Pieņemiet jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas un palieciet ar tām!

Atēna Pallada caur Tatjanu Mikušinu28. decembris 2011. gads


ES ESMU Atēna Pallada, atnākusi pie jums, lai dotu savu Vēstījumu. Es reti nāku, bet šodien ir pienākusi mana kārta vērsties pie jums, pie tiem, kas mani dzird un uzklausa manus vārdus.  


Pirms daudziem simtiem un pat tūkstošiem gadu es biju pazīstama un tiku godāta uz Zemes. Tagad tikai nedaudzi zina manu vārdu. Un tomēr daudziem mani vārdi būs nozīmīgi. Jo ir pienācis laiks. Ir pienācis laiks Patiesības izzināšanai, un tās ienākšana jūsu apziņā tuvinās Zemes cilvēci svarīgam posmam, uz kura sliekšņa tā pašlaik stāv. 


Jums ir grūti iztēloties to iespēju, kas paveras cilvēces priekšā. Taču paies neliels vēsturisks
laika sprīdis, un viss mainīsies. Tāpēc, ka mainīsies jūsu apziņa, mīļotie. Un tā jau tagad mainās. Jūsu apziņas mainīšanās cēlonis ir kosmiskie termiņi, kas ir pienākuši. Šie termiņi gatavo jums pāreju jaunā enerģētiskā pakāpē. 


Tāpat kā zemieņu iedzīvotāji izjūt diskomfortu un nespēku, kad nokļūst kalnos, tāpat arī jūs tagad jūtaties mazliet ne savā ādā. Ir mainījies laiks, un ir mainījušās planētas vibrācijas. Tas ir tā, it kā jūs būtu pārvietojušies telpā uz citu, augstāku vietu. Kaut arī ap jums, kā jums šķiet, ir tā pati realitāte, taču viss mainās un jau ir pārmainījies. Tāpēc jūsu apziņā pašreiz risinās grandiozas pārmaiņas. Katrs nākamais solis prasa lielu piepūli. Jo telpa ir mainījusies.

 
Kad jūs pieejat pie ābeles un sākat to purināt, tad no zariem birst gan gatavie āboli, gan tārpainie, gan sažuvušie un tā arī nenogatavojušies augļi. Tas pats tagad notiek ar cilvēci. Vibrācijas ir paaugstinājušās, un tas tāpat kā purināšana liek jums piecelties no iesildītajām vietām un pārvietoties. 


Pārmaiņas skar visas sabiedrības dzīves jomas. Ne tāpēc, ka kāds būtu devis komandu, bet tāpēc, ka ir pienācis laiks, un citādi neizdosies. Katra pārmaiņa būs atbilstīga Radītāja iecerei nākamajam evolucionārās attīstības posmam. Pat tad, ja jūs ar visu savu būtni pretosities un aizstāvēsit veco pieeju, vecos uzvedības stereotipus un vecos paradumus, tik un tā jūs būsit spiesti atkāpties Radītāja ieceres priekšā. 


Tieši šo procesu jūs redzat norisināmies savā apkārtnē. Vibrāciju paaugstināšanās dēļ saasinājās visas jūsu iekšējās problēmas, un tām pa pēdām – sabiedrības problēmas, kurā jūs dzīvojat, un visas cilvēces problēmas kopumā. Tas skar visas cilvēku dzīves jomas.


Ir iestājies jauns posms. Jo ātrāk sabiedrības apziņa spēs saprast un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, jo ar mazākiem zaudējumiem, sociālām eksplozijām un kataklizmām jums būs jāsastopas tuvākajā laikā. Noteicošais, kas ļaus jums darboties jaunajos apstākļos, būs izpratne par to, ka jaunais laikmets nozīmēs pāreju uz Dievišķīgākām attiecībām starp cilvēkiem. Jūs izjutīsiet nepieciešamību atdzīvināt tikumību sabiedrībā. Jūs jutīsiet, cik burvīgas ir attiecības, kas balstās draudzībā, sadarbībā, savstarpējā palīdzībā, mīlestībā. 


Viss, kas pašlaik ir nomaļus no jūsu interesēm, atkal atgriezīsies jūsu dzīvē. Tās nebūs ārišķīgās pozitīvās īpašības, ko jūs dažkārt demonstrējat savstarpējā saskarsmē. Tās būs īstas Dievišķas īpašības, kas izaugušas no jūsu sirdīm un pamazām iekaro pasauli. 


Notiks cilvēces atgriešanās pie nepārejošām vērtībām. Viss vecais, viss, kas šķir, viss, kas balstās bailēs un atdalīšanā no Dieva, pamazām tiks aizstāts ar jaunām īpašībām, Dievišķām īpašībām, mūžīgām īpašībām. 
Cilvēki ir noguruši no liekulības un rupjības. Jaunais laikmets atgriezīs dzīvē daiļās mākslas. Jaunā paaudze tieksies parādīt fiziskajā plānā Dievišķās pasaules paraugus. Lai kā arī vecais nepretotos, viņa laiks ir pagājis. Jauna apziņa, jaunas attiecības, jauna pasaule nāk!


Pašlaik rit visgrūtākais posms – pārejas posms no vecās apziņas uz jauno domāšanu.
Tāpēc jūsu laiks ir īpašs un interesants. 


Es griežos pie to cilvēku dvēselēm, kas mani atceras. Kādreiz jūs nācāt uz man veltītajiem tempļiem, un man bija iespējama tieša saskarsme ar jūsu dvēselēm. Tagad jums ir jāatceras jūsu misija. Jūsu sirdīs mīt tā Patiesība, kurai jātop izpaustai fiziskajā pasaulē. Jūs esat tie cilvēki, kam pienācis laiks darboties.  


Pārmaiņas jūsu apkārtnē paklausīgi atspoguļos tās pārmaiņas, kas nāks no jūsu sirdīm. Katrs cilvēks ir enerģiju ģenerators. Un tikai jūs paši nosakāt, kādas enerģijas jūs sūtīsit pasaulē. 


Kad jūsu vibrācijas ir saskanīgas ar notiekošajām pārmaiņām, jūs izjūtat entuziasmu, prieku, mīlestību. Jūs esat laimīgi un mērķtiecīgi. 


Kad jūsu vibrācijas nonāk konfliktā ar jaunajām enerģijām, jūs izjūtat neapmierinātību, bailes, agresiju. Jūsu stāvokļa mainīšanos noteiks jūsu vēlēšanās iet kopsolī ar Radītāja ieceri. Ticiet man, jums nav jēgas pretoties. Pieņemiet jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas un palieciet ar tām!


Jums vajag pieņemt jauno. Jums ir jākontrolē katra jūsu domas kustība un jāatšķeļ no sevis viss, kas neved jūs pa augšupejas ceļu uz Patiesību. 


ES ESMU Atēna Pallada, biju ar jums šodien.


© Tatjana Mikušina, 2011

http://www.sirius-ru.net/


Tulkoja Lauma Ērgle  

http://www.sirius-riga.lv/Pievienots: 2011/12/28