Lūgsimies par Māti Zemi Un Mūsu Latviju!


18.maijā, plkst.19.00, Drustos klātienē vai jebkur pasaulē...

Nepaliec malā, pievienojies, iesaki, izsūti, dalies...piedalies!!! Jo kopā mēs esam spēks!!!


‘’Īstena patiesa lūgšana- tā ir nevis parasta lūgšana kaut kādam Dievam, ar kuru esam šķirti savos priekšstatos... Īstena lūgšana tā lūgšana Dievam, kas ir mūsos. Tā ir Zināšana par to, ka lūgšana ir sadzirdēta, un ka tai noteikti būs sekas...
Es apsveicu jebkuras izmaiņas, kuras Māte Zeme mums dod. 
Es zinu, ka Viņa mīl mūs.
Es zinu, ka Viņa pavadīs mani katrā manas dzīves mirklī, lai es atrastu sev vispareizāko veidu kā dzīvot šajā brīnumainajā laikā...Es ticu Viņai, es ticu sev un ticu Jums. Atveriet savas sirdis un uzticieties Dzīvei. Ielaidiet sevī Spēku un Visuma Mīlestību! Kļūstiet par savu Patieso Es. Tas ir nevainojams un ir Jūsos! Dzīve ir brīnišķīga!’’
Dr. Melhisedeks ‘’Garīgā Apgaismība’’


I daļa. Mātei Zemei
1. Lūgšana

Par mīlestību, mieru un gaismu visā pasaulē, mūsu zemē un Visumā.
Visaugstākais Dievs! Es vēršos pie Tevis šajā brīdī un lūdzu Tev: savu spilgto dievišķo gaismu ielej manā būtībā, lai atveras mana sirds un attīrās mans prāts! Padari mani par Gaismas nesēju, lai spēju es izstarot Tavu Gaismu un Tavu Mīlestību!
Sūti visiem Zemes ļaudīm savu attīrošo Gaismu, lai tie visi spētu atvērt savas sirdis, lai to prāts attīrītos no naida un no dusmām, no vienaldzības un no neziņas tumsas.
Lai Tava Dievišķā gudrība un izpratne atnāk pie katra šajā pasaulē!
Lai pienāk gals ļaunumam, kariem, ienaidam, skaudībai un citiem grēkiem, kuri ir pārņēmuši šo pasauli!
Es lūdzu šo visu Tavā vārdā! Sūti savu svētību visam esošajam!
Es lūdzu visus Visuma spēkus, Mīlestības, Miera un Gaismas vārdā-palīdziet mūsu Zemei un Cilvēcei!
Lai notiek tā! Āmen!


2. Meditācija Planētai
Domās savienojieties ar Radītāju...noskaņojieties uz savu sirds centru...ielaidiet mieru savā būtībā...
Domās vai vārdos radiet lūgšanu: ‘’ Visaugstākais Dievs! Šajā brīdī es vēršos pie Tevis: atver manu sirdi un sūti savu svētību, lai es varētu kļūt par Tavas Mīlestības un Gaismas nesēju! Lai notiek tā! Āmen!..Nolieciet galvu lūgšanā un pateicībā...
Atrodoties miera un svētības stāvoklī, domās iztēlojieties mūsu Zemi, it kā vērojot to no Kosmosa. Sūtiet planētai mīlestību un zelta krāsas staru. Domās ietiniet visu planētu Zelta gaismā.
Tad sūtiet Mīlestību katrai Zemes daļai atsevišķi- Eiropai, Āzijai, Amerikai, Āfrikai...visiem okeāniem un to salām: Atlantijas, Indijas, Ziemeļu, Klusajam...
Sūtiet Mīlestību visām Zemes valstībām- minerālu, augu un dzīvnieku valstībām...
Domās palūdziet Dievu atvērt sirdis visiem Zemes iedzīvotājiem un piepildīt viņus ar pateicību un Mīlestību.
Un tagad iedomājieties, kā mūsu Zeme atjaunojas, atdzimst.......kā šalc zaļi meži...čalo tīras upes...neviens nenogalina bez vajadzības dzīvniekus...kā atjaunojas Māte Daba... Kā cilvēki dzīvo mierā un saskaņā, neiznīcinot planētu ar savu neremdināmo apetīti, varaskāri, skopumu, mantrausību... Nav karu un ciešanu...
Vēlreiz uzburiet savā iztēlē atjaunotās Zemes ainas....Pēc tam pateicieties Dievam saviem vārdiem, nolieciet galvu pateicībā un atgriezieties pie Šeit un Tagad stāvokļa.


3. Lūgšana Svētajai Vienotības Ugunij
Svētā Vienotības Uguns! Ienāc manā Dzīvē un dod manai apziņai Apgaismību un pacelšanos līdz Kristusapziņas līmenim!
Piesātini katru mana ķermeņa šūniņu!Aizzīmogo visus vecās Pasaules avotus un ienes savu Enerģiju Jaunajā Pasaulē!
Svētā Vienotības Uguns! Radi un veido mūsu dzīvi harmonijā ar Kosmosu!
Piesātini cilvēku dvēseles ar savu Svētību, lai mīlestība un savstarpēja godināšana valda visu mūsu Planētas dzīvo būtņu starpā.
Svētā Vienotības Uguns! Tevī mēs atklāsim un attīstīsim savu vienprātību ar Planētu un visu Lielā Kosmosa Pasauli!
Svētā Vienotības Uguns! Atbrīvo Planētu no dualitātes važām un palīdzi viņai un visai dzīvajai radībai maigi ieiet augstākajās dimensijās caur Augšupcelšanos.
Svētā Vienotības Uguns! Pieņem mūsu mīlestību un caur sevi savieno mūs ar Debesu Māti-Tēvu!
Paldies, ka esi atnākusi uz Zemes!
Āmen!
(Diktēja Augstākais Svētās Vienotības Uguns Priesteris, Pierakstīja M. Šulca, tulkoja I.Ņesterova)


4. Tautasdziesmu programma Planētai. ‘’Visapkārt Gaisma Ausa’’
Lēni, lēni Dieviņš jāja
No kalniņa lejiņā;
Saules meita vārtus vēra,
Zvaigžņu cimdus rociņā.

Dedziet skalu, kuriet guni, 
Laidiet Dievu istabā; 
Dieviņš stāv aiz vārtiem 
Nosvīdušu kumeliņu.

Klusiet jauni, klusiet veci, 
Dievs ienāca istabā; 
Dievs ienāca istabā,
Stājas mūsu pulciņā.

Augstāk dzied cīrulītis 
Par visiem putniņiem; 
Augstāks Dieva padomiņš, 
Par šo visu pasaulīti.

Visi ļaudis tā sacīja:
Kas dos lietu no nelietas? 
Dievs dos lietu no nelietas, 
Paliks lieta nelietā.

Nāc, Dieviņ, pats palīdzi 
Grūta darba padzīvot; 
Tev, Dieviņ, spēks, varīte, 
Tev gudrais padomiņš.

Krustām auga bērziem saknes, 
Krustām zvaigznes debesīs; 
Krustiem jāja Dieva dēli, 
Krustiem tek kumeliņi.

Kam tie zirgi, kam tie rati 
Pie Dieviņa namdurvīm? 
Dieva zirgi, Dieva rati 
Gaida Sauli iesēstam.

Saules meita, Saules meita, 
Mazgā baltu liepas galdu:
Rītu jās Dieva dēli
Liepu galdu rībināt.

Saules meita jostu pina
Mēnestiņa gaišumā;
Es prasīju dzīpariņu,
Man iedeva zelta jostu.

Saule auda audekliņu,
Vidū gaisa stāvēdama:
Metus ņēma tīra zelta,
Audus skaidra sudrabiņa.

Es lasīju tās zīmītes, 
Ko Saulīte atsūtīja: 
Še krustiņis, te krustiņis, 
Vidū balta atslēdziņa.

Avotā guni kūru, 
Caur akmeni dūmi kūp:
Caur mēnesi diegu vēru,
Tur zied zelta purenīši.

Visapkārt Gaisma ausa, 
Vidū Saule ritināj'; 
Visapkārt zelta josta, 
Vidū manis augumiņš. (3x)

(sastādīja Ilze Liepiņa)5. Lūgšana & Meditācija
Nostāsimies kopā. Savienosim sirdis
Lai vērtu durvis uz Pasauli jaunu.
Lai izbeigtu to, kas ārda, lai izbeigtu to, kas šķir.
Šis brīdis ir dots katram no mums.
Lai sadotos rokās, šo Pasauli dziedinot.
Laiks ir pienācis –mainīt Pasauli!
Un ieraudzīt varēsim, vēl pirms aiziet
Šo zemīti citu.
Paņemsim aiz rokas viens otru, jo kopā mēs varam
Radīt, kopā mēs varam celt, kopā mēs varam izmainīt,
No tumsas uz Gaismu,
No ciešanām uz Laimi,
No neziņas tumsības uz Vienotu Apzināšanos...
Mēs varam izmainīt šo pasauli...
Pašā vieglākajā un skaistākajā veidā...bez piepūles...
Kļūstot laimīgiem, kļūstot priecīgiem, kā bērniem...
Lai katrs sajūt viens otru, aizver acis, 
Mieru sevī ielaiž, Mīlestību sevī ielaiž...
Ielūkojas savā Būtībā, ielūkojas sevī
Un, kā tas Vienīgais, to izdarīja jau sen:
Pārvērš šo pasauli no tumsas teritorijas 
Par Gaismas teritoriju. Pārejot
No Vecās pasaules un Jauno.
Debesis nonāk uz Zemes.
Izzūd atšķirības, šķiras,
Katrs laimīgs kļūst,
Mēs runājām visi vienā- Mīlestības valodā.
Mēs esam vienoti.
Mēs esam līksmi un ar smaidu sejā.
Un Pasaule mainās.
Izmainām šodien Pasauli kopā!
Mēs to varam bez piepūles- vien ar savu Gaismu un Mīlestību!
Mēs, kas sadevušies rokās, mēs to varam!

(Teksts ņemts no lūgšanas, kad 11.10.2010 vairāk kā milj.bērnu no 208 valstīm Taizemē sapulcējās, lai nodziedātu šo dziesmu par Mieru un Jaunu Pasauli. http://www.youtube.com/watch?v=l4h-R9xDJDk )II daļa Latvija
6. Lūgšana mīļai Mātei Zemei

Mēs Tevi lūdzam,
Mīļā Māte-Zeme,
atver savu dārgumu krātuvi Garīgam uzplaukumam!
Mīļā Māte-Zeme,
atdod savas Sirds svēto enerģiju Latvijas atdzimšanai!
Mīļā Māte-Zeme,
palūdz Debesu Tēvam palīdzību tā Dievišķā Potenciāla atklāsmei,
kas paslēpts Latvijas Zemē!
Mīļā Māte-Zeme,
izlej pār Latvijas laukiem un ārēm Svēto Mīlestības Uguni
un izspied, aizmēz visu veco un nevajadzīgo!
Mīļā Māte-Zeme,
dod mums no sava Dievišķā Potenciāla
Spēku un Prasmi Latvijas glābšanai,
Viņas attīrīšanai no visa vecā, un Jaunā celšanai!
Mīļā Māte-Zeme,
iemāci saudzēt mūsu Dzimtenes āres
un piepildi tās ar skanīgu Jaunās dzīves prieku!
Lai Latvijā iestājas Pavasaris un Esības Prieks!
Āmen!

(Diktēja Krayons. Pierakstīja Marina Šulca,Tulkoja Ingrida Ņesterova)


7. Lūgšana par Latviju
Visuresošais Dievs, Tēvs, Vienīgais!
Izdzirdi mūsu lūgšanu! Aizsargā!
Ar savu Mīlestību līdzsvaro
Un noturi uz izvēlētā ceļa!
Tēvs! Šodien sadzirdi mūsu saucienu,
Sūti mums savu Gaismu, 
Mūsu dārgajai zemītei Latvijai!
Atver Jaunās Derības Avotu
Ļauj baudīt Svētā Ūdens malku!
Latvju zeme, vai pamodīsies Tu?
Vai nometīsi veco dienu drānas?
Dievs, Visaugstākais, mākoņus kliedējot,
Jau ir sūtījis tev Savus bērnus.
Te bērni, kas Svētā Gara spārnoti,
Jau ir nākuši celt zemes apziņu,
Kurā vecās mājas gruvešus
Ir jānomaina jaunai Ausmai!
Tēvs Mūsu, paņem ar savu roku,
Visu to veco, kas jānomet tautai,
Uz kuras zemes ir nācis Svētais Uguns!
Un ar gaišu stīgu, lai ceļas augšup
Tās zemes dziesma, ko par Latviju saucam!
Visaugstākais Dievs,
Visas Esības jūrā, lai skan
Debesu zvaigžņu koris par atbildi mums.
Un ticam, ka pavisam drīz
Latvijas pārbaudījumi būs galā.
Un atdzims atkal mūsu zemē
Mīlestība, saticība, vienotība
Un Sirds pasaule piepildīs
Dzimto zemi!
Tēvs, dod mums gudrību,
Apskaidrību sūti,
Lai ceļu pareizo mēs rodam,
Un šodienas Latvijas bērniem
Mīlestības balzāmu dvēselēs lej.
Lai gaisma pār Latviju staro!
Lai Dievs ir atkal ar to!
Paldies, ka sadzirdi mūs
Un savu Mīlestību pār Latviju lej!

(Krajons, pierakstīja Marina Šulca tulkoja Inta Vītola)


8. Tautasdziesmu programma Latvijai ‘’ Dievs, dod mūsu tēvu zemei’’
Lai bij' vārdi, kam bij' vārdi,
Mums pašiem(i) stipri vārdi!
Met, Dieviņi, zelta krustus
Pār šo visu pasaulīt'!

Sorīt agri celdamies, 
Trīs vārdiņus vien sacīju: 
Dievs i Laime, mīļā Māra, 
Nāc manim palīgā.

Sveši ļaudis lielījās 
Manim rīkli aiztaisīt;
Vaļā durvis, vaļā logi, 
Vaļā mana valodiņa!

Dziesmu dziede sveši ļaudis, 
Dziesmu dziede bāleliņi; 
Tā dziesmiņa man patika,
Ko dziedāja bāleliņi;
Ko dziedāja sveši ļaudis, 
To saminu kājiņām.

Daža laba lakstīgala 
Groza savu valodiņu; 
Es nebiju lakstīgala,
Es negrozu valodiņu.

Citu sagšu nevalkāju, 
Kā tik pašas darinātu; 
Citu dziesmu nedziedāju,
Kā tik pašas sacerētu.

Nevienam es neļaušu
Savu dziesmu sarežģīt; 
Nevienam es neļaušu
Savu zemi nicināt.

Deviņkārtu jostu tinu
Apkārt dižu ozoliņu;
Cirta čūska, dzēla bite
Ne lapiņa nedrebēja.

Kuplis auga ozoliņš
Dieva nama galiņā; 
Sper Pērkons, zib zemīte,
Ne lapiņa nedrebēja.

Būra mani, lādēj‘ mani
Ij ne nieka nevarēja;
Dieviņš taisa zelta sētu
Apkārt mūsu  augumiņ'.

Galdiņam četri stūri, 
Visi četri vajadzīgi! 
Uz pirmā Saule lēca, 
Uz otrā norietēj',
Uz trešā Laima sēda, 
Uz ceturtā mīļā Māra.

Es apklāju sav' galdiņu 
Ar balto paladziņu: 
Apsedz, Dieviņ, mūsu sētas 
Ar sudraba mētelīti!

Ceļat augstu Jāņuguni, 
Lai tā tālu atspīdētu;
Dziedat skaņi Jāņu dziesmas, 
Lai tās tālu noskanētu.

Ej, bāliņ, taisnu ceļu, 
Runā taisnu valodiņu; 
Tad ij Dievs palīdzēs 
Taisnu ceļu nostaigāt.

Dievs, dod mūsu tēvu zemei 
Ziedu laikus piedzīvot; 
Ziedu laikus piedzīvot,
Saules mūžu nodzīvot.

Lai bij' vārdi, kam bij' vārdi,
Mums pašiem(i) stipri vārdi!
Met, Dieviņi, zelta krustus 
Pār šo visu pasaulīt!

(sastādīja  Ilze Liepiņa)


Kristīgās lūgšanas
9.1.

Debesu Tēvs, mēs ticam, ka viss ir pakļauts Tev. Mēs ticam, ka Kristus mums ir atklājis Tavu seju un zinām, ka Viņš mums ir apsolījis Svēto Garu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, sūti savu Garu pār latviešu tautu, lai Viņš stiprinātu mūs ar savām dāvanām, lai latviešu tautā nedzistu cerības liesma. Nāc, Svētais Gars, apgaismo mūsu prātu, apgaismo visus tos, kas ir atbildīgi par mūsu tautas likteni Latvijā un pasaulē. Attīsti mūsos mīlestības garu, sargi mūs, lai naids nekad neņemtu virsroku, bet gan, lai mīlestībā mēs uzvarētu tos, kas mūs apkaro. Dod mums mīlestības garu Latvijā un svešatnē, lai tas mūsos novērstu domstarpības un lai vienotībā izpaustos mūsu darbs un cīņa visos veidos par mūsu tautas tiesībām.

9.2.Debesu Tēvs, daudz kara vētru reiz mums pāri gājis, daudz sāpju un ciešamu mūsu tauta ir piedzīvojusi un tās joprojām nomāc mūs arī šodien, jo arvien mēs alkstam pēc godīguma, taisnīguma, patiesības un īstas brīvības mūsu Tēvijai. Mēs Tevi lūdzam, saīsini mūsu tautai šo pārbaudījuma laiku, stiprini mūs būt drošsirdīgiem un nenogurstošiem, aizstāvot mūsu tautas tiesības. Patiesības ceļu ejot, apgaismo mūsu prātus, vadi mūs, lai mēs, Tevis apgaismoti, nekad nenovirzītos no tā.

Svētī arī tos, kas sludina Tavu Vārdu Latvijā, lai viņi nekad nepagurtu. Sūti arvien jaunus strādniekus savā vīna dārzā, lai Tavos laukos netrūktu pļāvēju. Dod sevišķu iedvesmu jaunajai paaudzei par Tevi stāvēt un Tev sekot. Svētī latviešu ģimenes, lai tās vienmēr, visos dzīves pārbaudījumos būtu vienotas, lai tās tiktu atvērtas kristīgām vērtībām un paliktu uzticīgas latviešu gara mantojumam.

Mīlestības Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai mēs, latvieši, nekad neatstātu novārtā Tavu Vārdu un visu to, ko mūsu tautai esi atklājis kopš vairāk, nekā 800 gadiem. Apgaismo mūsu prātus un sirdis, lai mēs saprastu, ka cilvēks bez Tevis ir kā bārenis bez tēva un mātes.

Piedod, ja mēs ne vienmēr esam bijuši uzticīgi un neesam dzīvojuši pēc Tava prāta. Taču šodien mēs, cerības pilni, ceļos noslīguši, Tevi pazemīgi lūdzam - svētī mūsu dārgo Latviju! Svētī visus latvju tautas dēlus un meitas. Dod latvju tautai spožāku cerību pilnāku nākotni! Āmen.

9.3.Lūgsimies! 
Kungs, mēs Tev patiecamies par savu zemi Latviju un par mūsu tautu. Kungs, apžēlojies par visu nepareizo un netaisnīgo, kas ir ticis darīts un novedis mūs līdz pašreizējai krīzei. Piedod mums visus grēkus pret patiesību. Piedod mums, ka arī mēs katrs kaut kādā veidā esam ļāvušies mantkārības kārdinājumam. Liec mums no visas sirds izvēlēties turpmāk dzīvot pēc Tavas patiesības un taisnīguma, pildot Tavus baušļus, vairojot labo un atsakoties no ļauna. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Mēs lūdzam, Kungs, par visiem tiem cilvēkiem, kuriem šodien ir vara pieņemt lēmumus, kas skars daudzus citus. Mēs lūdzam par mūsu valsts prezidentu un par valdību, – Kungs, dāvā viņiem savu gudrību šajā laikā, kad ir jāizdara ļoti izšķirīgas izvēles. Dāvā viņiem kalpošanas garu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 

9.4.Mēs lūdzam par savu zemi Latviju, par kuru tiek izteiktas ļoti pesimistiskas prognozes. Kungs, Tev nekas nav neiespējams. Apklusini visus tos, kas paredz Latvijai neveiksmes un neizdošanos. Dāvā Latvijai savu svētību! Kungs, mēs Tevi lūdzam ar vārdiem, kurus dziedam savas valsts himnā: Dievs, svētī Latviju! Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Kungs, liec mūsos katrā patiesa patriotisma garu un mīlestību pret savu valsti. Lai mēs katrs tā, kā spējam, ar godīgu dzīvi un darbu, ar labvēlību pret līdzcilvēkiem un savstarpēju izpalīdzību palīdzam Latvijai pārvarēt valdošo krīzi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Kungs Dievs, dāvā mums visiem redzīgas acis, lai mēs saskatām, kurās situācijās mēs ikviens varam sniegt savu palīdzību tiem, kam tas ir nepieciešams. Kungs, lai šī krīze mūs dara saprotošākus, vairo mūsos tuvākmīlestību un prieku dalīties tajā, ko no Tevis esam saņēmuši. Lai grūtības mums māca vairāk kļūt par brāļiem un māsām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 

Himna: Dievs, svētī Latviju! 
9.5.
Lūgšana par tiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga Dieva žēlsirdība, un par tiem, kas ir mums lūguši par viņiem aizlūgt.
Lūgsimies! 
Kungs, mēs lūdzam Tevi par tiem, kam visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Kungs, mēs lūdzam par visām ģimenēm. Lai katrās mājās valda Tava mīlestība un saticība. Lūdzam par ģimenēm, kas ir mīlestības dāvanu pazaudējušas. Kungs, apžēlojies un atjauno zudušo! Mēs Tevi lūdzam, Kungs! Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 

Mēs lūdzam par vecākiem – dāvā viņiem gudrību, pacietību un mīlestību, audzinot savus bērnus! Lai viņu labais piemērs un padoms ļauj arī bērniem kļūt par krietniem cilvēkiem. Lai Tava žēlastība ļauj katram bērnam izaugt laimīgam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Mēs lūdzam par bērniem, kuriem trūkst vecāku mīlestības. Kungs, apžēlojies un ļauj viņiem sajust Tavu mīlestību ar citu cilvēku, audzinātāju, radinieku, labvēļu un draugu starpniecību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Lūdzam par vecākiem, kas nes savu bērnu slimības krustu. Kungs, lai viņi vieno savas sāpes ar Tavu upuri! Dāvā viņiem daudz mīlestības pret savu bērniņu. Un dāvā žēlastību nevainot nevienu, bet gan ar pazemību pieņemt ciešanu noslēpumu un nest savu krustu līdz galam ticībā, ka šīs ciešanas Tev, Kungs, ir dārgas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Lūdzam par visiem, kas šobrīd ir bez darba. Kungs, apžēlojies un ļauj atrast risinājumu! Dāvā savu svētību visiem, kas meklē darbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Lūdzam par tiem, kas nes fiziskas sāpes un slimības. Kungs, ja tāda ir Tava griba, dāvā viņiem dziedināšanu! Palīdzi viņiem viņu vājumā un nogurumā, nesot ciešanu nastu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Mēs lūdzam par tiem, kam nav cerības, kas netic labajam, kas nemīl. Kungs, apžēlojies par šiem cilvēkiem. Sūti viņiem kādu pamudinājumu, kas ļautu atvērties Tavai žēlastībai un ticības dāvanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs!
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Mēs jo īpaši lūdzam par cilvēkiem, kas ir samierinājušies ar ļaunumu un apklusinājuši savu sirdsapziņu. Kungs, šajā Lielajā nedēļā, kas sākas, Kristus ciešanu nopelnu dēļ apžēlojies un ļauj, lai katrs cilvēks, kas dzīvo grēkā, saņem spēcīgu pamudinājumu atgriezties no sava ļaunuma, nožēlot grēkus un izvēlēties Dieva bērna brīvību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Mēs lūdzam par vecajiem cilvēkiem. Dāvā viņiem stipru ticību un pārliecību par Tavu klātbūtni. Esi Tu, Kungs, viņu spēks un gaisma dzīves nogalē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Kungs, mēs no visas sirds lūdzam par saviem tuvākajiem cilvēkiem, īpaši par tiem, kas paši Tevi nelūdz. Vadi, sargā un svētī viņus! Dāvā viņiem visu, kas tiem patiesi nepieciešams, lai viņi būtu laimīgi šajā dzīvē un jo īpaši – šai dzīvei beidzoties, uzņem viņus savā godībā Debesīs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 
Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 

Mēs lūdzam par saviem mirušajiem tuviniekiem. Kungs, ja viņiem vēl ir vajadzīga Tava žēlsirdība, – uzklausi mūsu pazemīgo lūgšanu, apžēlojies par mūsu mirušajiem un uzņem viņus Tavā Debesu valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs! 

Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausi mūs, Kungs! 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. 

9.6.Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu
un ticību,
godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus,
garā un pateicībā,
cilvēka vārda cienīgus
latviešus
Tēvzemē un
pasaulē.

 
http://www.youtube.com/watch?v=q3JkMz0_xIo
http://www.youtube.com/watch?v=SCfX2gGohjU
http://www.youtube.com/watch?v=Zok1PaPrmtk


Vairāk info: http://www.draugiem.lv/gaismasdarbinieki/news/?p=7026689
pieteikties vitola.inta@gmail.com
Veidosim Jauno Latviju kopā!Pievienots: 2012/05/11