Sācies caur Tatjanu Mikušinu saņemto vēstījumu vasaras cikls


Es novēlu jums sasniegt tādu apzināšanās pakāpi, kas ļaus jums doties visaugstākajā Ceļā


Sanats Kumara

21. jūnijs 2012. gads


ES ESMU Sanats Kumara, atnācis pie jums no jauna. 
Pasaules, zvaigznes, Debesis līksmo tās nebijušās iespējas priekšā, kas no jauna pavērusies, pateicoties Dieva Žēlastībai. 


Es atnācu pie jums šajā vasaras saulgriežu dienā, lai pastiprinātu savas enerģijas un lai jūs varētu sajust mūsu Vienotību.


Katras dzīvības daļiņas vienotību ar mūsu Vienoto un nedalāmo Tēvu Debesīs. 
Vēl nebijusi kosmiska iespēja tika parādīta pēc Karmas Valdes lēmuma šīsdienas sanāksmē un tam sekojošā apstiprinājuma uz Lielās Centrālās Saules, zvaigznes Siriuss.


Es nenācu tādēļ, lai jūs gūtu iespēju izlasīt kārtējo Vēstījumu. Es atnācu tādēļ, lai jūs apzinātos savu Dievišķo uzdevumu. Tikai lasīt mūsu Vēstījumus ir ļoti par maz jūsu pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. Jums ir jāpieliek visas savas pūles, lai jūsu apziņa kļūtu spējīga ietilpināt Dievišķās Patiesības. Viena no šīm Patiesībām ir tāda, ka jūsu planēta maina savas vibrācijas. Un šīs izmaiņas paver jums iespēju iet Dievišķu attīstības Ceļu. 
Jūs esat kļuvuši vairāk pieauguši. Jūs sagatavojāties, lai spertu nākamo soli jūsu evolucionārajā attīstībā. Vēl pat vakar Karmas Valde un šī visuma Augstākā Padome šaubījās: dot vai nedot jaunu iespēju? 

Turpināt doto dispensāciju vai ne? Un lūk, šodien lēmums ir pieņemts! Jāsaka, ka uz kosmiskajiem svariem tika svērta pilnīgi katra jūsu dvēseles kustība, ne tikai jūsu rīcība un darbības šajos iepriekšējos sarežģītajos mēnešos. 


Mēs bijām spiesti konstatēt grandiozu pretestību no pretējo spēku puses. Mūsu pienākums ir ņemt vērā tās pūles, ko pieliek nedaudzas dvēseles. Svaru kausi bija izlīdzināti. Bija vajadzīgs pavisam nedaudz, lai Dievišķā iespēja turpinātos. Es pieteicos palīdzēt. Un tāpēc, ka es ieliku kosmiskajā bankā manu sasniegumu momentu, es un citi Gudrības Valdoņi ieguva iespēju atkal atnākt un dot Vēstījumus Zemes cilvēcei. 


Šo iespēju cilvēce nav nopelnījusi. Tā jums tiek dota kā avanss. Tāpēc jums pastāvīgi ir jāatceras, ka katra jūsu darbība, katra jūsu doma un jūtas tuvākajā laikā var noteikt pasaules turpmāko likteni. 
Kad jūs ņemat kredītu bankā, jūs riskējat, ka varat neatdot naudu. Es par jums galvoju, ka jūs spēsiet izpildīt savas saistības, kuras jūs uzņēmāties pirms iemiesojuma. Es novēlu jums sasniegt to apzināšanās pakāpi, kas ļaus jums doties pašā augstākajā Ceļā. 


Mīļotie, pietiek tikai dažiem indivīdiem nodemonstrēt jauno apziņu un jauno domāšanu. Tas ir ļoti sarežģīti, bet to izdarīt ir nepieciešams. Jo, ja pat tikai daži spēs nodemonstrēt jaunā tipa attiecības, kas balstītas jaunajā apziņā un jaunajā domāšanā, tad miljoniem citu cilvēku varēs izmantot šo sasniegumu momentu. Cilvēces kolektīvais neapzinātais ir spējīgs akumulēt kā cilvēciskās apziņas negatīvās izpausmes, tā arī dažu personību pozitīvos centienus. Tāpēc viens cilvēks, kas šajos sarežģītajos apstākļos ir spējīgs nodemonstrēt nepieciešamo apziņas līmeni, noliek savus sasniegumus uz Kalpošanas altāra cilvēcei. Un visa cilvēce iegūst turpmākās evolūcijas iespēju. 


Šis ir princips, un šis ir Ceļš. Katrs no tiem, kas sasniedzis noteiktu apziņas līmeni pagātnē, gatavoja cilvēcei ceļu simtiem un tūkstošiem gadu uz priekšu. Divi tūkstoši gadu ir pagājis kopš Jēzus iemiesojuma, vēl vairāk laika ir pagājis kopš iemiesojās Gautama Buda, bet līdz pat šim laikam cilvēce izmanto viņu sasniegumu momentu. 
Katrs no jums ir spējīgs demonstrēt jauno apziņu. Katrs no jums spēj pacelties nākamajā evolūcijas pakāpē, lai rādītu paraugu. Jaunajam laikmetam raksturīgi ir tas, ka visi jūsu sasniegumi ļoti ātri izplatīsies pa visu zemeslodi. Katrs jūsu solis pareizajā virzienā sastaps vēl nebijušu Debesu atbalstu. 


Bet tāpat taisnīgi, ka tie indivīdi, kas ir izvēlējušies atdalīt sevi no Dieva, ļoti ātri plūks savas negatīvās karmas augļus. Tas, kas būs neatbilstošs jaunajam evolūcijas ceļa posmam, degradēsies un izzudīs no Zemes virsas. Tas, kas būs atbilstošs jaunajam posmam, uzplauks, pateicoties Debesu Žēlastībai. 


Jūs redzat savā apkārtnē gan tās, gan citas izpausmes. Katram no jums ir iespēja izvēlēties nāvi vai nemirstību, dzīvi sev vai dzīvi Kopīgam Labumam, iznīcību vai mūžīgo Dzīvību. 


Skaidrāk un noteiktāk nekad vēl nav pateikts. Tāda ir laika pavēle. 
Es gribētu teikto apstiprināt ar kādu piemēru. Šo piemēru ir devusi pati dzīve. Tagad, kad manas klātbūtnes laiks tuvojas beigām, man jāpasaka, ka mūžīgā dzīve un nemirstība jums pašlaik ir tik tuva iespēja, kas sasniedzama tieši tagad. Nekad agrāk, pagājušajos laikos nebija tādas iespējas. Jo vairāk jūsu apkārtnē ir nekrietnību un neģēlību, jo lielāka vērtība jūsu sasniegumiem ir Dieva acīs. 


Paraugieties uz lotosiem, kas zied purvā. Neņemot vērā, ka visapkārt valda trūdēšana un rūgšanas procesi, Dievs parāda Dzīvības zieda brīnumu. 


Katrs no jums ir brīnums Dieva rokās. Visu nosaka tikai jūsu apziņa un jūsu tiekšanās uz Dievišķo.


ES ESMU Sanats Kumara. Om. 


© Tatjana Mikušina, 2012

Tulkoja Lauma Ērgle 

http://www.sirius-riga.lv/


Pievienots: 2012/06/22