Iespēja atstrādāt nākamā mēneša karmu


Ka katra mēneša 23. datumā jums tiek dota iespēja atstrādāt nākamā mēneša karmu ar lūgšanu, pavēļu, Rozāriju vai mantru lasīšanas palīdzību.


Izmantojiet tās lūgšanas un pavēles, pie kurām esat pieraduši. Pats galvenais ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ir jātiecas ar visu savu būtību uz jūsu personīgo pūliņu apvienošanu ar tūkstošu gaismas nesēju pūliņiem uz visas zemeslodes. Iedomājieties, cik daudz Gaismas tiks atbrīvots šajās dienās, un visa šī Gaisma tiks novirzīta atbilstoši jūsu izteiktajiem aicinājumiem un tiks palielināta tik reižu, cik cilvēku piedalīsies 23. datuma lūgšanu stundās katru mēnesi. 

http://www.sirius-riga.lv/23_datuma_dispensacija.html


...Dievišķās Brīvības īpašība vispirmām kārtām paredz Brīvību no jūsu karmas, brīvību no tām enerģijām, ko jūs esat izkropļojuši ar savu Dieva Gribai neatbilstošo rīcību pagātnē. Šīs enerģijas piesaista jūs fiziskajam plānam un citiem planētas Zeme blīvajiem slāņiem. Jūsu galvenais uzdevums ir atbrīvoties no šīs piesaistes. 

Šim atbrīvošanās procesam nav vienreizējs raksturs. Ja visa jūsu daudzu tūkstošu iemiesojumu gaitā izkropļotā enerģija pēkšņi aktivizētos jūsu aurā, tad jūs nevarētu izturēt šādu slodzi.


Tāpēc saskaņā ar humāno Kosmisko Ciklu Likumu jūsu dzīve tiek sadalīta laika intervālos, kad aktivizējas tā vai cita jūsu agrāk izkropļotā enerģija. Šie laika intervāli ir Kosmiskā pulksteņa 12 galveno staru daudzkārtņi. 


Šie laika cikli dalās gadu ciklos, tā sauktajos 12 gadu ciklos atbilstoši Zodiaka zīmēm, un mēnešu ciklos katra gada ietvaros. Šie ir tie cikli, kam atbilstoši notiek to karmisko situāciju atgriešana jums, kurām jums nepieciešams iziet cauri, lai nolīdzsvarotu jūsu agrāk izkropļotās enerģijas, kuras ir jūsu aurā. 


Visumā viss notiek atbilstoši kosmiskajiem cikliem, un šos ciklus Dievs ir pierakstījis zvaigžņu valodā. Tas, kas izpratīs zvaigžņu valodu, saņems pieeju Dieva plāna detaļām visam visumam un konkrētai planētai vai zvaigznei.


http://www.sirius-riga.lv/diktati2008.06.htmlPievienots: 2012/04/22