Drošāk ieejiet Jaunajā Laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā!

Sen Žermēns caur Tatjanu Mikušinu30. decembris 2011. gads


ES ESMU Sen Žermēns, atkal atnācis pie jums, dāmas un kungi!


Es atnācu jaunā gada priekšvakarā, lai pavēstītu jums, ka esmu nodomājis jaunajā gadā aktīvāk ņemt savā kontrolē situāciju uz planētas!


Es nāku atgādināt jums, ka tieši es esmu nākamā laikmeta Hierarhs. Tāpēc tieši es atnācu šodien, lai pateiktu jums, ka jaunās enerģijas, jaunā – Ūdensvīra laikmeta enerģijas beidzot pilnā mērā ir sākušas darboties!  
Beidzot cilvēce gandrīz pilnīgi ir iegremdējusies jaunajās enerģijās!


Jums tas šķitīs kaut kas jauns un neparasts. Jūs būsit izbrīnīti un zaudēsit drosmi. Tāpēc, ka viss sāks mainīties. Es atnācu pavēstīt jums, ka pašlaik vitāli svarīga ir jūsu gatavība priekšā stāvošajām pārmaiņām.


Tie, kas spēs saglabāt savu apziņu Prieka, Mīlestības, harmonijas un laimes vibrācijās, varēs pilnā mērā izbaudīt nākamās pārmaiņas. Tie, kas pa vecam ir noskaņoti uz nelabvēlību, šaubām un bailēm, tuvākajā laikā varēs viegli šķirties no šīm pagājušā laikmeta enerģijām. 


Es atnācu pavēstīt Jaunā laikmeta – Ūdensvīra laikmeta sākumu! Kā šī atnākošā laikmeta Hierarhs es gatavoju jums pārsteigumu! Šis pārsteigums domāts katram no jums, kas pieskarsies enerģijām, ko satur mans Jaungada vēstījums! Jums sākas laiks, kad tikai ar jūsu vēlēšanos, ko izteiksit pie sevis vai skaļi, – ar vēlēšanos atbrīvoties no vecajām enerģijām pietiks, lai savā apziņā pārietu jaunā vibrāciju līmenī.


Tieši tagad šī iespēja ir atvērta! Tieši tagad ir pienācis tas Dievišķais termiņš, kad jūs varat mainīt savu apziņu un savu attieksmi pret dzīvi. Jums vajag tikai izteikt savu vēlēšanos skaļi vai pie sevis.  


Visas Debesu Būtnes ir gatavas sniegt jums palīdzību! Es, kā Valdonis, kas ir atbildīgs par Jaunā laikmeta iestāšanos, kā Valdonis, kas pārņem stafeti no pagātnes, lai tiektos uz nākotni, uzņemos rūpes par jūsu dvēselēm. Tieši tagad, nekavējoties, griezieties pie manis! Palīdzība tiks sniegta visiem, kas skaidri izteiks savu vēlēšanos atteikties no pagātnes un iegūt jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas, tiekšanās un prieka enerģijas!


Jaunajam laikmetam būs raksturīgs tas, ka katrs no jums, kas vēlēsies, gūs iespēju nesāpīgi un gandrīz momentāni paaugstināt savas vibrācijas līdz tam līmenim, kāds nepieciešams kvalitatīvai eksistencei Jaunajā pasaulē. 


Jums paveras iespēja šķirties no pagātnes! Tieši tagad!
Tagad, kad esmu iepriecinājis jūs ar jaunu dispensāciju, es esmu gatavs teikt vēl dažus priecīgus vārdus par mūsu un jūsu turpmāko sadarbību. 


Nedomājiet, ka Dievišķās Gaismas Būtnes ir kaut kur tālu un nedzird jūs. Es dzirdu katru jūsu lūgumu, ar ko jūs vēršaties pie manis. Kad jūs izjutīsit jebkādu negatīvu vai nekvalitatīvu apziņas stāvokli, es lūdzu jūs atcerēties, ka es esmu, un vērsties pie manis ar dedzīgu lūgumu atbrīvot jūs no negatīvā. Tā pamazām mēs varēsim pārvarēt jūsu nekvalitatīvos apziņas brīžus citu pēc cita. 


Es atklāšu jums milzīgu noslēpumu. Šo noslēpumu jūs visi jau sen zināt arī bez manis. Šī noslēpuma būtība ir, ka jūs paši, katrs no jums pats nosaka sevī: vai viņam nonākt negatīvā apziņas stāvoklī vai nē. Ir moments, kad jūs sevī izlemjat: pakļauties sliktam noskaņojumam vai nē, sākt nosodīt to vai citu cilvēku vai nē, paļauties aizvainojumam vai nē, nodoties skumjām vai nē. 


Jūs un neviens cits pieņemat šo lēmumu. Kad jūs pieņemat lēmumu ļauties vecajām enerģijām, jūs iegrimstat tajās līdz ausīm, un tad pat es vairs nevaru jums palīdzēt. Tāpēc, tikko kāda negatīva enerģija jums tuvojas, tūlīt griezieties pie manis pēc palīdzības! Es palīdzēšu jums paaugstināt jūsu apziņu! Es sūtīšu jums savu smaidu un pasniegšu palīdzīgu roku! Visgrūtākajā jūsu dzīves brīdī. Tā mēs spēsim pārvarēt vecās enerģijas. Tā kā daba necieš tukšumu, tad tūlīt pat katra negatīva jūsu apziņas stāvokļa nomaiņai lūdziet un aiciniet pretējo – pozitīvo noskaņojumu.


Bailes ir jūsu pasaules vislielākais ļaunums. Absolūta, pilnīga Mīlestība aizstāj jebkādas bailes. Vispār jebkura negatīva īpašība var tikt izšķīdināta ar šo universālo šķīdinātāju. Visas negatīvās enerģijas, kas ir ap jums, var tikt absorbētas un izšķīdinātas ar Mīlestības enerģiju. 
Prieks un Mīlestība pie jums atnāk tad, kad jūsu ticība ir stipra. Kad jūs savā apziņā balstāties uz Dievu un Dievišķajām Gaismas Būtnēm. 


Tālab es atgādinu jums, ka jums vajag pastāvīgi griezties pēc palīdzības pie manis. Tāpēc, ka tagad tieši es esmu tā būtne, kas ir atbildīga par cilvēces apziņas pāreju kvalitatīvi jaunā pakāpē. 


Es un jūs, mēs ar jums kopā esam spējīgi paveikt to brīnumu, kas neatvairāmi notiks! Un tagad es jums atklāšu noslēpumu. Šis jaunais noslēpums ir tā jaunā dispensācija, ko ir saņēmusi planēta Zeme. 


Tikko Karmas Valdes sanāksmē ir pieņemts lēmums piešķirt planētai Zeme papildu enerģiju tās rīcībā. Jaunu Dievišķās enerģijas porciju. Un viss, kas vibrēs Prieka, Mīlestības un Dievišķās Brīvības frekvencēs, jaunajā un nākamajos gados saņems vēl nebijušu Debesu atbalstu. Viss, kas atsakās pieņemt jaunās enerģijas, pamazām zaudēs savu privileģēto stāvokli pasaulē. Vecie institūti, sabiedriskie institūti, kas balstās aizejošā laikmeta vecajās enerģijās un vibrācijās, pamazām tiks nomainīti ar jauniem institūtiem. 


Es atbalstu tos, kas nebaidās pārmaiņu, kas gatavs aizstāvēt Dievišķās Brīvības un kolektīvisma principus savā dzīvē. Es atbalstu visus, kas gatavi sadarbībai, kuras pamatā ir nevis personīgā izdevīguma principi, bet gan Vispārības Labuma un Labā principi. 


Jaunie principi ienāk jūsu pasaulē. To iedzīvināšanai vajadzīgas gatavas sirdis, evolūcijai bezbailīgi uzticīgu cilvēku sirdis. Es ļoti ceru, ka jūsu vidū, kas lasa mana vēstījuma rindas, atradīsies daži simti cilvēku, caur kuriem es personīgi varēšu strādāt un pārvadīt savas enerģijas jūsu pasaulē!


Es esmu gatavs darbam un sadarbībai ar planētas Zeme evolūcijām!
Vai jūs esat gatavi? Es ļoti ceru, ka pat tad, ja šodien jūs vēl neesat gatavi un nevarat stāties pirmgājēju rindās, tad rīt jūs spēsit pārvarēt pagātnes enerģiju paliekas un droši apliecināt Debesīm savu gatavību kļūt par Gaismas Spēku Hierarhijas līdzstrādniekiem, Dievišķo Gaismas Būtņu, Gudrības Valdoņu līdzstrādniekiem! 


Es atvados no jums. Bet lūdzu jūs neaizmirst šo manu vēstījumu un pārlasīt to katru reizi, kad pagātnes enerģijas centīsies iekļūt jūsu apziņā. 


Sargiet sevi un izsargājieties no jebkādām pagātnes negatīvajām enerģijām!
Drosmīgāk ienāciet Jaunajā Laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā!


ES ESMU Sen Žermēns! 

© Tatjana Mikušina, 2011


Tulkoja Lauma Ērgle  

http://www.sirius-riga.lv/Pievienots: 2011/12/30