Vēstījums no mūsu Dievišķajiem Aspektiem

Caur Maiju Čepuli


04.05.2012


Mūsu Mīļie!
Visa pasaule pārsteigta raugās uz jums ...
Jūs to paveicāt !!!
Jūs nesaprotat, par ko ir runa?
Lielais Dievišķais Plāns ir īstenots!
Jūsu Pacelšanās Plāns.
Jūsu laimīgas izkļūšanas Plāns no šīs 3D Spēles Matricas.
Tālākais norisināsies nemitīgā paātrinājumā.
Visi šeit uz Zemes dzīvojošie iemantos jaunu dzīvesvietu –
Atbilstoši savām vibrācijām, saviem centieniem un vēlmēm.
Neviens netiks atstāts Aizmirstībai.
Tāda bija iecere,
Un tā ir īstenota –
Daudzām un daudzām Gaismas Būtnēm un Būtībām piedaloties.
Tā ir filigrāna celtne – daudzdimensionāla, daudzfunkcionāla –
Jūsu Pacelšanās Portāls,
Jūsu Dvēseļu Pārejas Koridors.
Visam ir savs laiks,
Un šis ir JŪSU Laiks,
Un JŪSU radītā Iespēja.
Atlicis ir mums pavisam nedaudz gaidīt –
Piepildot šo gaidīšanu
Ar mūsu kopīgo Mīlestības Starojumu,
Ar Avota Tīrāko Gaismu jūsu Sirdīs,
Kuras uztver, rada un dalās ar citiem,
Un vienmēr ir saskaņā
Ar Radītāju sevī,
Un ar savu Radīto.
Mēs Mīlam Jūs Bezgalīgi ...
Mēs – jūsu Būtības Dievišķie Aspekti


http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4055613Pievienots: 2012/05/06