vienīgais uzdevums, ko mēs apsveicam un kas ir jāizpilda mūsu sūtnim, ir pēc iespējas plašāka Mācības izplatīšana ar visiem iespējamiem līdzekļiem. 


Ja mēs pārejam pie tās sūtņu kategorijas aplūkošanas, kas veltījuši sevi kalpošanai mums pretējiem spēkiem, tad te ir tieši pretēja tieksme pulcināt ap sevi sekotājus un skolniekus un izmantot savus sekotājus savas varas un kontroles palielināšanai un savas labklājības vairošanai fiziskajā pasaulē. Tā kā mums pretī stāvošajiem spēkiem nav sava enerģijas avota (viņi uzskatījuši par labāku atdalīt sevi no vienīgā enerģijas avota šajā visumā – Dievišķās Enerģijas), tad savas eksistences uzturēšanai viņiem nepieciešama jūsu enerģija. Jūsu atzinības, jūsu pielūgsmes, jūsu dāvanu un jūsu desmitās tiesas veidā. Šādi cilvēki izmantos visu savu ietekmi, lai jūs nevarētu patstāvīgi iegūt pieeju saskarsmei ar Gaismas Spēkiem. Bet iemācīt jums šo saskarsmi viņi nevar, jo viņiem pašiem nav šīs saskarsmes. Viss, ko viņi var, ir pieslēgt jūs savam egregoram, kas saformēts ar sekotāju enerģiju, kuri dāvina savu enerģiju šiem viltus sūtņiem un viltus skolotājiem.


Jums būs grūti atšķirt tāpēc, ka ārēji viss izskatās vienādi. Jūs dzirdat pareizus vārdus. Jūs redzat pareizas izpildāmās darbības. Jūs pat varat izjust reliģiskas ekstāzes stāvokli. Bet jūsu garīgā pavirzīšanās uz priekšu viltus skolotāju vadībā nav iespējama. Labākajā gadījumā jūs mīņāsieties uz vietas, bet sliktākajā gadījumā jūs varat pazaudēt visu savu sasniegumu momentumu. 


Mīļotie, ja jūs esat izvēlējušies īstu skolotāju un ieklausāties mūsu sūtņa vārdos, tad jūsu pareizās izvēles rezultāts, augļi, sekas būs jūtami ne pēc gadu desmitiem un ne nākamajā dzīvē. Jūs jutīsiet iekšējās izmaiņas jau dažu tuvāko mēnešu laikā. 


Jā, ir iespējami testi, iespējama atpakaļ paslīdēšana un jūsu cīņa, jūsu strīdi ar jūsu ego, ar jūsu nereālo daļu. Un šie strīdi, šie testi un šī cīņa var būt visai sāpīga. Bet jums jāsaprot, ka bez šīs cīņas jūsu nereālā daļa nevarēs atstāt jūs, un jūs nevarēsiet izcīnīt uzvaru pār jūsu nereālo daļu, ja pastāvīgi izdabāsiet savam ego un savām vēlmēm. 


Lai strutas iznāktu uz āru, dažkārt jāizdara grieziens, bet tas var būt sāpīgi un visai nepatīkami. 
Bet, ja jūs netiksiet vaļā no strutām, kas ir jūsu organismā, tad iekaisuma process var pārņemt visu jūsu organismu un novest to pie bojā ejas. 


Jūsu duālajā pasaulē ne vienmēr tas, kas ir nepatīkams, ir kaitīgs un ne vienmēr tas, kas sagādā baudu, ir derīgs.
Tāpēc, mīļotie, atšķiršanas spēja ir tā īpašība, ko jums jālūdz kā žēlastību, lai tā jums tiktu dāvāta vispirmām kārtām. 


Man jāpieskaras vēl vienam svarīgam momentam. Sūtnis ir cilvēks, kas stāv kalna virsotnē. Un visi zibeņi, visas vētras viņam trāpa pirmajam. 


Tāpēc ir ļoti maz cilvēku, kas ir spējīgi noturēties Dievišķās apziņas virsotnē, atrodoties jūsu pasaulē. Un daudzi cilvēki, kuri ir nokārtojuši mūsu testus un izpelnījušies savas sūtņu mantijas, pēc tam nav bijuši spējīgi noturēt savu apziņu vajadzīgajā augstumā un zaudējuši savas mantijas. 


Tāpēc, mīļotie, es ļoti labi saprotu jūsu grūtības, kas saistītas ar jūsu pasaules dualitāti un neiespējamību dažkārt gūt patieso priekšstatu par tiem vai citiem cilvēkiem, notikumiem vai lietām. 


Es varu jums pateikt, ka jūsu Augstākais ES vienmēr zina Patiesību. Un tāpēc jums jāuzticas tikai jūsu Augstākajam ES, bet ne ārējiem iespaidiem, vārdiem un pat darbībām, ko veic tie vai citi cilvēki, kas pasludinājuši sevi par mūsu sūtņiem vai jūsu skolotājiem.


Viltus skolotāji un viltus sūtņi barojas ar jūsu enerģiju. Un viss, ko viņi var jums iemācīt, ir tas, kā audzēt jūsu ego. Diemžēl cilvēks, kuram ir pārāk liels ego, nav spējīgs pazīt ne mūsu vibrācijas, ne mūsu īstos sūtņus. Bet mēs zinām, ka agri vai vēlu dzīves pārbaudījumi un dzīves situācijas atvedīs viņus pie mūsu sūtņiem. Un pēc visiem viņiem lemtajiem pārbaudījumiem viņi būs pateicīgi saņemt iespēju vienkārši sēdēt pie Guru kājām un klausīties Patiesības vārdus. Un viņu ciešanās norūdītās sirdis vairs nevarēs apmānīt ne Guru ārējais izskats, ne tas, ka šīs pasaules varenie neatzīst viņu Guru.


Lūdziet atšķiršanas spēju un jūs saņemsiet to, ko lūdzat. 


ES ESMU Sanats Kumara.


© Tatjana Mikušina, 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* посланничество


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Pievienots: 2012/08/24